Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800311100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/12 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6626
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800321100
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/69 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6584
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800331100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/30 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6591
Zverejnené dňa: 06.05.2011
3.3.2015Kúpna zmluva č. 048800341500
Kúpna zmluva č. 048800341500, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2, spolu vo výmere 16,5 m2 , LV č. 1. Uzatvorené dňa: 3.3.2015
Zverejnené dňa: 3.3.2015
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800351100 [PDF, 668 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/32 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3161
Zverejnené dňa: 6.5.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800361100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/75 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6660
Zverejnené dňa: 06.05.2011
8.6.2011Kúpna zmluva č. 048800381100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/59 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6565
Zverejnené dňa: 8.6.2011
23.6.2011Kúpna zmluva č. 048800401100 [PDF, 675 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3169
Zverejnené dňa: 23.6.2011
29.4.2011Kúpna zmluva č. 048800411100 [PDF, 654 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3074
Zverejnené dňa: 29.4.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800421100 [PDF, 1,1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/73 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6665
Zverejnené dňa: 06.05.2011
12.3.2013Kúpna zmluva č. 048800441300
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosti v k.ú. Ružinov, a to novovytvorený pozemok p.č. 995 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1594 m2 vytvorený podľa GP č. 66/2012 z pozemkov p.č. 995 a časť p.č. 994 a novovytvorený pozemok p.č. 994/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2 oddelený podľa GP č.66/2012 od pozemku p.č. 994,v celosti do svojho výlučného vlastníctva.
Uzatvorené dňa 07.03.2013.
Zverejnené dňa 12.03.2013.
5.4.2013Kúpna zmluva č. 048800461300
Kúpna zmluva na predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Dúbravka: parc. č. 1441/5 – ostatné plochy vo výmere 35 m2 a parc. č. 1441/7 – ostatné plochy vo výmere 1 m2, ktoré sú podľa geometrického plánu č. 2067/2012 odčlenené z pozemku registra „C“ parc. č. 1441/1 zapísaného na LV č. 847. Podpísané dňa: 12.3.2013
Zverejnené dňa: 4.4.2013
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048800461800
Kúpna zmluva č. 048800461800, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
7.6.2011Kúpna zmluva č. 048800491100 [PDF, 662 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/44 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3105
Zverejnené dňa: 7.6.2011
12.3.2013Kúpna zmluva č. 048800491300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Staré Mesto - ozemok parc. č. 22848/24, zastavané plochy o výmere 80 m2, ktorý vzniká na základe GP č. 53/2012, IČO: 35976942 z pozemku registra "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 22848/1 - zastavané plochy vo výmere 984 zapísaného ako parcela registra "C" na LV č. 1656. Uzatvorené dňa: 7.3.2013
Zverejnené dňa: 12.3.2013
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800501100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/71 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6588
Zverejnené dňa: 06.05.2011
4.5.2011Kúpna zmluva č. 048800511100 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva č. 048800511100
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/6 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6639
Zverejnené dňa: 04.05.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048800531100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/41 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6529
Zverejnené dňa: 24.6.2011
4.5.2011Kúpna zmluva č. 048800551100 [PDF, 664 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/56 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3164
Zverejnené dňa: 04.05.2011
3.5.2011Kúpna zmluva č. 048800601100 [PDF, 663 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/37 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3153
Zverejnené dňa: 03.05.2011
22.7.2014Kúpna zmluva č. 048800631400
Kúpna zmluva č. 048800631400, ktorej predmetom je novovytvorený pozemok spolu s vonkajšími úpravami parc. č. 4512 – záhrada vo výmere 600 m2, ktorý vznikol zlúčením a znovurozdelením pozemkov registra „C“ KN parc. č. 4512 – záhrada vo výmere 358 m2 a pozemku parc. č. 4513/1 – záhrada vo výmere 270 m2 v zmysle geometrického plánu č. 11/2013, vyhotoveného GKK-geodetická služba s.r.o., k.ú. Staré Mesto.
Uzatvorené dňa: 21.7.2014
Zverejnené dňa: 22.7.2014
20.6.2011Kúpna zmluva č. 048800641100 [PDF, 646 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/77 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3075
Zverejnené dňa: 20.6.2011
4.5.2011Kúpna zmluva č. 048800661100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/28 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6594
Zverejnené dňa: 04.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800671100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/78 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6655
Zverejnené dňa: 06.05.2011
20.6.2011Kúpna zmluva č. 048800681100 [PDF, 679 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3081
Zverejnené dňa: 20.6.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.