Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 13 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 -62-  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
13.5.2022Kúpna zmluva č. 0488 0041 2200
Predmet: pozemok reg. „C“, parc. č. 1870/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, k. ú. Záhorská Bystrica
Číslo zmluvy: 0488 0041 2200
Objednávateľ: Andrej Šteňo, Veronika Šteňová
Cena: 3 990,00 eur
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
18.5.2022KÚPNA ZMLUVA Č. 23/2022/SMI
Kúpna zmluva č. 23/2022/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača a to, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 17374/97 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 20 m2, LV č. 1, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 17374/108 – ostatná plocha, vo výmere 402 m2, LV č. 9801, v podiele 1/24.
Číslo zmluvy: 23/2022/SMI
Objednávateľ: Vladimír Žúbor, Andrea Žúborová
Cena: 5800 eur
Dátum uzatvorenia: 05.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
18.5.2022Kúpna zmluva č. 048802482200
Ktorej predmetom je : predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 588/4 – záhrady vo výmere 45 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1779.
Číslo zmluvy: 048802482200
Objednávateľ: Stefan MeggyesI, Katarína Meggyesiov
Cena: 10 125,00 eur
Dátum uzatvorenia: 17.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
19.5.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0235 22 00
Predmet: pozemky reg. „C“, parc. č. 573/13 – vodná plocha vo výmere 58 m2 a parc. č. 573/14 – vodná plocha vo výmere 7 m2, k. ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: 04 88 0235 22 00
Objednávateľ: Ing. Ivan Kollár a manželka Eleonora Kollárová, bytom Strmé sady 7/A, Bratislava
Cena: 8 128,90 eur
Dátum uzatvorenia: 19.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
13.6.2022Kúpna zmluva č. 145/2022
Kúpna zmluva č. 145/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 2301, k. ú. Podunajské Biskupice.
20.6.2022Kúpna zmluva č. 146/2022
Kúpna zmluva č. 146/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 2302, k. ú. Podunajské Biskupice.
Číslo zmluvy: 146/2022
Objednávateľ: Katarína Ďurišová, Požiarnicka 3, 821 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 08.06.2022
Cena: 12 600,00 Eur
Oddelenie majetkových vzťahov
23.6.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0364 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0364 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov reg. C KN parc. č. 9881/6 a 9881/7, vytvorené GP č. 54/2021.
Číslo zmluvy: 04 88 0364 22 00
Objednávateľ: REEGAS s.r.o., Štúrova 14/8, 811 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 23.06.2022
Cena: 3 500,00.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
23.6.2022Kúpna zmluva č. 413 0004 22
Predmet: pozemok reg. „C“, parc. č. 3231/75 – záhrada vo výmere 41 m2, k. ú. Záhorská Bystrica
Číslo zmluvy: 413 0004 22
Objednávateľ: Silvia Topoľská, bytom Záhorská Bystrica 2646, Bratislava
Dátum uzatvorenia: 13.05.2022
Cena: 5330,00.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
23.6.2022Kúpna zmluva č. 413 0003 22
Predmet: pozemok reg. „C“, parc. č. 975/5 – vinica vo výmere 40 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, vzniknutý podľa GP č. 23/2021
Číslo zmluvy: 413 0003 22
Objednávateľ: Martin Hehejík, bytom Bratislavská 2C, 841 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Cena: 6000,00.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0284 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0284 22 00 na predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Nivy, a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 10109/15 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 33 m², LV č. 4288 do podielového vlastníctva Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Dany Magdolenovej.
Číslo zmluvy: 04 88 0284 22 00
Objednávateľ: Ing. František Hrdina, Dana Magdolenová, Bazová 11, 821 08 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 28.06.2022
Cena: 9 900,00 eur
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2022Kúpna zmluva č. 130/2022
Kúpna zmluva č. 130/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN, parc. č. 4797/7 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 18 m², k. ú. Staré Mesto zapísaný na LV č. 10.
Číslo zmluvy: 130/2022
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 16.06.2022
Cena: 12.600,- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
30.6.2022Kúpna zmluva č. 129/2022
Kúpna zmluva č. 129/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2608/13 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 16 m², k. ú. Staré Mesto zapísaný na LV č. 10.
30.6.2022Kúpna zmluva č. 243/2022
Kúpna zmluva č. 243/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN, parc. č. 21585/19 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 3 m², k. ú. Staré Mesto zapísaný na LV č. 8925.

Zobrazených je 13 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 -62-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.