Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 -59- 60 61 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
12.12.2017Kúpna zmluva č. KP/004/2017
Kúpna zmluva č. KP/004/201, ktorej predmetom je predaj stavby so súpis. č. 16 (rodinný dom), situovanej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1088/2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorené dňa: 29.11.2017
Zverejnené dňa: 12.12.2017
26.3.2019KÚPNA ZMLUVA č. KP/004/2019
KÚPNA ZMLUVA č. KP/004/2019, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 1103/4 - záhrada vo výmere 345 m2 a parc. č. 1103/11 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 94 m2, katastrálne územie Rusovce.

Uzatvorená dňa: 14.02.2019
Zverejnená dňa: 26.03.2019
31.12.2021KUPNA ZMLUVA č. KP/004/2021
Predmetom je predaj pozemku parc. č. 904 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1 do vlastníctva MUDr. Michala Tuleka, bytom Bratislava.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 31.12.2021
Dátum účinnosti: 01.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
20.12.2016KÚPNA ZMLUVA č. KP/005/2016
KÚPNA ZMLUVA č. KP/005/2016, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 773/2 v k. ú. Bratislava – Rusovce.
Uzatvorené dňa: 5.12.2016
Zverejnené dňa: 20.12.2016
9.8.2019Kúpna zmluva č. KP/008/2019
Kúpna zmluva č. KP/008/2019, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra "C K parc. č. 1103/5 - záhrada vo výmere 533m2 a parc. č. 1103/10 - zastavené plochy na nádvoria vo výmere 125 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 19. 07. 2019
Zverejnená dňa: 09. 08. 2019
9.8.2019Kúpna zmluva č. KP/009/2019
Kúpna zmluva č. KP/009/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 388/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 01. 08. 2019
Zverejnená dňa: 09. 08. 2019
6.11.2019Kúpna zmluva č. KP/012/2019
Kúpna zmluva č. KP/012/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 1142/10 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 663 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 23. 10. 2019
Zverejnená dňa: 06. 11. 2019
26.11.2019Kúpna zmluva č. KP/015/2019
Kúpna zmluva č. KP/015/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 965/41 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 14. 11. 2019
Zverejnená dňa: 26. 11. 2019
24.10.2019Kúpna zmluva č. KZ-01/2019
Kúpna zmluva č. KZ-01/2019, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku registra "C" KN parc. č. 698/322 - zastavaná plocha o výmere 1 m2 v k. ú. Čunovo.

Uzatvorená dňa: 16. 09. 2019
Zverejnená dňa: 24. 10. 2019
14.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. KZ-01/2021
KÚPNA ZMLUVA č. KZ-01/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 103/1 v k.ú. Čunovo
Dátum uzatvorenia: 03.05.2021
Dátum zverejnenia: 14.05.2021
Dátum účinnosti: 15.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP 21/00039 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00039 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Blanka Gurová, Heyrovského 12, 841 03 Bratislava.
Predmet zmluvy: predaj koňa Perla, nar. 01.01.2005, životné číslo: 703002006188405.
Cena: 388,18 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
24.10.2012Kúpna zmluva č. MsP/12/00017 medzi Hl.m.SR a Euroben s.r.o., Teplice, ČR. [PDF, 2,1 MB]
Kúpna zmluva o dodávke krmiva pre služobné psy Mestskej polície Hl. m. SR.
Zverejnené dňa: 24.10.2012
5.6.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00009 [PDF, 123 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00009 uzatvorená 3.6.2014 medzi kupujúcim Attilom Nagyom a predávajúcim Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa havarovaného motorového vozidla Mestskej polície Bratislava, EČV BA 082 XK.
Cena je 1.579,56 eura.
Zverejnená 5.6.2014.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00034 [PDF, 550 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00034 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Soňa Marečková, Blagoevová 10, 85104 Bratislava.
Predmet zmluvy: sedlo zn. Prestige, používané na sedlanie koňa Linda.
Cena: 960 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00036 [PDF, 524 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00036 uzatvorená mezi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Ing. Adriana Kureková, Veternicová 3158/18, 84105 Bratislava.
Predmet zmluvy: všestranné sedlo S5R30-18-31-P1CM-SW, použíané na sedlanie koňa DORMANE du PIUY.
Cena: 960 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00037 [PDF, 510 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00037 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim Blanka Gurová, Heyrovského 12, 841 03 Bratislava.
Predmet zmluvy: drezúrne sedlo S2RDCLI-17-34SW zn. Prestige, používaného na sedlanie koňa Perla.
Cena: 960 € s DPH
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00038 [PDF, 1,9 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00038 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Soňa Marečková, Blagoevova 10, Bratislava.
Predmet zmluvy: predaj koňa Linda, nar. 10.03.2003, životné číslo: 7030023361068303.
Cena: 388,18 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00040 [PDF, 2,1 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00040 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Branislav Ondriáš, Rovniaková 14, 85102 Bratislava.
Predmet zmluvy: Predaj koňa Riesen, nar. 01.01.2008, životné číslo: 703002006190208.
Cena: 2038,18 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.10.2016Kúpna zmluva č. NDS 30201/KZ-20-1/2016/Pod.Biskupice/1175/1203 číslo Hlavného mesta 048806271600
Kúpna zmluva č. 30201/KZ-20-1/2016/Pod.Biskupice/1175/1203 číslo 04 88 0627 16 00, ktorej premetom je prevod vlastníckeho práva k pozemkom, parcely registra "C" 5936/2, 5936/3, 5750/6, 5750/7, 5750/10, 5939/4, 5939/5, 5939/6, 5939/11 k.ú. Podunajské Biskupice. Uzatvorené dňa: 21.10.2016
Zverejnené dňa: 21.10.2016
17.1.2018Kúpna zmluva č. predávajúceho 04 88 1043 17 00 a č. kupujúceho 170358-11200-KZ
Kúpna zmluva č. predávajúceho 04 88 1043 17 00 a č. kupujúceho 170358-11200-KZ, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 5421/1 – ostatné plochy vo výmere 312 m² v k. ú. Petržalka.

Uzatvorené dňa: 16.01.2018
Zverejnené dňa: 17.01.2018
7.2.2020Kúpna zmluva č. ÚEZ 10/2020
Kúpna zmluva č. ÚEZ 10/2020, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra C KN parc. č. 5675/1 záhrady o výmere 119 m2 a parc. č. 5675/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 23. 01. 2020
Zverejnená dňa: 07. 02. 2020
30.6.2020Kúpna zmluva č. ÚEZ 103/2020
Kúpna zmluva č. ÚEZ 103/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 5369/4 - ostatná plocha o výmere 20 m2 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 17. 06. 2020
Zverejnená dňa: 30. 06. 2020
7.2.2020Kúpna zmluva č. ÚEZ 11/2020
Kúpna zmluva č. ÚEZ 11/2020, ktorej predmetom je prevod pozemku registra C KN parc. č. 6095/6 ostatné plochy vo výmere 57 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 23. 01. 2020
Zverejnená dňa: 07. 02. 2020
6.8.2020Kúpna zmluva č. ÚEZ 123/2020
Kúpna zmluva č. ÚEZ 123/2020, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 181268/25,26,28 a pozemok registra "E" KN parc. č. 18166/1 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 23. 07. 2020
Zverejnená dňa: 06. 08. 2020
2.10.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 161/2018
Kúpna zmluva č. ÚEZ 161/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11290/1 vo výmere 135 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 08.06.2018
Zverejnená dňa: 02.10.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 -59- 60 61 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.