Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 120 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
7.10.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900001 MAG [PDF, 248 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Renault Retail Group SK s.r.o., Plynárenská 7/A Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 7.10.2019.
23.7.2019Rámcová dohoda MsP/19/00028 o nákupe nepremokavých súprav pre príslušníkov MsP [PDF, 88 kB]
Rámcová dohoda č. MsP/19/00028 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom SABRINA MODELLE s.r.o. Pri Podlužianke 3 Levice. Predmetom zmluvy je nákup 200 ks nepremokavých súprav pre príslušníkov MsP. Cena predmetu dohody je 14.000,-€ s DPH.
Zverejnené dňa 23.7.2019.
7.6.2019Zmluva o rekonštrukcii šachty VŠ 1 na Landererovej ulici č. 248802611900 [PDF, 2,2 MB]
Zmluva o rekonštrukcii šachty VŠ 1 na Landererovej ulici č. 248802611900, ktorej predmetom je úprava existujúcej šachty horúcovodu SO 401 - horúcovod- úprava existujúcej šachty na časti pozemkov registra "C" parc. č 9134/121, 69 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 07. 06. 2019
Zverejnená dňa: 07. 06. 2019
5.6.2019Zmluva č. MAGTS1900037 o nákupe leteniek pre športovú reprezentáciu Bratislavy
Číslo zmluvy: Zmluva č. MAGTS1900037
Predmetom zmluvy je nákup leteniek pre športovú reprezentáciu Bratislavy
Suma: 11 688,00 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 04.06.2019
Dátum zverejnenia: 05.06.2019
Dátum účinnosti: 06.06.2019
Dátum platnosti: do 14.07.2019
4.6.2019Zmluva o nákupe elektronických darčekových kariet
Zmluva o nákupe elektronických darčekových kariet na ocenenie talentovanej mládeže pri stretnutí s primátorom (jún 2019) a najlepších športovcov Bratislavy za rok 2019 (december 2019)
Číslo zmluvy: Zmluva č. MAGTS1900039
Suma: 6 500,00 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 04.06.2019
Dátum zverejnenia: 04.06.2019
Dátum účinnosti: 05.06.2019
Dátum platnosti: do 31.12.2019
30.5.2019Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb
Číslo zmluvy: MAGTS1900042
Predmet zmluvy: Služby a tovary pre zabezpečenie a potreby medzinárodného športového podujatia s názvom Turnaj 4 miest
Suma: 38 494,20 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 30.05.2019
Dátum zverejnenia: 30.05.2019
Dátum účinnosti: 31.05.2019
Dátum platnosti trvania zmluvy: 31.08.2019
30.5.2019Zmluva č. MAGTS 1900037 o nákupe leteniek pre športovú reprezentáciu Bratislavy
Predmet zmluvy: Nákup 24 kusov spiatočných leteniek Schwechat-Moskva_Ufa a späť na zabezpečenie účasti športovej delegácie Bratislavy športovcov do 15 rokov na 54. ročníku medzinárodných hier žiakov v Ufa (Rusko) v dňoch 09.-14.07.2019
Číslo zmluvy: MAGTS 1900037
Suma: 11 688,00 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 30.05.2019
Dátum zverejnenia: 30.05.2019
Dátum účinnosti: 31.05.2019
Dátum platnosti do: 14.07.2019
4.2.2019Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2018-2019- MČ Vrakuňa
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby podľa objednávky. Pripojenie na elektrickú energiu bude zo stĺpa verejného osvetlenia prevádzkovaného prevádzkovateľom verejného osvetlenia mesta Bratislava v súlade s požiadavkami bezpečnosti a technických noriem. Osvetlenie sa bude zapínať a vypínať zároveň s verejným osvetlením. Prevádzka, údržba a odstraňovanie porúch na vianočnom osvetlení nie sú predmetom tejto zmluvy.
Suma: 216,07 EUR/s DPH
Dátum uzatvorenia: 20.01.2019
Dátum zverejnenia: 4.02.2019

Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481

Mestská časť Bratislava- Vrakuňa
Šíravská 7
821 07 Bratislava
Slovenská republika
4.2.2019Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2018-2019- MČ Jarovce
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby podľa objednávky. Pripojenie na elektrickú energiu bude zo stĺpa verejného osvetlenia prevádzkovaného prevádzkovateľom verejného osvetlenia mesta Bratislava v súlade s požiadavkami bezpečnosti a technických noriem. Osvetlenie sa bude zapínať a vypínať zároveň s verejným osvetlením. Prevádzka, údržba a odstraňovanie porúch na vianočnom osvetlení nie sú predmetom tejto zmluvy.
Suma: 52,38 EUR/s DPH
Dátum uzatvorenia: 20.01.2019
Dátum zverejnenia: 4.02.2019

Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481

Mestská časť Bratislava- Jarovce
Palmová 1
851 10 Bratislava
Slovenská republika
4.2.2019Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2018-2019- MČ Čunovo
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby podľa objednávky. Pripojenie na elektrickú energiu bude zo stĺpa verejného osvetlenia prevádzkovaného prevádzkovateľom verejného osvetlenia mesta Bratislava v súlade s požiadavkami bezpečnosti a technických noriem. Osvetlenie sa bude zapínať a vypínať zároveň s verejným osvetlením. Prevádzka, údržba a odstraňovanie porúch na vianočnom osvetlení nie sú predmetom tejto zmluvy.
Suma: 7,03 EUR/s DPH
Dátum uzatvorenia: 20.01.2019
Dátum zverejnenia: 4.02.2019

Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481

Mestská časť Bratislava- Čunovo
Hraničiarska 144/22
851 10 Bratislava
Slovenská republika
4.2.2019Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2018-2019 - Bratislavské Nábrežie a.s.
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby podľa objednávky. Pripojenie na elektrickú energiu bude zo stĺpa verejného osvetlenia prevádzkovaného prevádzkovateľom verejného osvetlenia mesta Bratislava v súlade s požiadavkami bezpečnosti a technických noriem. Osvetlenie sa bude zapínať a vypínať zároveň s verejným osvetlením. Prevádzka, údržba a odstraňovanie porúch na vianočnom osvetlení nie sú predmetom tejto zmluvy.
Suma: 31,56 EUR/s DPH
Dátum uzatvorenia: 20.01.2019
Dátum zverejnenia: 4.02.2019

Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481

Bratislavské nábrežie, a. s.
Karloveská 34
841 04 Bratislava
Slovenská republika
4.2.2019Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba- Lamač
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby podľa objednávky. Pripojenie na elektrickú energiu bude zo stĺpa verejného osvetlenia prevádzkovaného prevádzkovateľom verejného osvetlenia mesta Bratislava v súlade s požiadavkami bezpečnosti a technických noriem. Osvetlenie sa bude zapínať a vypínať zároveň s verejným osvetlením. Prevádzka, údržba a odstraňovanie porúch na vianočnom osvetlení nie sú predmetom tejto zmluvy.
Suma: 212,72 EUR/s DPH
Dátum uzatvorenia: 20.01.2019
Dátum zverejnenia: 4.02.2019

Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481

Mestská časť Bratislava- Lamač
Malokarpatské nám. 9,
841 03 Bratislava 47
Slovenská republika
16.10.2018Dodatok č. 4 k Zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej dňa 13.10.2014
Z dôvodu novelizácie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo upravené označenie odsekov § 19 tohto zákona citovaných v čl. V bode 2. písm. a) a c) Zmluvy o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014 a taktiež bola upravená doba platnosti Zmluvy o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014.
Dátum uzatvorenia: 16.10.2018
Dátum zverejnenia: 16.10.2018
Dátum účinnosti: 17.10.2018
Dátum platnosti do: 31.10.2019
11.7.2018Zmluva predajný automat MsP/18/00022 [PDF, 2,9 MB]
Zmluva o bezodplatnom poskytnutí priestoru na prevádzkovanie predajného a nápojového automatu uzatvorená medzi zákazníkom Hlavným mestom SR Bratislavou a operátorom Dallmayr Vending, Prístavná 10, Bratislava.
Zverejnená: 11.7.2018.
19.6.2018Kúpna zmluva
Číslo zmluvy: MAGSP1800057
Názov: Kúpna zmluva MAGSP1800057
Predmet zmluvy: Zvislé dopravné značenie označujúce kultúrne a turistické ciele
Suma: 1,20 € s DPH

