Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 23 z celkového počtu 73 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
6.6.2011Zmluva o dielo č. 10/2011 [PDF, 400 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov - chodníkov v k. ú. Petržalka, KN-C parc. č. 3110/2
Zverejnené dňa: 06.06.2011
7.6.2011Zmluva o dielo č. 11/2011 [PDF, 408 kB]
Predmetom zmluvy o dielo je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov - chodníka v k. ú. Dúbravka, KN-C parc. č. 882/1,76,77,78,79.
Zverejnené dňa: 08.06.2011
15.7.2011Zmluva o dielo č. 12/2011 [PDF, 394 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, KN-C parc. č. 4641/1, 4641/128, 4641/129, 4641/130.
Zverejnené dňa: 15.07.2011
15.7.2011Zmluva o dielo č. 13/2011 [PDF, 400 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov (PK parc. č. 1062, 1063) v k. ú. Dúbravka, KN-C parc. č. 3423/1, 3423/128, 3423/129, 3423/130.
Zverejnené dňa: 15.07.2011
15.7.2011Zmluva o dielo č. 14/2011 [PDF, 400 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov - predzáhradok obytného domu, k. ú. Nivy, KN-C parc. č. 10800/3.
Zverejnené dňa: 15.07.2011
15.7.2011Zmluva o dielo č. 15/2011 [PDF, 403 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov - predzáhradok obytného domu, k. ú. Podunajské Biskupice KN-C parc. č. 5333/36, 5333/37, 5333/38.
Zverejnené dňa: 15.07.2011
25.8.2011Zmluva o dielo č. 16/2011 [PDF, 186 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrickeho planu na pozemky p.c. 729/1,20,21 k.u. Devin
Zverejnené dňa: 25.08.2011
9.9.2011Zmluva o dielo č. 17/2011 [PDF, 381 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na ddelenie pozemkov v k. ú. Ružinov, KN_C parc. č. 3272/377,654.
Zverejnené dňa: 9.9.2011
13.9.2011Zmluva o dielo č. 18/2011 [PDF, 378 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov v k. ú. Dúbravka, KN_C parc. č. 1434/3,4.
Zverejnené dňa: 13.9.2011
14.9.2011Zmluva o dielo č. 19/2011 [PDF, 377 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku v k. ú. Karlova Ves, KN_C parc. č. 2866/1.
Dátum zverejnenia: 14.9.2011
11.10.2011Zmluva o dielo č. 20/2011 [PDF, 392 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv z parc. č. 1515/1 na LV pred ZMVM, k. ú. Petržalka, KN-C parc. č. 4301/2.
Dátum zverejnenia: 11.10.2011
11.10.2011Zmluva o dielo č. 21/2011 [PDF, 409 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov v k. ú. Záhorská Bystrica, KN-C parc. č. 2870, 2871.
Dátum zverejnenia: 11.10.2011
13.10.2011Zmluva o dielo č. 22/2011 [PDF, 413 kB]
Predmetom zmluvy je oddelenie pozemkov v k. ú. Ružinov, KN-C parc. č. 2892/1,7.
Zverejniť od 13. 10.2011
17.10.2011Zmluva o dielo č. 23/2011 [PDF, 403 kB]
Predmetom zmluvy je oddelenie pozemkov, garáže v k. ú. Nové Mesto, KN-C parc. č. 12230/1,5,6.
Zverejnené dňa: 17.10.2011
26.10.2011Zmluva o dielo č. 24/2011 [PDF, 397 kB]
Predmetom zmluvy je oddelenie pozemkov v k. ú. Lamač, KN-C parc. č. 1839/1,2,3,4.
Zverejnené dňa: 26.10.2011
9.11.2011Zmluva o dielo č. 25/2011 [PDF, 414 kB]
Predmetom zmluvy je oddelenie pozemkov podľa PK vl. č. 2647, k. ú. Záhorská Bystrica, KN-C parc. č. 2858/1, parc. č. 2864/1, parc. č. 2858/7, parc. č. 2864/3 a parc. č. 2869/1.
Zverejnené dňa: 9.11.2011
3.11.2011Zmluva o dielo č. MAGSP1100008 [PDF, 211 kB]
Zmluva o dielo č. MAGSP1100008 uzavretá medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Liftstavom, s.r.o. na inštaláciu výťahov v objekte Rezedová 3, Bratislava.
Dátum zverejnenia: 03.11.2011
25.7.2011Zmluva o dielo č.03/2011 [PDF, 111 kB]
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova“ v MČ Bratislava-Staré Mesto.
Dátum zverejnenia: 25. 07. 2011
20.5.2011Zmluva o dielo č.z. MAGTS1100053 [PDF, 4,1 MB]
Technická dokumentácia a štruktúrovaný rozpočet výdavkov na realizáciu projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy podľa Opisu predmetu zákazky, ktorý je neoddeliteľnou prílohu tejto zmluvy.
Zverejnené dňa: 20.05.2011
30.9.2011Zmluva o dielo MAGSP1100003 [PDF, 69 kB]
Sanácia - hydroizolácia balkóna na západnej strane Primaciálneho paláca
Zverejnené dňa: 30.9.2011
27.10.2011Zmluva o dielo, ubytovňa Kopčany [PDF, 177 kB]
Dodávka a montáž 20 ks plastových okien v objekte ubytovne Kopčany, Kopčianska 90, Bratislava.
Dátum zverejnenia: 27.10.2011
2.8.2011Zmluvy o dielo č. 018/2011 [PDF, 172 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na zápis vlastníckych práv k pozemkom parc.č. 5607/1,2 k.ú. Podunajské Biskupice.
Zverejnené dňa: 02.08.2011
23.6.2011Zmluvy o dielo d. 015/2011 [PDF, 383 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv, k. ú. Staré Mesto, KN-C parc. č. 1606/16,
1606/19,1606/21, 1609/2.
Zverejnené dňa: 23.06.2011

Zobrazených je 23 z celkového počtu 73 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 10.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Archív zmlúv > Archív zmlúv 2011 > Dodávateľské zmluvy 2011 > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.