Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
23.6.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0364 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0364 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov reg. C KN parc. č. 9881/6 a 9881/7, vytvorené GP č. 54/2021.
Číslo zmluvy: 04 88 0364 22 00
Objednávateľ: REEGAS s.r.o., Štúrova 14/8, 811 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 23.06.2022
Cena: 3 500,00.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
6.7.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0369 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0369 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 237/77 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 06. 07. 2020
Zverejnená dňa: 06. 07. 2020
28.7.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0370 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0370 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 3969/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 28. 07. 2020
Zverejnená dňa: 28. 07. 2020
29.7.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0385 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0385 21 00, ktorej predmetom sú pozemky reg. C KN v k. ú. Lamač, parc. č. 2813/2 – zastavaná plochy a nádvorie vo výmere 18 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 a parc. č. 2813/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1

Dátum uzatvorenia: 27.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
20.7.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0386 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0386 21 00, ktorej predmetom sú pozemky reg. C KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2245 – zastavaná plochy a nádvorie vo výmere 623 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 a parc. č. 2246 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2792 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1
Dátum uzatvorenia: 20.07.2021
Dátum zverejnenia: 20.07.2021
Dátum účinnosti: 21.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
22.5.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0394 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0394 18 00, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, pre každého kupujúceho v ideálnom podiele ½, a to pozemok registra „C“ KN parc. č. 10109/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2 v k. ú. Nivy.

Uzatvorená dňa: 22.05.2018
Zverejnená dňa: 22.05.2018
22.5.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0397 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0397 18 00 , ktorej predmetom je podiel vo výške 1/3 na nehnuteľnosti, pozemku registra „C“ KN parc. č. 792/12 – záhrady o výmere 57 m² v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 22.05.2018
Zverejnená dňa: 22.05.2018
3.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 04 81 18 00 [PDF, 139 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 04 81 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 11921/55 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 27.07.2018
Zverejnená dňa: 03.08.2018
18.6.2018Kúpna zmluva č. 04 88 04 95 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 04 95 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/68 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m².

Uzatvorená dňa: 18.06.2018
Zverejnená dňa: 18.06.2018
16.8.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0403 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0403 21 00, predmetom ktorej je pozemok reg. C KN parc. č. 1874/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, odčlenený GP č. 25/2018 od pozemku reg. „E“ parc. č. 652/2, k. ú. Záhorská Bystrica, LV č. 7186
Dátum uzatvorenia: 10.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.08.2021
Dátum účinnosti: 17.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.6.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0416 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0416 18 00, ktorej predmetom je kúpa pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 492/2 – záhrady vo výmere 31 m² v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejnená dňa: 11.06.2018
7.8.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0419 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0419 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 2075/13 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 a parc. č. 2075/15 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.


Uzatvorená dňa: 06. 08. 2020
Zverejnená dňa: 07. 08. 2020
30.1.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0421 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0421 16 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 22105/3 v k. ú. Trnávka.
Uzatvorené dňa: 26.1.2017
Zverejnené dňa: 30.1.2017
26.6.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0444 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0444 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1790/2 – záhrady vo výmere 36 m² v k. ú. Devínska Nová Ves.
Uzatvorené dňa: 20.06.2017
Zverejnené dňa: 26.06.2017
16.7.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0465 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0465 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 5409/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m2, evidovaný ako pozemok registra "C" KN, evidovaný na LV č. 1395 v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorená dňa: 16. 07. 2019
Zverejnená dňa: 16. 07. 2019
19.8.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0466 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0466 19 00, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" parc. č. 2471/51 - vinice vo výmere 27 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 09. 08. 2019
Zverejnená dňa: 19. 08. 2019
26.6.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0467 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0467 17 00, ktorej predmetom je predaj častí pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2670/7, parc. č. 2670/11, parc. č. 2670/26, parc. č. 2670/27 a parc. č. 2670/28 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 21.06.2017
Zverejnené dňa: 26.06.2017
20.7.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0479 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0479 17 00, ktorej predmetom je prevod novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, obec: BA - m. č. Petržalka, okres Bratislava V, parc. č. 2275/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 418 m2, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 53/2015 zo dňa 16.2.2015 z časti pozemku registra „E“ parc. č. 5012/9, zapísaného na LV č. 4833.
Uzatvorená dňa : 14.7.2017
Zverejnená dňa : 20.7.2017
13.7.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0498 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0498 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1469/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656.
Uzatvorené dňa: 20.06.2017
Zverejnené dňa: 12.07.2017
13.7.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0499 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0499 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1469/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656
Uzatvorené dňa: 26.06.2017
Zverejnené dňa: 12.07.2017
5.9.2018Kúpna zmluva č. 04 88 05 13 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 05 13 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 11921/57 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 22.08.2018
Zverejnená dňa: 05.09.2018
3.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 05 39 18 00 [PDF, 138 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 05 39 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 11921/60 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 27.07.2018
Zverejnená dňa: 03.08.2018
3.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 05 83 18 00 [PDF, 140 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 05 83 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra “C” KN parc. č. 3737/20 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m² a parc. č. 3737/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m², v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 27.07.2018
Zverejnená dňa: 03.08.2018
3.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 05 84 18 00 [PDF, 138 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 05 84 18 00, ktorej predmetom je predaj podielu vo výške 1/8 na nehnuteľnosti - pozemku registra “C” KN parc. č. 1533/2 – záhrady vo výmere 350 m², v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 27.07.2018
Zverejnená dňa: 03.08.2018
17.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 05 97 18 00 [PDF, 137 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 05 97 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 11921/58 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.08.2018
Zverejnená dňa: 17.08.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.