Dátum uzatvorenia: 29.5.2018
Dátum zverejnenia: 19.6.2018
29.11.2017Kúpna zmluva č. MAGTS1700233
Predmetom zmluvy je predaj osobných motorových vozidiel, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
19.10.2017Dodatok č. 3 k Zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej dňa 13.10.2014
Predmet: Z dôvodu novelizácie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo upravené označenie odsekov § 19 tohto zákona citované v Zmluve o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014 a taktiež bola upravená doba platnosti Zmluvy o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014.
Dátum uzatvorenia: 18.10.2017
Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Dátum účinnosti: 20.10.2017
Dátum platnosti do: 31.10.2018
Nútený správca: JUDr. Jozef Tuhovčák
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
30.5.2017Dodatok č. 1 k Zmluve č. MAG 404497/2016 o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD
Predmetom zmluvy ktorej sa týka uvedený dodatok, je prenechanie majetku Hlavného mesta spoločnosti Dopravný podnik, a. s. za účelom zabezpečenia prevádzky mestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste, zabezpečenia služieb mestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste a zabezpečovanie ďalších doplnkových činností vyplývajúcich z predmetu činnosti dopravného podniku, a.s. zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy.
Dátum uzatvorenia : 29.05.2017
Dátum zverejnenia : 30.05.2017
Dátum účinnosti : 31.05.2017
Nakoľko po uzatvorení zmluvy o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD 1 č. MAG 404497/2016 došlo k úprave hodnoty objektov - pozemkov, stavieb a budov vrátane ich príslušenstva a súvisiacich hnuteľných vecí uvedených v článku 2 bod 1 zmluvy, je nevyhnutné uzatvoriť dodatok k Zmluve zohľadňujúci uvedené zmeny.
26.6.2017Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
Právne služby a právnu pomoc v súvislosti s projektom realizácie výstavby náhradných nájomných bytov na ulici Pri Kríži v Bratislave, mestskej časti Dúbravka, a to v rozsahu zastupovania klienta v konaní pred štátnymi a inými orgánmi, najmä pred súdmi, notármi, orgánmi verejnej moci, štátnej správy, miestnej samosprávy ako aj inými právnymi subjektmi, ako aj pri úkonoch a rokovaniach u klienta a medzi klientom a inými právnymi subjektmi.
Dátum uzatvorenia: 26.06.2017
Dátum zverejnenia: 26.06.2017
19.5.2017Zmluva na dodávku kvetinovej výzdoby a starostlivosti o ňu
Číslo zmluvy: MAGS1700128

Názov: Dodávka kvetinovej výzdoby, montáž a demontáž samozavlažovacích kvetináčov a samozavlažovacích pyramíd kvetinovej výzdoby a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu počas jej vegetačného obdobia

Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy je dodanie kvetinovej výzdoby vysadenej do 228 ks samozavlažovacích kvetináčov a 6 samozavlažovacích kvetinových pyramíd a zabezpečenie starostlivosti o ňu počas jej vegetačného obdobia

Dátum uzatvorenia: 16.05.2017

Dátum zverejnenia: 19.05.2017

Zhotoviteľ: KULLA SK, s.r.o., Trnavská cesta 110/B 43, 821 01 Bratislava

IČO: 31 321 003

Dátum účinnosti: 20.05.2017 (po dni zverejnenia)
17.5.2017Zmluva o spolupráci č. MAGTS1700089
Zabezpečenie výroby televíznych programov a ich odvysielanie
Predmet zmluvy: výroba televíznych programov
Cena: 180 000€ bez DPH
Dátum uzatvorenia: 15.05.2017
Dátum zverejnenia: 17.05.2020
Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o.
Ulica, číslo: Mierová 21
Mesto: 827 05 Bratislava
IČO: 35728213
4.1.2017Reklamné a propagačné služby v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017
Predmet: reklamné a propagačné služby v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017
Cena 10.000 €
Účinnosť 6.1.2017
4.1.2017Reklamné a propagačné služby v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017
Predmet: reklamné a propagačné služby v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017
Cena 10.000 €
Účinnosť 6.1.2017
24.11.2016Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb systému ONI č. ONI/1/2011/oz502
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb systému ONI č. ONI/1/2011/oz502 (N02 144/05281)
Zmena článku IV. Zmluvy - SPÔSOB NADOBUDNUTIA ZARIADENIA PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Dátum zverejnenia: 24.11.2016
26.10.2016Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej dňa 13.10.2014
uprava doby platnosti Zmluvy o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014
Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 120 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.12.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.