Stanoviská 2011

Primátor Milan FTÁČNIK vydal rozhodnutie, ktorým prináša do života v bratislavskej samosprávy nové, proti korupčné opatrenie. Od začiatku roku 2011 bude hlavné mesto SR Bratislava povinne zverejňovať na svojej oficiálnej internetovej stránke (www.bratislava.sk) všetky zmluvy, uzatvorené objednávky na tovary, služby či zaevidované faktúry. Rozhodnutie primátora ide nad rámec zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pretože verejnosť bude mať v elektronickej podobe k dispozícii aj všetky záväzné stanoviská hlavného mesta SR k investičnej činnosti na území Bratislavy.Vedenie mesta sprístupní nielen všetky novouzatvorené zmluvy, ale aj tie, ktoré boli podpísané pred 31. decembrom 2010, dokumenty, ktoré podpísal bývalý primátor Bratislavy. Na internetovej stránke budú zverejnené evidované faktúry na tovary a služieb. Zodpovední zamestnanci magistrátu sú povinní zaevidované zmluvy, objednávky, faktúry zverejniť najneskôr do 10 pracovných dní. Obdobné pravidlo platí pri zverejňovaní primátorom podpísaných záväzných stanovísk mesta k investičnej činnosti.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 598 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 24  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
13.5.2011Stanovisko k UPP č. 590505/10-367518 [PDF, 489 kB]
Žiadateľ: MU Čunovo / Obsah podania: UŠ zóny Areál bývalého PD Čunovo / Lokalita: Čunovo / Vydané dňa: 04.05.2011
Dátum zverejnenia: 13.5.2011
6.5.2011Stanovisko k UPP č. 60181/10/381896 34903/11/22882 [PDF, 465 kB]
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava – Vajnory / Obsah podania: UŠ Nemecká dolina v Mestskej časti Bratislava - Vajnory / Lokalita: Bratislava – Vajnory, Nemecká dolina / Vydané dňa: 14.4.2011
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Stanovisko k UPP č. 60378/10/380808 [PDF, 448 kB]
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica / Obsah podania: UŠ zóny Pod cintorínom – Záhorská Bystrica/ Lokalita: Pod cintorínom – Záhorská Bystrica / Vydané dňa: 15.4.2011
Zverejnené dňa: 06.05.2011
25.2.2011Stanovisko k UPP č. 30083/11/4/12136 [PDF, 211 kB]
Žiadateľ: ADOM.M. Studio/ Obsah podania: Čistopis UAŠ Chalupkova - Landererova/ Lokalita: Chalupkova/ Vydané dňa: 10.2.2011
Zverejnené dňa: 25.2.2011
11.2.2011Stanovisko k UPP č. 34912/10/243184 [PDF, 1,4 MB]
Žiadateľ: AUREX/ Obsah podania: UŠ zóny Vinohrady Nové Mesto/ Lokalita: Vinohrady/ Vydané dňa: 20.1.2011.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
15.3.2011Stanovisko k UPP č. 37438/10-24792 [PDF, 740 kB]
Žiadateľ: Centrop s.r.o., Reform Capital Slovakia s.r.o./ Obsah podania: Návrh zadania UŠ Centrop Severozápadný rozvojový pól/ Lokalita: Severozápadný rozvojový pól/ Vydané dňa: 23.2.2011
Zverejnené dňa: 15.3.2011
15.3.2011Stanovisko k UPP č. 41404/10/361199/11 [PDF, 423 kB]
ŽiadateľJUDr.L.L./ Obsah podania: Návrh zadania urbanistickej štúdie Žabí majer - Bratislava/ Lokalita: Žabí majer/ Vydané dňa: 22.2.2011
Zverejnené dňa: 15.3.2011
31.1.2011Stanovisko k UPP č. 47487/10-3-317079 [PDF, 1 MB]
Žiadateľ: AUREX/ Obsah podania: UŠ zóny Lamenica Dúbravka/ Lokalita: Lamenica/ Vydané dňa: 11.1.2011
Zverejnené dňa: 31.1.2011
21.1.2011Stanovisko k UPP č. 50019/10-345262 [PDF, 502 kB]
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava - Rusovce/ Obsah podania: Návrh zadania Dopravno-urbanistickej štúdie Rusovce – Bratislava, Obchvat./Lokalita: Rusovce/ Vydané dňa: 11.1.2011
Zverejnené dňa: 21.1.2011
4.3.2011Stanovisko k UPP č. 51738/10/6-354448 [PDF, 98 kB]
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava – Lamač/ Obsah podania: Územný plán zóny Bratislava, Lamač – Zečák/ Lokalita: Zečák/ Vydané dňa: 21.2.2011.
