Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 120 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
27.2.2013Zmluva č. 2882/2012 [PDF, 110 kB]
Na základe zmluvy č. 2882/2012 sa Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislava zaviazala poskytnúť údaje z AIS GKK z katastrálnych území hlavného mesta SR Bratislavy pozostávajúce zo súborov SPI KN a SGI KN. Uzatvorená dňa: 22.2.2013
Zverejnená dňa: 27.2.2013
30.5.2019Zmluva č. MAGTS 1900037 o nákupe leteniek pre športovú reprezentáciu Bratislavy
Predmet zmluvy: Nákup 24 kusov spiatočných leteniek Schwechat-Moskva_Ufa a späť na zabezpečenie účasti športovej delegácie Bratislavy športovcov do 15 rokov na 54. ročníku medzinárodných hier žiakov v Ufa (Rusko) v dňoch 09.-14.07.2019
Číslo zmluvy: MAGTS 1900037
Suma: 11 688,00 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 30.05.2019
Dátum zverejnenia: 30.05.2019
Dátum účinnosti: 31.05.2019
Dátum platnosti do: 14.07.2019
5.6.2019Zmluva č. MAGTS1900037 o nákupe leteniek pre športovú reprezentáciu Bratislavy
Číslo zmluvy: Zmluva č. MAGTS1900037
Predmetom zmluvy je nákup leteniek pre športovú reprezentáciu Bratislavy
Suma: 11 688,00 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 04.06.2019
Dátum zverejnenia: 05.06.2019
Dátum účinnosti: 06.06.2019
Dátum platnosti: do 14.07.2019
26.5.2022Zmluva č. MAGTS2200186 o nákupe elektronických darčekových kariet
Predmetom kúpy sú elektronické darčekové karty na Stretnutie primátora s talentovanou mládežou v nominálnej hodnote 50 eur.
Číslo zmluvy: MAGTS2200186
Dodávateľ: AUPARK, a.s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 47240377
Dátum uzatvorenia: 25.05.2022
Cena: 4100.- EUR
Oddelenie školstva, športu a mládeže
19.5.2017Zmluva na dodávku kvetinovej výzdoby a starostlivosti o ňu
Číslo zmluvy: MAGS1700128

Názov: Dodávka kvetinovej výzdoby, montáž a demontáž samozavlažovacích kvetináčov a samozavlažovacích pyramíd kvetinovej výzdoby a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu počas jej vegetačného obdobia

Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy je dodanie kvetinovej výzdoby vysadenej do 228 ks samozavlažovacích kvetináčov a 6 samozavlažovacích kvetinových pyramíd a zabezpečenie starostlivosti o ňu počas jej vegetačného obdobia

Dátum uzatvorenia: 16.05.2017

Dátum zverejnenia: 19.05.2017

Zhotoviteľ: KULLA SK, s.r.o., Trnavská cesta 110/B 43, 821 01 Bratislava

IČO: 31 321 003

Dátum účinnosti: 20.05.2017 (po dni zverejnenia)
4.5.2011Zmluva o dielo [PDF, 2,6 MB]
Výroba a opravy imobilizérov
Zverejnené dňa: 04.05.2011
7.10.2014Zmluva o dielo MAGTS 1400145
Zmluva sa uzatvára v rámci projektu „ Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“, na ktorého prípravu a realizáciu sa objednávateľ uchádza o nenávratný finančný príspevok z OPD.
Zverejnené dňa: 07.10.2014
7.10.2014Zmluva o dielo MAGTS 1400146
Zmluva sa uzatvára v rámci projektu „ Električková trať Vajnorská radiála“, na ktorého prípravu a realizáciu sa objednávateľ uchádza o nenávratný finančný príspevok z OPD
Zverejnené dňa: 07.10.2014
7.10.2014Zmluva o dielo MAGTS 1400147
Zmluva sa uzatvára v rámci projektu „ Električková trať Ružinovská radiála“, na ktorého prípravu a realizáciu sa objednávateľ uchádza o nenávratný finančný príspevok z OPD
Zverejnené dňa: 07.10.2014
30.5.2019Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb
Číslo zmluvy: MAGTS1900042
Predmet zmluvy: Služby a tovary pre zabezpečenie a potreby medzinárodného športového podujatia s názvom Turnaj 4 miest
Suma: 38 494,20 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 30.05.2019
Dátum zverejnenia: 30.05.2019
Dátum účinnosti: 31.05.2019
Dátum platnosti trvania zmluvy: 31.08.2019
10.5.2011Zmluva o dodávke vody pre MsP Bratislava [PDF, 1,5 MB]
Popis: zmluvou sa dodávateľ BVS a.s. zaväzuje dodávať odberateľovi, ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava, dodávať vodu do objektu na Gunduličovej ul. 10 v Bratislave.
Dátum zverejnenia: 10.5.2011
13.3.2020Zmluva o nájme číslo MAG/PCO/1900010
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola Turnianska, Turnianska 10, 851 07 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 13.3.2020.
13.3.2020Zmluva o nájme číslo MAG/PCO/1900027/1 [PDF, 164 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Nadácia Horský park, Majakovského 13, 811 04 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 13.3.2020.
11.12.2020Zmluva o nájme nebytových priestorov
7.10.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900001 MAG [PDF, 248 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Renault Retail Group SK s.r.o., Plynárenská 7/A Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 7.10.2019.
7.10.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900002 [PDF, 225 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcomNEPA Slovakia s.r.o., Technická 2 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 7.10.2019.
4.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900006 [PDF, 164 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola Dudova 2 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.11.2019.
4.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900007 [PDF, 164 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola Dudova II, ul. Dudova 2 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.11.2019.
16.10.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900011 [DOC, 36 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola Holíčska 50 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 16.10.2019.
23.10.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900018 [PDF, 110 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Matejom Siebertom, Semilonska 7 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 23.10.2019.
14.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900020 [PDF, 163 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom PASSO a.s. Záhradnícka 151 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 14.11.2019.
14.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900021 [PDF, 163 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom PASSO a.s. Záhradnícka 151 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 14.11.2019.
14.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900024 [PDF, 165 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce, sídlo Vývojová 228 Bratislava – Rusovce . Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 14.11.2019.
14.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900025 [PDF, 165 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce, sídlo Vývojová 228 Bratislava – Rusovce . Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 14.11.2019.
15.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900026 [PDF, 165 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce, sídlo Vývojová 228 Bratislava – Rusovce . Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 15.11.2019.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 120 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.12.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.