Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
12.4.2013Kúpna zmluva č. 412002013
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 10.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412001913
Kúpna zmluva na prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorená dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 20.3.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412001813
Kúpna zmluva na prevod vlastníckych práv k nehnutelnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnutelností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorená dňa: 14.3.2013
Zverejnená dňa: 20.3.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412001613
Kúpna zmluva na prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnutelností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorená dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 20.3.2013
10.4.2013Kúpna zmluva č. 412001513
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Podpísané dňa: 3.4.2013
Zverejnené dňa: 10.4.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412001413
Kúpna zmluva na prevod valstníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 20.3.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412001313
Kúpna zmluva na prevod vlastníckych práv k nehnutelnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnutelností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská cast Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorená dňa: 14.3.2012
Zverejnené dňa. 20.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412001213
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412001113
Prevod vlastníckych práv k nehnutelnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. c. 10/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnutelností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská cast Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“.Uzatvorené dňa: 14.3.2013.
Zverejnené dňa: 19.3.2013
5.4.2013Kúpna zmluva č. 412001013
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorená dňa: 25.3.2013
Zverejnené dňa: 4.4.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000913 [PDF, 87 kB]
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k pozemkom v k. ú. Devínska Nová Ves: parc. č. 10/30, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000813 [PDF, 88 kB]
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000713
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013.
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000613
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: parc. č. 10/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412000413
Kúpna zmluva na prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves:pozemku parc. č. 10/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C". Uzatvorená dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 20.3.2013
20.5.2016Kúpna zmluva č. 412000316
Kúpna zmluva č. 412000316, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN nachádzajúci sa v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 360/24 – ostatná plocha o výmere 23 m2, ktorá vznikla odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 360/1 podľa geometrického plánu č. 126/2015. Uzatvorené dňa: 27.4.2016
Zverejnené dňa: 20.5.2016
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000313 [PDF, 88 kB]
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Podpísané dňa: 14.3.2013.
Zverejnené dňa: 19.3.2013
6.10.2011Kúpna zmluva č. 412000311 [PDF, 1,9 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, pozemok registra C v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1613/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, vytvorený GP č. 25/10.
Zverejnené dňa: 6.10.2011
31.3.2016Kúpna zmluva č. 412000216
Kúpna zmluva č. 412000216, ktorej predmetom je prevod pozemku registra „C“ KN parc. č. 2079/3, záhrady o výmere 184 m2, k.ú. Devínska Nová Ves, parcela odčlenená od pozemku registra „E“ KN parc. č. 74/1 podľa geometrického plánu č. 6/2014. Uzatvorené dňa: 22.2.2016
Zverejnené dňa: 31.3.2016
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000213
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc.č. 10/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Podpísané dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
31.3.2016Kúpna zmluva č. 412000116
Kúpna zmluva č. 412000116, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN parc. č. 891/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2, k. ú. Devínska Nová Ves, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 891 podľa geometrického plánu č. 55/2015. Uzatvorené dňa: 22.2.2016
Zverejnené dňa: 31.3.2016
16.1.2015Kúpna zmluva č. 412000115
Kúpna zmluva č. 412000115, ktorej predmetom je prevod pozemku parc. č. 1903/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 pre Hlavné mesto SR Bratislavu ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 8.1.2015
Zverejnené dňa: 16.1.2015
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000113
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
27.11.2012Kúpna zmluva č. 412000111 [PDF, 1,8 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, v k. ú. Devínska Nová Ves, novovzniknutý pozemok registra C parc. č. 1834/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, ktorý vznikol podľa GP 22/2010.
Zverejnené dňa: 26.11.2012
9.12.2016Kúpna zmluva č. 412 000816
Kúpna zmluva č. 412 000816, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 2678/2 v k. ú. Devínska Nová Ves. Uzatvorené dňa: 21.11.2016
Zverejnené dňa: 9.12.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.