Zverejnené dňa: 4.3.2011
31.1.2011Stanovisko k UPP č. 57018/10-350237 [PDF, 663 kB]
Žiadateľ: Lalík/ Obsah podania: Návrh zadania UŠ Rača Potočné/ Lokalita: Potočné/ Vydané dňa: 12.1.2011
Zverejnené dňa: 31.1.2011
18.2.2011Stanovisko k UPP č. 59014/10/366774 [PDF, 195 kB]
Žiadateľ: MČ Ružinov/ Obsah podania: Čistopis zadania UŠ Pálenisko - Domové role/ Lokalita: Domové role/ Vydané dňa: 10.2.2011
Zverejnené dňa: 18.2.2011
11.2.2011Stanovisko k UPP č. 59033/10/366901 [PDF, 293 kB]
Žiadateľ: WEON Group/ Obsah podania: UŠ obytnej zóny Čunovo – Zichyho tably I./Lokalita: Zichyho tably/ Vydané dňa: 31.1.2011.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
18.2.2011Stanovisko k UPP č. 59414/10/374108 [PDF, 70 kB]
Žiadateľ: Architektonická kancelária Závodná/ Obsah podania: Čistopis zadania UŠ Dopravného napojenia areálu VW Slovakia v MČ Devínska Nová Ves/ Lokalita: Devínska Nová Ves/ Vydané dňa: 7.2.2011
Zverejnené dňa: 18.2.2011
11.2.2011Záväzné stanovisko k i nvestičnej činnosti č. 58269/10 [PDF, 78 kB]
BADING s.r.o./ Prestavba a dostavba záhradnej chatky/ Ružinov/ 11.1.2011/
Zverejnené dňa: 11.2.2011
11.2.2011Záväzné stanovisko k investičnej činnosti – zmena č. 59309/10 [PDF, 41 kB]
Viscon, s.r.o./ Bytový dom Ružinovská/ Ružinov / 20.1.2011/
Zverejnené dňa: 11.2.2011
11.2.2011Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35645/11 [PDF, 106 kB]
Ing. Štefan Tóth/ Záhradná chata/ Jarovce/ 14.1.2011/
Zverejnené dňa: 11.2.2011
17.1.2011Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47949/10 [PDF, 583 kB]
Žiadateľ: Aquaterm/ Obsah podania: Bytový dom/ Lokalita: Andrusovova/ MČ: Petržalka/ Dátum vydania: 4.1.2011
Zverejnené dňa: 17.1.2011
21.1.2011Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 49530/10 [PDF, 702 kB]
Žiadateľ: ICSK/ Obsah podania: Záhradná chata/Lokalita: Veľký Varan/ Vydané dňa 4.1.2011
Zverejnené dňa: 21.1.2011
21.1.2011Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51116/10 [PDF, 679 kB]
Žiadateľ: Žilinková/ Obsah podania: Nadstavba bytového domu/ Lokalita: Tranovského/ Vydané dňa: 11.1.2011
Zverejnené dňa: 21.1.2011
17.1.2011Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51430/10 [PDF, 487 kB]
Žiadateľ: Enermont/ Obsah podania: Rekonštrukcia TS, VNK, NNK/ Lokalita: Jegenešská/ MČ: Pod. Biskupice/ Dátum vydania: 3.1.2011
Zverejnené dňa: 17.1.2011
11.2.2011Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51944/10 [PDF, 89 kB]
HASS, s.r.o./ Obytný súbor, RD Sliačska/ Nové Mesto/ 26.1.2011/
Zverejnené dňa: 11.2.2011
21.1.2011Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 54099/10 [PDF, 516 kB]
Žiadateľ: Eagle/ Obsah podania: Rozšírenie pavlače/ Lokalita: Banskobystrická/ Vydané dňa: 21.12.2010
Zverejnené dňa: 21.1.2011
11.2.2011Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 54157/10 [PDF, 74 kB]
A.S.PROJEKT –ING./ Obnova STL 300 kPa plynovodov/ Ružinov/ 21.1.2011/
Zverejnené dňa: 11.2.2011
17.1.2011Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 54252/10 [PDF, 617 kB]
Žiadateľ: Machovičová/ Obsah podania: Vonkajšia terasa k bytu č. 3/ Lokalita: Bartoňova/ Vydané dňa: 21.12.2010
Zverejnené dňa: 17.1.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 598 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 24  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2011

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.