Stanoviská 2011

Primátor Milan FTÁČNIK vydal rozhodnutie, ktorým prináša do života v bratislavskej samosprávy nové, proti korupčné opatrenie. Od začiatku roku 2011 bude hlavné mesto SR Bratislava povinne zverejňovať na svojej oficiálnej internetovej stránke (www.bratislava.sk) všetky zmluvy, uzatvorené objednávky na tovary, služby či zaevidované faktúry. Rozhodnutie primátora ide nad rámec zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pretože verejnosť bude mať v elektronickej podobe k dispozícii aj všetky záväzné stanoviská hlavného mesta SR k investičnej činnosti na území Bratislavy.Vedenie mesta sprístupní nielen všetky novouzatvorené zmluvy, ale aj tie, ktoré boli podpísané pred 31. decembrom 2010, dokumenty, ktoré podpísal bývalý primátor Bratislavy. Na internetovej stránke budú zverejnené evidované faktúry na tovary a služieb. Zodpovední zamestnanci magistrátu sú povinní zaevidované zmluvy, objednávky, faktúry zverejniť najneskôr do 10 pracovných dní. Obdobné pravidlo platí pri zverejňovaní primátorom podpísaných záväzných stanovísk mesta k investičnej činnosti.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 598 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 24  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
6.5.2011Stanovisko k investičnému zámeru č. 37822/11/29169 [PDF, 256 kB]
Žiadateľ: VI Group s. r. o. /Obsah podania: architektonická štúdia Bratislava – Petržalka, Muchovo námestie/ Lokalita: Bratislava – Petržalka, Muchovo námestie / Vydané dňa: 13.4.2011
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Stanovisko k investičnému zámeru č. 57794/10/357871 [PDF, 300 kB]
Žiadateľ: ICONA s. r. o./ Obsah podania: Areál rekreácie a voľného času Bukovina / Lokalita: Bratislava – Dúbravka – Bukovina / Vydané dňa: 14.4.2011
Zverejnené dňa: 06.05.2011
20.6.2011Stanovisko k IZ č. 41968/11-235585 [PDF, 308 kB]
Žiadateľ: Jarovce Investment, s.r.o. / Obsah podania: Investičný zámer – architektonická štúdia Obytný súbor Jarovce/ Lokalita: Jarovce / Vydané dňa: 23.5.2011
Zverejnené dňa: 20.06.2011
4.3.2011Stanovisko k IZ č. 59222/10-368772 [PDF, 114 kB]
Žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza/ Obsah podania: Vyjadrenie k investičnému zámeru Polyfunkčný areál – výstavba objektov opatrovateľskej služby s bytmi, Krahulčia ul., Bratislava/ Lokalita: Krahulčia/ Vydané dňa: 7.2.2011.
Zverejnené dňa: 4.3.2011
19.9.2011Stanovisko k OP č. 43484/11-259100 [PDF, 198 kB]
Žiadateľ: Apollo Group a.s. / Obsah podania: Revitalizácia areálu GEOS, Podunajská ul., architektonická štúdia/ Lokalita: Podunajské Biskupice / Vydané dňa: 16.09.2011
Zverejnené dňa: 19.9.2011
18.2.2011Stanovisko k OP č. 41272/10/735441 [PDF, 128 kB]
Žiadateľ: ISTER II./ Obsah podania: Štúdia Polyfunkčný parkovací dom na Landererovej ul./ Lokalita: Landererova ul / Vydané dňa: 4.2.2011
Zverejnené dňa: 18.2.2011
15.3.2011Stanovisko k OP č. 54582/10-329198 [PDF, 686 kB]
Žiadateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s./ Obsah podania: Vodárenský zdroj Karlova Ves/ Lokalita: Karlova Ves/ Vydané dňa: 7.2.2011
Zverejnené dňa: 15.3.2011
24.10.2011Stanovisko k UPD č. 37807/11-29151 [PDF, 347 kB]
Žiadateľ: MČ Ružinov/ Obsah podania: ÚPN Z Trnávka, Krajná – Bočná, upravený návrh riešenia/ Lokalita: Trnávka / Vydané dňa: 26.9.2011
10.8.2011Stanovisko k UPD č. 39314/11-43150 [PDF, 185 kB]
Žiadateľ: MČ Záhorská Bystrica / Obsah podania: ÚPN Z Krče – Záhorská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 1-2011/ Lokalita: Záhorská Bystrica - Krče / Vydané dňa: 11.07.2011
Zverejnené dňa: 10.08.2011
29.9.2011Stanovisko k UPD č. 48425/11-307400 [PDF, 64 kB]
