Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
30.3.2015Kúpna zmluva č. 048801561500
Kúpna zmluva č. 048801561500, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto a to parc. č. 11370/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 30.3.2015
Zverejnené dňa: 30.3.2015
28.4.2020Kúpna zmluva č. 048801562000
Kúpna zmluva č. 048801562000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č.17342/160 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 27. 04. 2020
Zverejnená dňa: 28. 04. 2020
7.6.2011Kúpna zmluva č. 048801571100 [PDF, 726 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/69 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3163
Zverejnené dňa: 7.6.2011
7.6.2011Kúpna zmluva č. 048801581100 [PDF, 656 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/60 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3172
Zverejnené dňa: 7.6.2011
8.6.2011Kúpna zmluva č. 048801591100 [PDF, 1,1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/39 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6524
Zverejnené dňa: 8.6.2011
1.4.2014Kúpna zmluva č. 048801591400
Kúpna zmluva č. 048801591400 na predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Vajnory a to parc. č. 880/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m2. Uzatvorené dňa: 28.3.2014.
Zverejnené dňa: 1.4.2014
5.5.2015Kúpna zmluva č. 048801611500
Kúpna zmluva č. 048801611500, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/34 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 4.5.2015
Zverejnené dňa: 5.5.2015
8.6.2011Kúpna zmluva č. 048801641100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/32 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.2491
Zverejnené dňa: 8.6.2011
8.6.2011Kúpna zmluva č. 048801651100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/24 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6603
Zverejnené dňa: 8.6.2011
26.3.2014Kúpna zmluva č. 048801651400
Kúpna zmluva č. 048801651400 na predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností zapísané na liste vlastníctva č. 27 k. ú. Karlova Ves, parc. č. 535/29 – ostatné plochy o výmere 11 m² a parc. č. 535/36 – ostatné plochy o výmere 62 m² vytvorený GP č. 229/2010. Uzatvorené dňa: 26.3.2014.
Zverejnené dňa: 26.3.2014
5.5.2015Kúpna zmluva č. 048801651500
Kúpna zmluva č. 048801651500, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11370/19 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 58 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 4.5.2015
Zverejnené dňa: 5.5.2015
11.4.2014Kúpna zmluva č. 048801661400
Kúpna zmluva č. 048801661400 na predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Vinohrady a to parc. č. 21644/4- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 , LV č. 3495. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 11.4.2014
27.5.2011Kúpna zmluva č. 048801671100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/9 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6632
Zverejnené dňa: 27.5.2011
28.3.2014Kúpna zmluva č. 048801681400
Kúpna zmluva na predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Devín, parc. č. 2079/26 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 39 m2 a parc. č. 2079/27 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 195 m2, ktoré sú geometrickým plánom č. 2509/2013 odčlenené z pozemku registra „C“ parc. č. 2079/1 zapísaného na LV č. 1786. Uzatvorené dňa: 28.3.2014.
Zverejnené dňa: 28.3.2014
27.5.2011Kúpna zmluva č. 048801701100 [PDF, 663 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/47 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3097
Zverejnené dňa: 27.5.2011
8.6.2011Kúpna zmluva č. 048801711100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/43 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6532
Zverejnené dňa: 8.6.2011
3.6.2011Kúpna zmluva č. 048801721100 [PDF, 660 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/51 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3088
Zverejnené dňa: 3.6.2011
3.6.2011Kúpna zmluva č. 048801731100 [PDF, 658 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/40 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3065
Zverejnené dňa: 3.6.2011
14.5.2013Kúpna zmluva č. 048801731300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 4713/3 – ostatné plochy o výmere 130 m2, ktorý bol oddelený geometrickým plánom č. 54/2012 od pozemku registra „C“ parc. č. 4713/2. Uzatvorené dňa: 14.5.2013
Zverejnené dňa: 14.5.2013
3.6.2011Kúpna zmluva č. 048801751100 [PDF, 670 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/69 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3103
Zverejnené dňa: 3.6.2011
14.5.2013Kúpna zmluva č. 048801751300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 23028/15 – záhrady o výmere 27 m2, oddelený geometrickým plánom č. 12/2012 od pozemku registra „E“ parc. č. 1964/23. Uzatvorené dňa: 14.5.2013
Zverejnené dňa: 14.5.2013
14.6.2011Kúpna zmluva č. 048801761100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/70 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6586
Zverejnené dňa: 14.6.2011
27.5.2011Kúpna zmluva č. 048801791100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/18 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6615
Zverejnené dňa: 27.5.2011
10.4.2014Kúpna zmluva č. 048801801400
Kúpna zmluva č. 048801801400 na predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2104/19 – ostatné plochy vo výmere 155 m2, ktorý je podľa geometrického plánu č. 1206/2013 odčlenený z pozemku registra „C“ parc. č. 2104/3 zapísaného na LV č. 847. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 10.4.2014
17.4.2014Kúpna zmluva č. 048801831400
Kúpna zmluva č.048801831400 na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Podunajské Biskupice, a to pozemku registra „C“ katastrálnej mapy parc. č. 5409/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2, evidované ako pozemok registra „C“ katastrálnej mapy na liste vlastníctva č. 1395. Uzatvorené dňa: 17.4.2014.
Zverejnené dňa: 17.4.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.