Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 73 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
31.5.2011Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/DSP/2008-drobné stavebné práce v podchodoch [PDF, 81 kB]
Predmetom dodatku č. 1 je predĺženie platnosti zmluvy o dielo č. 1/DSP/2008 zo dňa 23.04.2008 na drobné stavebné práce v podchodoch s platnosťou od 23.04.2011.
Zverejnené dňa 31.05.2011
5.4.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 20.12.2010 [PDF, 24 kB]
Predmetom dodatku je zmena termínu odovzdania diela. Táto zmena sa vykonáva na základe predĺženia implementácie projektu CIDEP – typy sídelných štruktúr pre územný rast mesta. Žiadosť o predĺženie implementácie projektu bola schválená Spoločným technickým sekretariátom dňa 15.2.2011.
Zverejnené dňa: 05.04.2011
5.4.2011Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo z 25.2.2010 [PDF, 24 kB]
Predmetom dodatku je zmena termínu odovzdania diela. Táto zmena sa vykonáva na základe predĺženia implementácie projektu CIDEP – typy sídelných štruktúr pre územný rast mesta. Žiadosť o predĺženie implementácie projektu bola schválená Spoločným technickým sekretariátom dňa 15.2.2011.
Zverejnené dňa: 05.04.2011
23.5.2011Dodatok č. l k zmluve o dielo č. 7/2009 na servis výťahov s platnosťou od 01.04.2011 [PDF, 76 kB]
Predmetom dodatku je predĺženie platnosti zmluvy o dielo č. 7/2009 zo dňa 01.04.2009.
Zverejnené dňa: 23.05.2011
5.9.2011Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. MAGTS1100053 [PDF, 32 kB]
Predmetom dodatku je zmena zmluvných podmienok na základe pozastavenia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj.
Dátum zverejnenia:5.9.2011
1.6.2011Dodatok k zmluve o dielo [PDF, 478 kB]
Dodatok č. 3 z 30.5.2011 k zmluve o diele na opravy a údržbu vozidiel, ktorým sa predlžuje platnosť zmluvy do 30.11.2011
Zverejnené dňa: 1.6.2011
11.8.2011Montáž vysielacieho zariadenia TSM [PDF, 1,5 MB]
Predmetom zmluvy je montáž vysielacieho zariadenia TSM s príslušenstvom pre pult centrálnej ochrany.
Zverejnené dňa: 11.08.2011
5.8.2011Zmluva externý expert BAUM [PDF, 111 kB]
Predmetom zmluvy je dodanie expertných podkladov pre potreby realizácie projektu BAUM. Konkrétne sa jedná o vypracovanie harmonizovanej informačnej základne, expertných podkladov pre návrh zadania, čistopis zadania a ďalšie priebežné expertné činnosti.
Zverejnené dňa: 05.08.2011
31.10.2011Zmluva na dodávku prác v rámci realizácie vodorovného dopravného značenia komunikácií č. 6/2011 [PDF, 420 kB]
Zmluva na dodávku prác v rámci realizácie vodorovného dopravného značenia komunikácií č. 6/2011, uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Predmetom zmluvy je vykonanie vodorovného dopravného značenia na území mesta Bratislavy. Platnosť zmluvy : od 25.10.2011 do 30.11.2011. Zložka dokumentu : Zmluva č. 6/2011 zo dňa 25.10.2011.
Zverejnené dňa: 31.10.2011
21.10.2011Zmluva o dielo [PDF, 211 kB]
Montáž vianočných stánkov na Hlavnom a Františkánskom námestí 3
Zverejnené dňa 21.10.2011
10.10.2011Zmluva o dielo [PDF, 1,6 MB]
Reštaurovanie kamenných prvkov portikusu Primaciálneho paláca.
Zverejnené dňa: 10.10.2011
4.10.2011Zmluva o dielo [PDF, 173 kB]
Umelecko-remeselné práce na portikuse zápanej strane Primaciálneho paláca.
Zverejnené dňa: 4.10.2011
1.4.2011Zmluva o dielo [PDF, 37 kB]
Dodávka a montáž E-max kariet, záložného zdroja pre E-max karty, oddeľovacieho člena OC101, rozvádzača MaR s softvérom a zaškolením obsluhy pre kontrolu a riadenie maximálnej rezervovanej kapacity elektrického výkonu pre objekt Zimný štadión Ondreja Nepelu na miesto určenia – Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov č.9, 831 04 Bratislava
Zverejnené dňa: 1.04.2011
1.4.2011Zmluva o dielo [PDF, 337 kB]
Spracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti pre viacúčelové využitie haly SO201 objektu Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave
Zverejnené dňa: 1.04.2011
18.3.2011Zmluva o dielo [PDF, 202 kB]
Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu – dodávka a montáž výkrytov na WC na 2NP a 3NP
Zverejnené dňa: 18.3.2011
18.3.2011Zmluva o dielo [PDF, 205 kB]
Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu – dodávka a montáž digitálnej pobočkovej telefónnej ústredne.
17.3.2011Zmluva o dielo [PDF, 1,1 MB]
Servisné služby na klimatizačných zariadeniach
Zverejnené dňa: 17.3.2011
17.3.2011Zmluva o dielo [PDF, 3,2 MB]
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu – dodávka a montáž krytov pod umývadlové žľaby – umiestnené v priestoroch ZŠ – 4 ks.
Zverejnené dňa: 17.3.2011
17.3.2011Zmluva o dielo [PDF, 3,4 MB]
Zmluva o dielo – repasia 2 ks kompresorov Grasso RCU 612 pre objekt Zimný štadión O. Nepelu – 4 ks
Zverejnené dňa: 17.3.2011
16.3.2011Zmluva o dielo - ŠEVT [PDF, 2,8 MB]
Predmetom plnenia zmluvy o dielo je tlač služobných kníh a tlačív pre Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnené dňa: 17.3.2011
25.8.2011Zmluva o dielo c. 019/2011 [PDF, 173 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrickeho planu na p.c. 1256/1 k.ú. Karlova Ves
Zverejnené dňa: 25.08.2011
10.2.2011Zmluva o dielo č. 001/2011 [PDF, 409 kB]
Objednávka identifikácie parciel na základe požiadavky súdu, konanie č. 51C/542010 - v spore zastupuje Mgr. Podhradská, oddelenie správy nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 10.2.2011
23.2.2011Zmluva o dielo č. 002/2011 [PDF, 429 kB]
Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu - určenie vlastníckych práv, k. ú. Podunajské Biskupice, KN-C parc. č. 5476/1, 26...44
Zverejnené dňa: 23.2.2011
23.2.2011Zmluva o dielo č. 003/2011 [PDF, 379 kB]
Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu - určenie vlastníckych práv, k. ú. Vrakuňa, KN-C parc. č. 1186/1, 1187, 1222
Zverejnené dňa: 23.2.2011
22.3.2011Zmluva o dielo č. 004/2011 [PDF, 455 kB]
Predmetom zmluvy o dielo je dodanie služieb - geodetických prác, a to vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv, k. ú. Karlova Ves, KN-C parc. č. 108/1, 2, 110/5, 6, 129/1,3
Zverejnené dňa: 22.3.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 73 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 10.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Archív zmlúv > Archív zmlúv 2011 > Dodávateľské zmluvy 2011 > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.