Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 49 50 51 52 -53- 54 55 56 57 ... 62  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
21.7.2020Kúpna zmluva č. 119/2020
Kúpna zmluva č. 119/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 4007/10 - ostatná plocha o výmere 34 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13. 07. 2020
Zverejnená dňa: 21. 07. 2020
21.7.2020Kúpna zmluva č. 120/2020
Kúpna zmluva č. 120/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 2449/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 08. 07. 2020
Zverejnená dňa: 21. 07. 2020
21.7.2020Kúpna zmluva č. 413 0003 20
Kúpna zmluva č. 413 0003 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 2663/44 - ovocné sady o výmere 219 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 01. 07. 2020
Zverejnená dňa: 21. 07. 2020
28.7.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0370 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0370 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 3969/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 28. 07. 2020
Zverejnená dňa: 28. 07. 2020
6.8.2020Kúpna zmluva č. ÚEZ 123/2020
Kúpna zmluva č. ÚEZ 123/2020, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 181268/25,26,28 a pozemok registra "E" KN parc. č. 18166/1 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 23. 07. 2020
Zverejnená dňa: 06. 08. 2020
7.8.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0419 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0419 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 2075/13 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 a parc. č. 2075/15 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.


Uzatvorená dňa: 06. 08. 2020
Zverejnená dňa: 07. 08. 2020
21.8.2020Kúpna zmluva č. 147/2020
Kúpna zmluva č. 147/2020, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "E" KN parc. č. 3842/2 - orná pôda vo výmere 21 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 04. 08. 2020
Zverejnená dňa: 21. 08. 2020
26.8.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0001 20
Kúpna zmluva č. 4 02 0001 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 22164/8 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 40 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 31. 07. 2020
Zverejnená dňa: 26. 08. 2020
27.8.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0002 20
Kúpna zmluva č. 4 02 0002 20, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 22164/6 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 33 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 31. 07. 2020
Zverejnená dňa: 27. 08. 2020
11.9.2020Zmluva o prevode vlastníctva č. 02439/2017-PKZP-K40226/17.00 č. 05 88 0542 17 00
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02439/2017-PKZP-K40226/17.00 č. 05 88 0542 17 00 - predmetom ktorej je prevod pozemkov registra E KN č. 3618/2 v k.ú. Dúbravka a 3620 v k.ú. Karlova Ves

Uzatvorená dňa: 2.9.2020
Zverejnená dňa: 11.9.2020
17.9.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0004 20
Kúpna zmluva č. 4 02 0004 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 22140/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 03. 09. 2020
Zverejnená dňa: 17. 09. 2020
17.9.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0006 20
Kúpna zmluva č. 4 02 0006 20, krorej predmetom je predaj pozemku registra "C KN parc. č. 17023/88 - záhrada o výmere 245 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 07. 09. 2020
Zverejnená dňa: 17. 09. 2020
17.9.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0005 20
Kúpna zmluva č. 4 02 0005 20, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 16988/5 - záhrada vo výmere 109 m2 a pars. č. 16988/6 - záhrada vo výmere 86m3- k.ú. Ružinov

Uzatvorená dňa: 07.09. 2020
Zverejnená dňa: 17.09.2020
28.9.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0003 20
Kúpna zmluva č. 4 02 0003 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 15344/34 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3m2 v k.ú. Nivy

Uzatvorená dňa: 16.09.2020
Zverejnená dňa: 28.09.2020
28.9.2020Kúpna zmluva č. 048804622000
Kúpna zmluva č. 048804622000, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 21644/12- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 31 m2 v k.ú. Vinohrady

Uzatvorená dňa: 28.09.2020
Uverejnená dňa: 28.09.2020
6.10.2020Kúpna zmluva č. 65/2020/KZ
Kúpna zmluva č. 65/2020/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov C KN parc. č. 2885/1 - záhrada o výmere 261 m2 a parc. č. 2885/2 - záhrada o výmere 12 m2v k.ú. Vajnory

Uzatvorená dňa: 24.09.2020
Zverejnená dňa: 06.10.2020
12.10.2020Kúpna zmluva č. 412 000220
Kúpna zmluva č. 412 000220, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 465 - záhrada o výmere 186 m2 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 05. 10. 2020
Zverejnená dňa: 12. 10. 2020
12.10.2020Kúpna zmluva č. 412 000120
Kúpna zmluva č. 412 000120, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 467/1 - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 60 m2 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 05. 10. 2020
Zverejnená dňa: 12. 10. 2020
14.10.2020Kúpna zmluva č. 409 0322 20
Kúpna zmluva č. 409 0322 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 3058/135 - ostatné plocha vo výmere 102 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 30. 06. 2020
Zverejnená dňa: 14. 10. 2020
14.10.2020Kúpna zmluva č. 409 0324 20
Kúpna zmluva č. 409 0324 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 1625/16 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 1 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 08. 07. 2020
Zverejnená dňa. 14. 10. 2020
14.10.2020Kúpna zmluva č. 413 0004 19
Kúpna zmluva č. 413 0004 19, ktorej predmetom sú pozemok registra "C" KN parc. č. 3868/409 - záhrada s výmerou 543 m2 a pozemok registra "C" KN parc. č. 3868/411 - záhrada o výmere 18 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 25. 08. 2020
Zverejnená dňa: 14. 10. 2020
14.10.2020Kúpna zmluva č. 413 0005 20
Kúpna zmluva č. 413 0005 20, ktorej predmetom sú pozemky registra "C" KN parc. č. 4044/2 - záhrada o výmere 177 m2 a parc. č. 4046/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 01. 07. 2020
Zverejnená dňa: 14. 10. 2020
21.10.2020Kúpna zmluva č.271/2020
Kúpna zmluva č.271/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 3308/18 v k.ú. Podunajské Biskupice

Uzatvorená dňa: 12.10.2020
Uverejnená dňa: 21.10.2020
11.11.2020Kúpna zmluva č. KP/002/2020
Kúpna zmluva č. KP/002/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 752 v k.ú. Rusovce

Uzatvorená dňa: 30.10.2020
Uverejnená dňa: 11.11.2020
13.11.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0714 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0714 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 3668/17 v k.ú. Vrakuňa

Uzatvorená dňa: 11.11.2020
Zverejnená dňa: 13.11.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 49 50 51 52 -53- 54 55 56 57 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.