Žiadateľ: Chorvátsky Grob/ Obsah podania: Zmeny a doplnky UPN obce Chorvátsky Grob, začatie obstarávania/ Lokalita: Chorvátsky Grob / Vydané dňa: 6.9.2011
Zverejnené dňa: 29.9.2011
2.11.2011Stanovisko k UPD č. 49876/11-321717 [PDF, 114 kB]
Žiadateľ: MČ Vajnory/ Obsah podania: ÚPN Z Vajnory centrum, čistopis zadania / Lokalita: Vajnory/ Vydané dňa: 13.10.2011
Zverejnené dňa: 2.11.2011
2.11.2011Stanovisko k UPD č. 50141/11-324123 [PDF, 102 kB]
Žiadateľ: MČ Vajnory./ Obsah podania: ÚPN Z Šuty, čistopis zadania/ Lokalita: Šuty - Vajnory / Vydané dňa: 13.10.2011
Zverejnené dňa: 2.11.2011
29.9.2011Stanovisko k UPD č. 50272/11-324676 [PDF, 317 kB]
Žiadateľ: Struss/ Obsah podania: Žiadosť o zmenu ÚPN Z / Lokalita: Podhradie – Beblavého ul. / Vydané dňa: 19.8.2011
Zverejnené dňa: 29.9.2011
19.9.2011Stanovisko k UPD č. 50634/11-328946 [PDF, 203 kB]
Žiadateľ: BSK / Obsah podania: ÚPN VUC BSK, zmena záväzného regulatívu č. 3.23, vyjadrenie/ Lokalita: BSK / Vydané dňa: 15.08.2011
Zverejnené dňa: 19.9.2011
24.10.2011Stanovisko k UPD č. 50637/11-328473 [PDF, 492 kB]
Žiadateľ: MČ Jarovce/ Obsah podania: ÚPN Z Jarovce PD dvor, sektor I, návrh riešenia/ Lokalita: Jarovce / Vydané dňa: 26.9.2011
14.11.2011Stanovisko k UPD č. 54837/11-351167 [PDF, 79 kB]
Žiadateľ: MČ Lamač/ Obsah podania: ÚPN Z Lamač – Malokarpatské nám, oznámenie o začatí obstarávania/ Lokalita: Lamač / Vydané dňa: 26.10.2011
Zverejnené dňa: 14.11.2011
2.11.2011Stanovisko k UPD č. 55376/11/376915 [PDF, 167 kB]
Žiadateľ: MDVRR SR/ Obsah podania: KURS, zmeny / Lokalita: Slovensko/ Vydané dňa: 12.10.2011
Zverejnené dňa: 2.11.2011
21.1.2011Stanovisko k UPD č. 20019/10-288961 [PDF, 814 kB]
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov/ Obsah podania: UPN Z Trnávka-Stred, upravený návrh /Lokalita: Trnávka/ Vydané dňa: 3.1.2011
Zverejnené dňa: 21.1.2011
15.3.2011Stanovisko k UPD č. 40174/11/57030 [PDF, 53 kB]
Žiadateľ: Bratislavský samosprávny kraj/ Obsah podania: Územný plán regiónu Bratislavský samosprávny kraj/ Lokalita: regiónu Bratislavský samosprávny kraj/ Vydané dňa: 8.3.2011
Zverejnené dňa: 15.3.2011
18.2.2011Stanovisko k UPD č. 43840/10/6-358333 [PDF, 55 kB]
Žiadateľ: MČ Devín/ Obsah podania: Čistopis zadania ÚPN Z Devín I./Lokalita: Devín/ Vydané dňa: 7.2.2011
Zverejnené dňa: 18.2.2011
20.6.2011Stanovisko k UPN č. 44163/11-262871 [PDF, 115 kB]
Žiadateľ: A.Hollý / Obsah podania: ÚPN Z Rusovce –sever, čistopis zadania / Lokalita: Rusovce / Vydané dňa: 9.5.2011
Zverejnené dňa: 20.06.2011
10.8.2011Stanovisko k UPP č. 36458/11-12009, 45024/11-270416 [PDF, 77 kB]
Žiadateľ: Skanska SK a.s. / Obsah podania: Žiadosť o úpravu ÚPN hl.m. SR Bratislavy, lokalita Devín - Záhrady/ Lokalita: Devín - Záhrady / Vydané dňa: 18.07.2011
Zverejnené dňa: 10.08.2011
6.5.2011Stanovisko k UPP č. 38241/11-34597 [PDF, 187 kB]
Žiadateľ: Ing. arch. Macko / Obsah podania: návrh zadania UŠ obytnej zóny Nová hora – Bratislava Rača / Lokalita: Nová hora - Rača / Vydané dňa: 20.4.2011
Zverejnené dňa: 06.05.2011
10.8.2011Stanovisko k UPP č. 40266/11-56106, 44151/11-263169 [PDF, 221 kB]
Žiadateľ: Markrop / Obsah podania: UŠ komplex občianskej vybavenosti Vajnory – Rybničná - čistopis/ Lokalita: Vajnory - Rybničná / Vydané dňa: 22.07.2011
Zverejnené dňa: 10.08.2011
14.11.2011Stanovisko k UPP č. 40803/11/4-260213, 40803/11-127055 [PDF, 628 kB]
Žiadateľ: MČ Dúbravka/ Obsah podania: UŠ Veľká lúka, návrh riešenia / Lokalita: Dúbravka/ Vydané dňa: 27.10.2011
Zverejnené dňa: 14.11.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 598 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 24  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2011

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.