Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
17.5.2011Kúpna zmluva č. 048801391100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/21 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6608
Zverejnené dňa: 17.05.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048801401100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/43 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6533
Zverejnené dňa: 24.6.2011
8.6.2011Kúpna zmluva č. 048801421100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/67 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6581
Zverejnené dňa: 8.6.2011
7.6.2011Kúpna zmluva č. 048801431100 [PDF, 661 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/50 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3089
Zverejnené dňa: 7.6.2011
5.5.2015Kúpna zmluva č. 048801431500
Kúpna zmluva č. 048801431500, ktorej predmetom je pozemok parcely registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 11371/10 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území: Nové Mesto, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, okres: Bratislava III, LV č. 1. Uzatvorené dňa. 4.5.2015
Zverejnené dňa: 5.5.2015
23.3.2021Kúpna zmluva č. 048801432100
Kúpna zmluva č. 048801432100, ktorej predmetom je predaj pozemku p.č.1213/8 v k.ú. Limbach
Dátum uzatvorenia: 22.03.2021
Dátum zverejnenia: 23.03.2021
Dátum účinnosti: 24.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
8.6.2011Kúpna zmluva č. 048801441100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/49 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6544
Zverejnené dňa: 8.6.2011
8.6.2011Kúpna zmluva č. 048801451100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/50 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6546
Zverejnené dňa: 8.6.2011
15.5.2015Kúpna zmluva č. 048801451500
Kúpna zmluva č. 048801451500, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/47 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2, spolu vo výmere 16,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 15.5.2015
Zverejnené dňa: 15.5.2015
8.6.2011Kúpna zmluva č. 048801461100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/9 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6633
Zverejnené dňa: 8.6.2011
7.6.2011Kúpna zmluva č. 048801471100 [PDF, 657 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/50 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3149
Zverejnené dňa: 7.6.2011
16.8.2013Kúpna zmluva č. 048801481300
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Rusovce, parc. č. 590/2 – záhrada o výmere 220 m2, evidovaný ako parcela registra „C“ ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 02/2013, zo dňa 27.02.2013 z pozemku parc. č. 590/2 k. ú. Rusovce, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1779. Uzatvorené dňa: 9.8.2013
Zverejnené dňa: 16.8.2013
11.5.2020Kúpna zmluva č. 048801482000
Kúpna zmluva č. 048801482000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/80 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 04. 05. 2020
Zverejnená dňa: 11. 05. 2020
7.6.2011Kúpna zmluva č. 048801491100 [PDF, 673 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/36 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3090
Zverejnené dňa: 7.6.2011
16.5.2013Kúpna zmluva č. 048801491300
Kúpna zmluva na predaj pozemkov v k. ú. Karlova Ves, a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 2759/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130 m2, zapísaného na LV č. 46, ako aj dva novovytvorené pozemky, parc. č. 2754/5 – ostatné plochy vo výmere 1 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 39/2011 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 2754/1, zapísaná na LV č. 46 a parc. č. 2760/3 – ostatné plochy vo výmere 156 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 39/2011 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 2760/1, zapísaná na LV č. 46.
28.4.2020Kúpna zmluva č. 048801492000
Kúpna zmluva č. 048801492000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C" KN parc. č. 17342/90 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 27. 04. 2020
Zverejnená dňa: 28. 04. 2020
14.6.2011Kúpna zmluva č. 048801501100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/5 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6641
Zverejnené dňa: 14.6.2011
19.3.2014Kúpna zmluva č. 048801501400
Kúpna zmluva č. 048801501400 na predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 163/3 – záhrady o výmere 60 m2 vzniknutý podľa geometrického plánu č. 168/2013 zmenou hranice pozemkov registra “C“ KN parc. č. 163/3 a parc. č. 164/3, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1. Uzatvorené dňa: 18.3.2014
Zverejnené dňa: 19.3.2014
14.6.2011Kúpna zmluva č. 048801511100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/33 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6512
Zverejnené dňa: 14.6.2011
7.6.2011Kúpna zmluva č. 048801521100 [PDF, 666 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/18 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3117
Zverejnené dňa: 7.6.2011
17.4.2020Kúpna zmluva č. 048801522000
Kúpna zmluva č. 048801522000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/186 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 15. 04. 2020
Zverejnená dňa: 17. 04. 2020
7.6.2011Kúpna zmluva č. 048801531100 [PDF, 668 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/47 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3157
Zverejnené dňa: 7.6.2011
28.4.2020Kúpna zmluva č. 048801532000
Kúpna zmluva č. 048801532000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/187 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 27. 04. 2020
Zverejnená dňa: 28. 04. 2020
3.6.2011Kúpna zmluva č. 048801551100 [PDF, 661 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/60 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3112
Zverejnené dňa: 3.6.2011
8.6.2011Kúpna zmluva č. 048801561100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/62 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6571
Zverejnené dňa: 8.6.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.