Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 52 53 54 55 -56- 57 58 59 60 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
11.2.2011Kúpna zmluva č. 601001311 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 10.2.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k.ú. Staré Mesto, parc. č.7985/24 K.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 601001711 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pozemok registra C, parc. č. 8641/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, k .ú. Staré Mesto, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
14.3.2011Kúpna zmluva č. 601001911 [PDF, 998 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 14.3.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9851/2.
Zverejnené dňa: 14.3.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 601002011 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pozemok registra C, parc. č. 9855/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, k .ú. Staré Mesto, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
14.3.2011Kúpna zmluva č. 601002111 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 14.3.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9850/2.
Zverejnené dňa: 14.3.2011
5.4.2011Kúpna zmluva č. 601005711 [PDF, 463 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 05.4.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.3874/3
Dátum zverejnenia : 05. 04. 2011
5.4.2011Kúpna zmluva č. 601005811 [PDF, 475 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 05.4.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.3784/4
Dátum zverejnenia : 05. 04. 2011
5.4.2011Kúpna zmluva č. 601005911 [PDF, 462 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 05.4.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.3874/9
Dátum zverejnenia : 05. 04. 2011
5.4.2011Kúpna zmluva č. 601006711 [PDF, 457 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 05.4.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.2983/8
Dátum zverejnenia : 05. 04. 2011
3.5.2011Kúpna zmluva č. 601008611 [PDF, 475 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 3.5.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.7347/6
Zverejnené dňa: 03.05.2011
19.7.2011Kúpna zmluva č. 601008711 [PDF, 1,1 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" parc. č. 3195/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, k.ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 19.7.2011
12.5.2011Kúpna zmluva č. 601009111 [PDF, 272 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 12.5.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúcich v k. ú. Staré Mesto, parc. č.3718/8
Zverejnené dňa: 12.05.2011
30.5.2013Kúpna zmluva č. 601016613
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - pozemku reg. "C" parc. č. 7731/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 1656. Uzatvorené dňa: 15.5.2013
Zverejnené dňa: 30.5.2013
30.5.2013Kúpna zmluva č. 601016713
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - pozemku reg. "C" parc. č. 2330/17 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 1656. Uzatvorené dňa: 15.5.2013
Zverejnené dňa: 30.5.2013
12.3.2012Kúpna zmluva č. 60101912 [PDF, 493 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9855/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 12.03.2012
22.3.2012Kúpna zmluva č. 60102112 [PDF, 530 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2758/25 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 22.03.2012
5.9.2012Kúpna zmluva č. 60102312 [PDF, 1,3 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku a stavby zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, a to pozemok parc. č. 9036/2 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 36 m2, evidovaná ako parcela registra "C" a stavba so súp. č. 7362 situovaná na pozemku parc. č. 9036/2 k. ú. Staré Mesto, zapísaná na LV č. 4207 Zverejnené dňa: 05.09.2012
12.3.2012Kúpna zmluva č. 60102412 [PDF, 504 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3453/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 12.03.2012
26.9.2011Kúpna zmluva č. 601027311 [PDF, 580 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pozemok registra C, parc. č. 9053/15 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, k .ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 26.9.2011
7.8.2013Kúpna zmluva č. 601030513
Kúpna zmluva na predaj pozemku, parc. č. 2631/3 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 22 m2 , parcela registra „C", LV č. 10, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 31.7.2013
Zverejnené dňa: 7.8.2013
26.9.2011Kúpna zmluva č. 601031311 [PDF, 507 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pozemok registra C, parc. č. 2631/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, k .ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 26.9.2011
6.11.2013Kúpna zmluva č. 601034913
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti a to pozemku parc. č. 363/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2, parcela reg. "C", LV č. 10 v k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 25. 9. 2013
Zverejnené dňa: 6.11.2013
25.10.2011Kúpna zmluva č. 601039511 [PDF, 97 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pozemok registra C, parc. č. 4744/61 - záhrady o výmere 31 m2, k .ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 25.10.2011
27.12.2011Kúpna zmluva č. 601041611 [PDF, 1,1 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9857/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 27.12.2011
28.11.2012Kúpna zmluva č. 601042212 [PDF, 1,8 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k.ú. Staré Mesto, pozemok registra C parcela č. 3718/9, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m2 , LV č. 10.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 52 53 54 55 -56- 57 58 59 60 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.