Stanoviská 2011

Primátor Milan FTÁČNIK vydal rozhodnutie, ktorým prináša do života v bratislavskej samosprávy nové, proti korupčné opatrenie. Od začiatku roku 2011 bude hlavné mesto SR Bratislava povinne zverejňovať na svojej oficiálnej internetovej stránke (www.bratislava.sk) všetky zmluvy, uzatvorené objednávky na tovary, služby či zaevidované faktúry. Rozhodnutie primátora ide nad rámec zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pretože verejnosť bude mať v elektronickej podobe k dispozícii aj všetky záväzné stanoviská hlavného mesta SR k investičnej činnosti na území Bratislavy.Vedenie mesta sprístupní nielen všetky novouzatvorené zmluvy, ale aj tie, ktoré boli podpísané pred 31. decembrom 2010, dokumenty, ktoré podpísal bývalý primátor Bratislavy. Na internetovej stránke budú zverejnené evidované faktúry na tovary a služieb. Zodpovední zamestnanci magistrátu sú povinní zaevidované zmluvy, objednávky, faktúry zverejniť najneskôr do 10 pracovných dní. Obdobné pravidlo platí pri zverejňovaní primátorom podpísaných záväzných stanovísk mesta k investičnej činnosti.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 598 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 24  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
2.12.2011ZST k investičnej činnosti č. 57448/11 – 394205 [PDF, 168 kB]
Žiadateľ : Enermont / Obsah podania : káblové vedenie / Lokalita : Jakubovo nám. / Vydané dňa : 22.11.2011
Zverejnené dňa: 2.12.2011
2.12.2011ZST k investičnej činnosti č. 55729/11 – 376827 [PDF, 182 kB]
Žiadateľ : Herzán / Obsah podania : Pasívny Rodinný dom / Lokalita : Madáchová ul. / Vydané dňa : 15.11.2011
Zverejnené dňa: 2.12.2011
2.12.2011ZST k investičnej činnosti č. 54761/11 – 367361 [PDF, 151 kB]
Žiadateľ : Plesník / Obsah podania : Stavba záhradnej chatky / Lokalita : Kremeľská ul. / Vydané dňa : 16.11.2011
Zverejnené dňa: 2.12.2011
2.12.2011ZST k investičnej činnosti č. 54389/11 – 362709 [PDF, 159 kB]
Žiadateľ : Format / Obsah podania : Rodinný dom / Lokalita : Havlíčkova ul. / Vydané dňa : 16.11.2011
Zverejnené dňa: 2.12.2011
2.12.2011ZST k investičnej činnosti č. 53640/11 - 356587 [PDF, 156 kB]
Žiadateľ: PARANO / Obsah podania : Rekreačný dom Glavica / Lokalita : Glavica DNV / Vydané dňa: 22.11.2011
Zverejnené dňa: 2.12.2011
2.12.2011ZST k investičnej činnosti č. 53515/11 - 353124 [PDF, 214 kB]
Žiadateľ: ENPI / Obsah podania: JIT Brána / Lokalita : areál Volkswagen / Vydané dňa : 4.11.2011
Zverejnené dňa: 2.12.2011
2.12.2011ZST k investičnej činnosti č. 52159/11 - 342015 [PDF, 220 kB]
Žiadateľ: Enermont / Obsah podania: napojenie VLSP Rrz / Lokalita : Žabí Majer / Vydané dňa : 16.11.2011
Zverejnené dňa: 2.12.2011
2.12.2011ZST k investičnej činnosti č. 51610/11 - 340352 [PDF, 208 kB]
Žiadateľ: Korinková / Obsah podania : RD Zidiny : / Lokalita : Zidiny / Vydané dňa : 21.11.2011
Zverejnené dňa: 2.12.2011
2.12.2011ZST k investičnej činnosti č. 51528/11 - 339564 [PDF, 200 kB]
Žiadateľ: Špaček / Obsah podania: Výkup farebných kovov a železa / Lokalita : Františkov Majer / Vydané dňa : 15.11.2011
Zverejnené dňa: 2.12.2011
2.12.2011ZST k investičnej činnosti č. 50552/11 - 324473 [PDF, 183 kB]
Žiadateľ: Ostradický / Obsah podania : Samostatne stojaci RD / Lokalita: ul. Staré Grunty / Vydané dňa : 9.11.2011
Zverejnené dňa: 2.12.2011
