Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 120 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
1.7.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190023 [PDF, 164 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom SLOVLADA s.r.o. Polianky 11, Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 1.7.2020.
19.5.2020Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť STaRZ službu garantovaného pripojenia do optickej metropolitnej siete a zabezpečenia serverovej platformy
Cena: 27 072 €
Dodávateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky
Ulica, číslo: Junácka 4
Mesto: Bratislava
IČO: 00 179 663

Dátum zverejnenia: 19.05.2020
Dátum účinnosti: 20.05.2020
Dátum platnosti do: 48 mesiacov od podpisu odovzdávacieho protokolu
12.5.2020Dodatok č. 1 k Zmluve č. MsP/18/00022 o bezodplatnom poskytnutí priestoru na prevádzkovanie nápojového a predajného automatu
Zmluva medzi zákazníkom Hlavným mestom SR Bratislava a operátorom Dallmayr Vending & Office k.s. o tovarovom automate v priestore zákazníka.
Predmet zmluvy: rozšírenie počtu automatov o tovarový automat.
Cena: bezodplatne.
Dátum zverejnenia: 12.05.2020.
13.3.2020Zmluva o nájme číslo MAG/PCO/1900010
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola Turnianska, Turnianska 10, 851 07 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 13.3.2020.
13.3.2020Zmluva o nájme číslo MAG/PCO/1900027/1 [PDF, 164 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Nadácia Horský park, Majakovského 13, 811 04 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 13.3.2020.
10.3.2020Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie zo siete verejného osvetlenia hlavného mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2019-2020
Suma: 248,27 EUR/s DPH

Dátum uzatvorenia: 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 10.03.2020
25.2.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190034 [PDF, 172 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Centrum voľného času, Hlinícka 3, 831 05 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 25.2.2020.
25.2.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190016 [PDF, 173 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom VHE spol. s.r.o., Galvaniho 28, 821 04 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 25.2.2020.
17.1.2020Zmluva o spolupráci
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť OLO a.s. službu pripojenia do optickej metropolitnej siete a zabezpečenia serverovej platformy.
Cena: 214 080 €
Dodávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Dátum účinnosti: 18.01.2020
Dátum platnosti do: 48 mesiacov od podpisu odovzdávacieho protokolu
8.1.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190020 [PDF, 166 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Dušan Kadlečovič – EKO CENTRUM, Borinka 115, 900 32 Borinka. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 8.1.2020.
8.1.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190022 [PDF, 163 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Centrum voľného času Hlinická 3, 831 05 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 8.1.2020.
4.12.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190029 [PDF, 167 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO Židovská 1, 815 15 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.12.2019.
4.12.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190027 [PDF, 167 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO Židovská 1, 815 15 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.12.2019.
4.12.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190028 [PDF, 167 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO Židovská 1, 815 15 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.12.2019.
4.12.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190030 [PDF, 167 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO Židovská 1, 815 15 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.12.2019.
15.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900026 [PDF, 165 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce, sídlo Vývojová 228 Bratislava – Rusovce . Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 15.11.2019.
14.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900025 [PDF, 165 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce, sídlo Vývojová 228 Bratislava – Rusovce . Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 14.11.2019.
14.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900024 [PDF, 165 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce, sídlo Vývojová 228 Bratislava – Rusovce . Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 14.11.2019.
14.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900020 [PDF, 163 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom PASSO a.s. Záhradnícka 151 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 14.11.2019.
14.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900021 [PDF, 163 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom PASSO a.s. Záhradnícka 151 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 14.11.2019.
4.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900007 [PDF, 164 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola Dudova II, ul. Dudova 2 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.11.2019.
4.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900006 [PDF, 164 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola Dudova 2 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.11.2019.
23.10.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900018 [PDF, 110 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Matejom Siebertom, Semilonska 7 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 23.10.2019.
16.10.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900011 [DOC, 36 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola Holíčska 50 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 16.10.2019.
7.10.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900002 [PDF, 225 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcomNEPA Slovakia s.r.o., Technická 2 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 7.10.2019.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 120 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.12.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.