Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 62  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048801041100 [PDF, 655 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/73 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3072
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048801071100 [PDF, 665 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3146
Zverejnené dňa: 6.5.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800721100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/80 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6650
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800781100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/77 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6656
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800951100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/33 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6513
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 404 014 11 [PDF, 745 kB]
Predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 3160/253826 prislúchajúcemu k priestoru č. 1-1
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 404 015 11 [PDF, 709 kB]
Predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúcemu k priestoru č. 2-244
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 404 016 11 [PDF, 797 kB]
Predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1624/253826 prislúchajúcemu k priestoru č. 2-023
Zverejnené dňa: 06.05.2011
9.5.2011Kúpna zmluva č. 404 025 11 [PDF, 701 kB]
Predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúcemu k priestoru č. 2-108
Dátum zverejnenia: 9.5.2011
10.5.2011Kúpna zmluva č. 404 012 11 [PDF, 744 kB]
Predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúcemu k priestoru č. 2-127 a parc. č., 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúcemu k priestoru č. 2-245.
Zverejnené dňa: 10.5.2011
11.5.2011Kúpna zmluva č. 048802521100 [PDF, 1,2 MB]
Predaj pozemku parc.č.597/51- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4m2 oddelená od pozemku registra "C"parc.č. 597/13, k.ú.Dúbravka.
Dátum zverejnenia: 11.05.2011
12.5.2011Kúpna zmluva č. 048800971100 [PDF, 2,1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/23 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6604
Zverejnené dňa: 12.05.2011
12.5.2011Kúpna zmluva č. 048801081100 [PDF, 2,1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/35 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6517
Zverejnené dňa: 12.05.2011
12.5.2011Kúpna zmluva č. 601009111 [PDF, 272 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 12.5.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúcich v k. ú. Staré Mesto, parc. č.3718/8
Zverejnené dňa: 12.05.2011
13.5.2011Kúpna zmluva [PDF, 460 kB]
Uzatvorená dňa 13.5.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúcich v k. ú. Staré Mesto, parc. č.1273/3.
Zverejnené dňa: 13. 05. 2011
16.5.2011Kúpna zmluva č. 409 0058 11 [PDF, 762 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Dúbravka, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č.1631/12

Zverejnené dňa: 16.05.2011
17.5.2011Kúpna zmluva č. 048801111100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/47 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6541

Zverejnené dňa: 17.05.2011
17.5.2011Kúpna zmluva č. 048801181100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/72 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6666
Zverejnené dňa: 17.05.2011
17.5.2011Kúpna zmluva č. 048801261100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/28 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6595
Zverejnené dňa: 17.05.2011
17.5.2011Kúpna zmluva č. 048801301100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/76 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6658
Zverejnené dňa: 17.05.2011
17.5.2011Kúpna zmluva č. 048801391100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/21 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6608
Zverejnené dňa: 17.05.2011
18.5.2011Kúpna zmluva č. 048803611100 [PDF, 1,2 MB]
Predaj pozemku v k. ú. Vajnory, parc. č. 832/12 - ostatné plochy o výmere 21 m2.
Zverejnené dňa: 18.05.2011
18.5.2011Kúpna zmluva č. 40403011 [PDF, 680 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 18.5.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č.5590/43 - zastavana plocha o výmere 15 m2.
Zverejnené dňa: 18.05.2011
19.5.2011Kúpna zmluva č. 048802471100 [PDF, 1,1 MB]
Predaj pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 5105/69 - ostatné plochy o výmere 151 m2.
Zverejnené dňa: 19.05.2011
27.5.2011Kúpna zmluva č. 048801671100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/9 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6632
Zverejnené dňa: 27.5.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.