Prenájom pozemkov 2008

 
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
18.1.2011Zmluva o nájme časti pozemku
Zmluva č. 89404870600 o nájme časti pozemku na križovatke Starohájska a Furdekova za účelom umiestnenia reklamného zariadenia typu reklamná tabuľa. Nájomca: Závodisko, š. p.. Zmluva nadobudla platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a to 19.3.2008.
Zverejnené dňa: 18.1.2011
18.1.2011Zmluva o nájme časti pozemku [PDF, 425 kB]
Zmluva č. 89402730800 o nájme časti pozemku pre reklamné zariadenie typu „totem“ na ulici Trnavská cesta. Nájomca: Kaufland Slovenská republika v.o.s.. Táto zmluva nadobúda platnosť dňa 27.6.2008 a účinnosť dňa 1.7.2008.
Zverejnené dňa: 18.1.2011

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 28.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Archív zmlúv > Archív zmlúv 2008 > Nájomné zmluvy 2008 > Prenájom pozemkov 2008

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.