Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 73 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
11.8.2011Montáž vysielacieho zariadenia TSM [PDF, 1,5 MB]
Predmetom zmluvy je montáž vysielacieho zariadenia TSM s príslušenstvom pre pult centrálnej ochrany.
Zverejnené dňa: 11.08.2011
5.8.2011Zmluva externý expert BAUM [PDF, 111 kB]
Predmetom zmluvy je dodanie expertných podkladov pre potreby realizácie projektu BAUM. Konkrétne sa jedná o vypracovanie harmonizovanej informačnej základne, expertných podkladov pre návrh zadania, čistopis zadania a ďalšie priebežné expertné činnosti.
Zverejnené dňa: 05.08.2011
2.8.2011Zmluvy o dielo č. 018/2011 [PDF, 172 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na zápis vlastníckych práv k pozemkom parc.č. 5607/1,2 k.ú. Podunajské Biskupice.
Zverejnené dňa: 02.08.2011
25.7.2011Zmluva o dielo č.03/2011 [PDF, 111 kB]
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova“ v MČ Bratislava-Staré Mesto.
Dátum zverejnenia: 25. 07. 2011
15.7.2011Zmluva o dielo č. 15/2011 [PDF, 403 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov - predzáhradok obytného domu, k. ú. Podunajské Biskupice KN-C parc. č. 5333/36, 5333/37, 5333/38.
Zverejnené dňa: 15.07.2011
15.7.2011Zmluva o dielo č. 14/2011 [PDF, 400 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov - predzáhradok obytného domu, k. ú. Nivy, KN-C parc. č. 10800/3.
Zverejnené dňa: 15.07.2011
15.7.2011Zmluva o dielo č. 13/2011 [PDF, 400 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov (PK parc. č. 1062, 1063) v k. ú. Dúbravka, KN-C parc. č. 3423/1, 3423/128, 3423/129, 3423/130.
Zverejnené dňa: 15.07.2011
15.7.2011Zmluva o dielo č. 12/2011 [PDF, 394 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, KN-C parc. č. 4641/1, 4641/128, 4641/129, 4641/130.
Zverejnené dňa: 15.07.2011
23.6.2011Zmluva o dielo č. 016/2011 [PDF, 390 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv, k. ú. Záhorská Bystrica, KN-C parc. č. 163/3,4.
Zverejnené dňa: 23.06.2011
23.6.2011Zmluvy o dielo d. 015/2011 [PDF, 383 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv, k. ú. Staré Mesto, KN-C parc. č. 1606/16,
1606/19,1606/21, 1609/2.
Zverejnené dňa: 23.06.2011
23.6.2011Zmluva o dielo č. 014/2011 [PDF, 366 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv, k. ú. Staré Mesto, KN-C parc. č. 1967/1,1971/19.
Zverejnené dňa: 23.06.2011
23.6.2011Zmluva o dielo č. 013/2011 [PDF, 389 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv, k. ú. Karlova Ves, KN-C parc. č. 2178,2179-2203.
Zverejnené dňa: 23.06.2011
23.6.2011Zmluva o dielo č. 012/2011 [PDF, 394 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv, k. ú. Nové Mesto, KN-C parc. č. 11845,11828/7-10.
Zverejnené dňa: 23.06.2011
23.6.2011Zmluva o dielo č. 011/2011 [PDF, 397 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv, k. ú. Petržalka, KN-C časť parc. č. 2441,2442,2437.
Zverejnené dňa: 23.06.2011
10.6.2011Zmluva o dielo č. 010/2011 [PDF, 401 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na obnovenie "E" parc. č. 5842, parc. č. 5843 v k. ú. Vinohrady.
7.6.2011Zmluva o dielo č. 11/2011 [PDF, 408 kB]
Predmetom zmluvy o dielo je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov - chodníka v k. ú. Dúbravka, KN-C parc. č. 882/1,76,77,78,79.
Zverejnené dňa: 08.06.2011
6.6.2011Zmluva o dielo č. 10/2011 [PDF, 400 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov - chodníkov v k. ú. Petržalka, KN-C parc. č. 3110/2
Zverejnené dňa: 06.06.2011
1.6.2011Dodatok k zmluve o dielo [PDF, 478 kB]
Dodatok č. 3 z 30.5.2011 k zmluve o diele na opravy a údržbu vozidiel, ktorým sa predlžuje platnosť zmluvy do 30.11.2011
Zverejnené dňa: 1.6.2011
31.5.2011Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/DSP/2008-drobné stavebné práce v podchodoch [PDF, 81 kB]
Predmetom dodatku č. 1 je predĺženie platnosti zmluvy o dielo č. 1/DSP/2008 zo dňa 23.04.2008 na drobné stavebné práce v podchodoch s platnosťou od 23.04.2011.
Zverejnené dňa 31.05.2011
30.5.2011Zmluva o dielo č. 09/2011 [PDF, 383 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov, zameranie objektu na pozemku v k. ú. Nivy, KN-C parc. č. 10132/11.
Zverejnené dňa: 30.05.2011
30.5.2011Zmluva o dielo č. 08/2011 [PDF, 388 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov v k. ú. Trnávka, KN_C parc. č. 15850/5, parc. č. 15850/258,259,260,262.
Zverejnené dňa: 30.05.2011
30.5.2011Zmluva o dielo č. 009/2011 [PDF, 388 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv v k. ú. Vrakuňa, KN-C časť parc. č. 889/12, 3392/1.
Zverejnené dňa: 30.05.2011
23.5.2011Dodatok č. l k zmluve o dielo č. 7/2009 na servis výťahov s platnosťou od 01.04.2011 [PDF, 76 kB]
Predmetom dodatku je predĺženie platnosti zmluvy o dielo č. 7/2009 zo dňa 01.04.2009.
Zverejnené dňa: 23.05.2011
20.5.2011Zmluva o dielo č.z. MAGTS1100053 [PDF, 4,1 MB]
Technická dokumentácia a štruktúrovaný rozpočet výdavkov na realizáciu projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy podľa Opisu predmetu zákazky, ktorý je neoddeliteľnou prílohu tejto zmluvy.
Zverejnené dňa: 20.05.2011
18.5.2011Zmluva o dielo č. 008/2011 [PDF, 384 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv v k. ú. Nové Mesto, KN-C; parc. č. 11830/1,2
Dátum zverejnenia: 18.5.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 73 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 10.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Archív zmlúv > Archív zmlúv 2011 > Dodávateľské zmluvy 2011 > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.