Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
30.4.2013Kúpna zmluva č. 048801021300
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21904/3 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 51 m2, evidovaného ako parcela registra „C“ ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 057/2012, zo dňa 04.02.2013 z pozemku parc. č. 21904/1 k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 8925. Uzatvorené dňa: 29.4.2013
Zverejnené dňa: 30.4.2013
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048801041100 [PDF, 655 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/73 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3072
Zverejnené dňa: 06.05.2011
20.6.2011Kúpna zmluva č. 048801051100 [PDF, 651 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2 parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/120, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/120, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/120, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/120, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/120, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/120, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/120, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/60, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3125 a ku garáži súp. č. 3134
Zverejnené dňa: 20.6.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048801071100 [PDF, 665 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3146
Zverejnené dňa: 6.5.2011
12.5.2011Kúpna zmluva č. 048801081100 [PDF, 2,1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/35 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6517
Zverejnené dňa: 12.05.2011
17.5.2011Kúpna zmluva č. 048801111100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/47 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6541

Zverejnené dňa: 17.05.2011
7.6.2011Kúpna zmluva č. 048801121100 [PDF, 657 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/46 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3098
Zverejnené dňa: 7.6.2011
30.4.2013Kúpna zmluva č. 048801121300
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 606/20 – ostatné plochy vo výmere 191 m2 a parc. č. 606/21 – ostatné plochy vo výmere 23 m2, zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4172. Uzatvorené dňa: 29.4.2013
Zverejnené dňa: 30.4.2013
3.5.2011Kúpna zmluva č. 048801141100 [PDF, 669 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3141
Zverejnené dňa: 03.05.2011
17.5.2011Kúpna zmluva č. 048801181100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/72 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6666
Zverejnené dňa: 17.05.2011
7.3.2014Kúpna zmluva č. 048801221400
Kúpna zmluva č. 048801221400 na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2349/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m² zapísaného na LV č. 46, okres Bratislava IV, obec Bratislava – Mestská časť Karlova Ves. Uzatvorené dňa: 6.3.2014.
Zverejnené dňa: 7.3.2014
15.10.2013Kúpna zmluva č. 048801241300
Kúpna zmluva na prevod vlastníctva pozemkov v k.ú. Devín a to novovytvoreného pozemku parc. č. 729/24 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 213 m2 vytvorený geometrickým plánom č. 24/2012 oddelením od pozemku parc. č. 729/1 evidovaného ako parcela registra "C" na LV č. 1, a pozemok parc. č.730 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2, evidovaný ako parcela registra "C" na LV č. 1. Uzatvorená dňa: 11.10.2013
Zverejnené dňa: 15.10.2013
17.5.2011Kúpna zmluva č. 048801261100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/28 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6595
Zverejnené dňa: 17.05.2011
14.6.2011Kúpna zmluva č. 048801271100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/77 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6657
Zverejnené dňa: 14.6.2011
3.5.2011Kúpna zmluva č. 048801291100 [PDF, 661 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/66 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3066
Zverejnené dňa: 03.05.2011
17.5.2011Kúpna zmluva č. 048801301100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/76 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6658
Zverejnené dňa: 17.05.2011
14.6.2011Kúpna zmluva č. 048801311100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/70 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6587
Zverejnené dňa: 14.6.2011
14.6.2011Kúpna zmluva č. 048801321100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/37 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6520
Zverejnené dňa: 14.6.2011
6.6.2011Kúpna zmluva č. 048801331100 [PDF, 669 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/49 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3155
Zverejnené dňa: 6.6.2011
6.6.2011Kúpna zmluva č. 048801341100 [PDF, 673 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/64 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3080
Zverejnené dňa: 6.6.2011
6.6.2011Kúpna zmluva č. 048801351100 [PDF, 670 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/36 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3150
Zverejnené dňa: 6.6.2011
7.6.2011Kúpna zmluva č. 048801361100 [PDF, 652 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/45 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3159
Zverejnené dňa: 7.6.2011
3.5.2011Kúpna zmluva č. 048801371100 [PDF, 665 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/64 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3140
Zverejnené dňa: 03.05.2011
24.3.2015Kúpna zmluva č. 048801371500
Kúpna zmluva č. 048801371500, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 24.3.2015
Zverejnené dňa: 24.3.2015
3.5.2011Kúpna zmluva č. 048801381100 [PDF, 677 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/35 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3138
Zverejnené dňa: 03.05.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.