2.12.2011ZST k investičnej činnosti č. 49005/11 - 314984 [PDF, 256 kB]
Žiadateľ : PKT / Obsah podania : Krásna Hôrka – bytový dom / Lokalita : Ďumbierka ul. / Vydané dňa : 22.11.2011
Zverejnené dňa: 2.12.2011
2.12.2011ZST k investičnej činnosti č. 41311/11 - 169575 [PDF, 219 kB]
Žiadateľ: Flimelová / Obsah podania: Polyfunkčný bytový dom / Lokalita: ul. Nad lúčkami / Vydané dňa: 22.11.2011
Zverejnené dňa: 2.12.2011
22.11.2011ZST k investičnej činnosti č. 55283/11 - 374016
Žiadateľ: Drábeková / Obsah podania : Súbor RD IN HOUSE / Lokalita : Hradská ul. / Vydané dňa: 7.11.2011
Zverejnené dňa: 21.11.2011
22.11.2011ZST k investičnej činnosti č. 54888/11 - 365569 [PDF, 195 kB]
Žiadateľ: Virtu project / Obsah podania: SO-102 Upokojená komunikácia / Lokalita : Hydinárska ul. / Vydané dňa : 3.11.2011
Zverejnené dňa: 21.11.2011
22.11.2011ZST k investičnej činnosti č. 54461/11 - 360597 [PDF, 250 kB]
Žiadateľ: INTERVENTION / Obsah podania: Záhradná chata a sklad / Lokalita : Slávičie údolie / Vydané dňa : 10.11.2011
Zverejnené dňa: 21.11.2011
22.11.2011ZST k investičnej činnosti č. 52964/11 - 346351 [PDF, 200 kB]
Žiadateľ: Jurásková / Obsah podania : Obchodné centrum : / Lokalita : Saratovská ul. / Vydané dňa : 9.11.2011
Zverejnené dňa: 21.11.2011
22.11.2011ZST k investičnej činnosti č. 52321/11 - 345045 [PDF, 224 kB]
Žiadateľ: Vodohospodárska výstavba / Obsah podania : SVD Gabčíkovo - Nagymaros / Lokalita : Vodné dielo Čunovo / Vydané dňa : 26.10.2011
Zverejnené dňa: 21.11.2011
22.11.2011ZST k investičnej činnosti č. 51855/11 - 338134 [PDF, 254 kB]
Žiadateľ: Mč Dúbravka / Obsah podania : Nadstavba BD / Lokalita: Tranovského ul. / Vydané dňa : 8.11.2011
Zverejnené dňa: 21.11.2011
22.11.2011ZST k investičnej činnosti č. 48985/11 - 315392 [PDF, 207 kB]
Žiadateľ : Vrba / Obsah podania : Nadstavba RD / Lokalita : ul. Na Kaštieli / Vydané dňa : 10.11.2011
Zverejnené dňa: 21.11.2011
22.11.2011ZST k investičnej činnosti č. 47110/11 - 292221 [PDF, 155 kB]
Žiadateľ: BOTEL / Obsah podania: Skladové priestory / Lokalita: Glavica / Vydané dňa: 24.10.2011
Zverejnené dňa: 21.11.2011
18.11.2011ZST k investičnej činnosti č. 56239/11 – 377711 [PDF, 192 kB]
Žiadateľ : Székelyová / Obsah podania : Rodinný dom / Lokalita : Korytnická ul. / Vydané dňa : 26.10.2011
Zverejnené dňa: 18.11.2011
18.11.2011ZST k investičnej činnosti č. 55710/11 – 375199 [PDF, 276 kB]
Žiadateľ : Boháčková / Obsah podania : Obmurovanie balkóna / Lokalita : Gorkého ul. / Vydané dňa : 21.10.2011
Zverejnené dňa: 18.11.2011
18.11.2011ZST k investičnej činnosti č. 55679/11 – 376118 [PDF, 153 kB]
Žiadateľ : ExpoLine / Obsah podania : Prístupová komunikácia / Lokalita : Drotárska ul. / Vydané dňa : 24.10.2011
Zverejnené dňa: 18.11.2011
18.11.2011ZST k investičnej činnosti č. 54872/11 – 366826 [PDF, 217 kB]
Žiadateľ : Realiz / Obsah podania : Vnútroareálová komunikácia / Lokalita : Ružinovská ul. / Vydané dňa : 1.11.2011
Zverejnené dňa: 18.11.2011
18.11.2011ZST k investičnej činnosti č. 54787/11 – 366211 [PDF, 303 kB]
Žiadateľ : Pražská Development / Obsah podania : Terasový BD / Lokalita : ul. Na Hrebienku / Vydané dňa : 26.10.2011
Zverejnené dňa: 18.11.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 598 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 24  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2011

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.