Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
28.6.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 96/2018 [PDF, 1,1 MB]
Kúpna zmluva č. ÚEZ 96/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 19227/35 vo výmere 76 m2, druh pozemku: ostatné plochy v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.05.2018
Zverejnená dňa: 28.06.2018
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 76/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 76/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/104 a 18437/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 75/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 75/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/105 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.7.2021Kúpna zmluva č. ÚEZ 74/2021
Kúpna zmluva č. ÚEZ 74/2021, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 18437/111 – záhrada o výmere 283 m2, k. ú. Vinohrady.

Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
Dátum účinnosti: 27.07.2021
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 73/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 73/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/107 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 72/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 72/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/106 a 18437/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 71/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 71/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/108 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 70/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 70/2021,ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/109 a parc. č. . 18437/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 69/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 69/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/110 a parc. č. 18437/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.10.2019Kúpna zmluva č. ÚEZ 246/2019
Kúpna zmluva č. ÚEZ 246/2019, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" parc. č. 6675/3 - ostatné plochy o výmere 9 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 15. 10. 2019
Zverejnená dňa: 21. 10. 2019
16.7.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 183/2018 [PDF, 846 kB]
Kúpna zmluva č. ÚEZ 183/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „E“ KN parc. č. 6502 vo výmere 119 m2, druh pozemku: vinice v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 03.07.2018
Zverejnená dňa: 16.07.2018
19.8.2019Kúpna zmluva č. ÚEZ 179/2019
Kúpna zmluva č. ÚEZ 179/2019, ktorej predmetom je prevod rodinného domu so súp. č. 847 na pozemku parc. č. 12930/1 o výmere 237 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 31. 07. 1019
Zverejnená dňa: 19. 08. 2019
2.10.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 177/2018
Kúpna zmluva č. ÚEZ 177/2018, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12922/2 vo výmere 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 12922/3 vo výmere 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 02.07.2018
Zverejnená dňa: 02.10.2018
2.10.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 161/2018
Kúpna zmluva č. ÚEZ 161/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11290/1 vo výmere 135 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 08.06.2018
Zverejnená dňa: 02.10.2018
6.8.2020Kúpna zmluva č. ÚEZ 123/2020
Kúpna zmluva č. ÚEZ 123/2020, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 181268/25,26,28 a pozemok registra "E" KN parc. č. 18166/1 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 23. 07. 2020
Zverejnená dňa: 06. 08. 2020
7.2.2020Kúpna zmluva č. ÚEZ 11/2020
Kúpna zmluva č. ÚEZ 11/2020, ktorej predmetom je prevod pozemku registra C KN parc. č. 6095/6 ostatné plochy vo výmere 57 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 23. 01. 2020
Zverejnená dňa: 07. 02. 2020
30.6.2020Kúpna zmluva č. ÚEZ 103/2020
Kúpna zmluva č. ÚEZ 103/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 5369/4 - ostatná plocha o výmere 20 m2 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 17. 06. 2020
Zverejnená dňa: 30. 06. 2020
7.2.2020Kúpna zmluva č. ÚEZ 10/2020
Kúpna zmluva č. ÚEZ 10/2020, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra C KN parc. č. 5675/1 záhrady o výmere 119 m2 a parc. č. 5675/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 23. 01. 2020
Zverejnená dňa: 07. 02. 2020
17.1.2018Kúpna zmluva č. predávajúceho 04 88 1043 17 00 a č. kupujúceho 170358-11200-KZ
Kúpna zmluva č. predávajúceho 04 88 1043 17 00 a č. kupujúceho 170358-11200-KZ, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 5421/1 – ostatné plochy vo výmere 312 m² v k. ú. Petržalka.

Uzatvorené dňa: 16.01.2018
Zverejnené dňa: 17.01.2018
21.10.2016Kúpna zmluva č. NDS 30201/KZ-20-1/2016/Pod.Biskupice/1175/1203 číslo Hlavného mesta 048806271600
Kúpna zmluva č. 30201/KZ-20-1/2016/Pod.Biskupice/1175/1203 číslo 04 88 0627 16 00, ktorej premetom je prevod vlastníckeho práva k pozemkom, parcely registra "C" 5936/2, 5936/3, 5750/6, 5750/7, 5750/10, 5939/4, 5939/5, 5939/6, 5939/11 k.ú. Podunajské Biskupice. Uzatvorené dňa: 21.10.2016
Zverejnené dňa: 21.10.2016
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00040 [PDF, 2,1 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00040 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Branislav Ondriáš, Rovniaková 14, 85102 Bratislava.
Predmet zmluvy: Predaj koňa Riesen, nar. 01.01.2008, životné číslo: 703002006190208.
Cena: 2038,18 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00038 [PDF, 1,9 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00038 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Soňa Marečková, Blagoevova 10, Bratislava.
Predmet zmluvy: predaj koňa Linda, nar. 10.03.2003, životné číslo: 7030023361068303.
Cena: 388,18 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00037 [PDF, 510 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00037 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim Blanka Gurová, Heyrovského 12, 841 03 Bratislava.
Predmet zmluvy: drezúrne sedlo S2RDCLI-17-34SW zn. Prestige, používaného na sedlanie koňa Perla.
Cena: 960 € s DPH
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00036 [PDF, 524 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00036 uzatvorená mezi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Ing. Adriana Kureková, Veternicová 3158/18, 84105 Bratislava.
Predmet zmluvy: všestranné sedlo S5R30-18-31-P1CM-SW, použíané na sedlanie koňa DORMANE du PIUY.
Cena: 960 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00034 [PDF, 550 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00034 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Soňa Marečková, Blagoevová 10, 85104 Bratislava.
Predmet zmluvy: sedlo zn. Prestige, používané na sedlanie koňa Linda.
Cena: 960 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.