Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
5.6.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00009 [PDF, 123 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00009 uzatvorená 3.6.2014 medzi kupujúcim Attilom Nagyom a predávajúcim Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa havarovaného motorového vozidla Mestskej polície Bratislava, EČV BA 082 XK.
Cena je 1.579,56 eura.
Zverejnená 5.6.2014.
24.10.2012Kúpna zmluva č. MsP/12/00017 medzi Hl.m.SR a Euroben s.r.o., Teplice, ČR. [PDF, 2,1 MB]
Kúpna zmluva o dodávke krmiva pre služobné psy Mestskej polície Hl. m. SR.
Zverejnené dňa: 24.10.2012
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP 21/00039 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00039 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Blanka Gurová, Heyrovského 12, 841 03 Bratislava.
Predmet zmluvy: predaj koňa Perla, nar. 01.01.2005, životné číslo: 703002006188405.
Cena: 388,18 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
14.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. KZ-01/2021
KÚPNA ZMLUVA č. KZ-01/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 103/1 v k.ú. Čunovo
Dátum uzatvorenia: 03.05.2021
Dátum zverejnenia: 14.05.2021
Dátum účinnosti: 15.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.10.2019Kúpna zmluva č. KZ-01/2019
Kúpna zmluva č. KZ-01/2019, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku registra "C" KN parc. č. 698/322 - zastavaná plocha o výmere 1 m2 v k. ú. Čunovo.

Uzatvorená dňa: 16. 09. 2019
Zverejnená dňa: 24. 10. 2019
26.11.2019Kúpna zmluva č. KP/015/2019
Kúpna zmluva č. KP/015/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 965/41 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 14. 11. 2019
Zverejnená dňa: 26. 11. 2019
6.11.2019Kúpna zmluva č. KP/012/2019
Kúpna zmluva č. KP/012/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 1142/10 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 663 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 23. 10. 2019
Zverejnená dňa: 06. 11. 2019
9.8.2019Kúpna zmluva č. KP/009/2019
Kúpna zmluva č. KP/009/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 388/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 01. 08. 2019
Zverejnená dňa: 09. 08. 2019
9.8.2019Kúpna zmluva č. KP/008/2019
Kúpna zmluva č. KP/008/2019, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra "C K parc. č. 1103/5 - záhrada vo výmere 533m2 a parc. č. 1103/10 - zastavené plochy na nádvoria vo výmere 125 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 19. 07. 2019
Zverejnená dňa: 09. 08. 2019
20.12.2016KÚPNA ZMLUVA č. KP/005/2016
KÚPNA ZMLUVA č. KP/005/2016, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 773/2 v k. ú. Bratislava – Rusovce.
Uzatvorené dňa: 5.12.2016
Zverejnené dňa: 20.12.2016
31.12.2021KUPNA ZMLUVA č. KP/004/2021
Predmetom je predaj pozemku parc. č. 904 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1 do vlastníctva MUDr. Michala Tuleka, bytom Bratislava.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 31.12.2021
Dátum účinnosti: 01.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
26.3.2019KÚPNA ZMLUVA č. KP/004/2019
KÚPNA ZMLUVA č. KP/004/2019, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 1103/4 - záhrada vo výmere 345 m2 a parc. č. 1103/11 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 94 m2, katastrálne územie Rusovce.

Uzatvorená dňa: 14.02.2019
Zverejnená dňa: 26.03.2019
12.12.2017Kúpna zmluva č. KP/004/2017
Kúpna zmluva č. KP/004/201, ktorej predmetom je predaj stavby so súpis. č. 16 (rodinný dom), situovanej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1088/2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorené dňa: 29.11.2017
Zverejnené dňa: 12.12.2017
23.3.2021Kúpna zmluva č. KP/003/2021
Kúpna zmluva č. KP/003/2021, ktorej predmetom je predaj pozemkov C KN par. č. 1180/75 a 1180/97 v k.ú. Rusovce
Dátum uzatvorenia: 08.03.2021
Dátum zverejnenia: 23.03.2021
Dátum účinnosti: 24.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.3.2019KÚPNA ZMLUVA č. KP/003/2019
KÚPNA ZMLUVA č. KP/003/2019, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 1103/2 - záhrada vo výmere 408 m2 a parc. č. 1103/17 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2, katastrálne územie Rusovce.

Uzatvorená dňa: 11.02.2019
Zverejnená dňa: 26.03.2019
8.9.2016Kúpna zmluva č. KP/003/2016
Kúpna zmluva č. KP/003/2016, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ KN parc. č. 1180/67 – záhrada vo výmere 204 m2 a parc. č. 1180/66 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2, k. ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 18.7.2016
Zverejnené MČ Bratislava - Rusovce dňa: 20.7.2016
23.3.2021Kúpna zmluva č. KP/002/2021
Kúpna zmluva č. KP/002/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 191/3 v k.ú. Rusovce
Dátum uzatvorenia: 08.03.2021
Dátum zverejnenia: 23.03.2021
Dátum účinnosti: 24.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2020Kúpna zmluva č. KP/002/2020
Kúpna zmluva č. KP/002/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 752 v k.ú. Rusovce

Uzatvorená dňa: 30.10.2020
Uverejnená dňa: 11.11.2020
9.8.2017Kúpna zmluva č. KP/002/2017
Kúpna zmluva č. KP/002/2017, ktorej predmetom je prevod pozemku registra „C“ KN par. č. 628/3 – záhrada vo výmere 867 m2 v k.ú. Rusovce do podielového spoluvlastníctva kupujúcich

Uzatvorená dňa : 2.8.2017
Zverejnená dňa : 9.8.2017
8.9.2016Kúpna zmluva č. KP/002/2016
Kúpna zmluva č. KP/002/2016, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ KN parc. č. 1180/21 – záhrada vo výmere 241 m2 a parc. č. 1180/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2, k. ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 13.7.2016
Zverejnené MČ Bratislava - Rusovce dňa: 13.7.2016
4.4.2022Kúpna zmluva č. KP/001/2022
Kúpna zmluva č. KP/001/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 783/10, k. ú. Rusovce MVDr. Antonovi Dostálovi, PhD.
Dátum uzatvorenia: 16.03.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.3.2021Kúpna zmluva č. KP/001/2021
Kúpna zmluva č. KP/001/202, ktorej predmetom je predaj pozemku parc.č. 423/1 v k.ú. Rusovce
Dátum uzatvorenia: 18.02.2021
Dátum zverejnenia: 04.03.2021
Dátum účinnosti: 05.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
22.11.2018Kúpna zmluva č. KP/001/2018
Kúpna zmluva č. KP/001/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 76, záhrada vo výmere 165 m2, k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 25.10.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
29.5.2017Kúpna zmluva č. KP/001/2017
Kúpna zmluva č. KP/001/2017, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1180/76 a 1180/88 v k. ú. Rusovce.
Uzatvorené dňa: 25.04.2017
Zverejnené dňa: 29.05.2017
24.5.2019Kúpna zmluva č. 97/2019
Kúpna zmluva č. 97/2019, ktorej predmetom je nebytový priestor č. 2-12, garáž - postavený na pozemku parc. č. 3681/2 v k. ú. Staré Mesto a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch registra "C" parc. č. 3681/2,4,13,14 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 20. 05. 2019
Zverejnená dňa: 24. 05. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.