Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 43 44 45 46 -47- 48 49 50 51 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
8.12.2011Kúpna zmluva č. 048809761100 [PDF, 684 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností, k. ú. Ružinov, pozemkov registra C KN parc. č. 149/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2, parc. č. 6706 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 156 m2, parc. č. 15643/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2 , LV č. 1201.
Zverejnené dňa: 8.12.2011
8.12.2011Kúpna zmluva č. 048810071100 [PDF, 599 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti, k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku registra C KN parc. č. 22847/5 - ostatné plochy o výmere 9 m2, podľa GP č. 582/10, z pozemku registra "C" KN parc. č. 22847 - ostatné plochy, LV č. 1656.
Zverejnené dňa: 8.12.2011
7.12.2011Kúpna zmluva č. 048809741100 [PDF, 651 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, registra C parc. č. 12205/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, parc. č. 13608/93 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2, zapísaných na LV č. 1 a parc. č. 11541/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2, zapýsaná na LV č. 837.
Zverejnené dňa: 7.12.2011
6.12.2011Kúpna zmluva č. 048809701100 [PDF, 652 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, registra C parc. č. 5750/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2, parc. č. 5572/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, zapísaných na LV č. 2212.
Zverejnené dňa: 6.12.2011
6.12.2011Kúpna zmluva č. 191/2011/KZ [PDF, 800 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Vajnory, v k. ú. Vajnory, parc. č. 2901/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 evidovaný ako parcela registra "C" na LV č. 2.
Zverejnené dňa: 06.12.2011
6.12.2011Kúpna zmluva č. 172/2011/KZ [PDF, 797 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Vajnory, v k. ú. Vajnory, parc. č. 2900/24 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 evidovaný ako parcela registra "C" na LV č. 2.
Zverejnené dňa: 06.12.2011
6.12.2011Kúpna zmluva č. 171/2011/KZ [PDF, 815 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Vajnory, v k. ú. Vajnory, parc. č. 2901/6 - záhrady o výmere 97 m2 a pozemok parc. č. 2901/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 evidovaných ako parcela registra "C" na LV č. 2.
Zverejnené dňa: 06.12.2011
6.12.2011Kúpna zmluva č. 048809991100 [PDF, 590 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vinohrady, pozemku registra C parc. č. 5503/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, zapísanom na LV č. 3610, ako pozemok pod garážou súp. č. 5696.
Zverejnené dňa: 6.12.2011
6.12.2011Kúpna zmluva č. 048809751100 [PDF, 692 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, pozemkov registra C parc. č. 48, 2149/3, 2149/26, 2565/18, ako pozemkov pod trafostanicami.
Zverejnené dňa: 6.12.2011
29.11.2011Kúpna zmluva č. 048804031100 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Devín, pozemku registra C KN parc. č. 1966/1 - záhrada o výmere 293 m2, zapísanom na LV č. 2982.
Zverejnené dňa: 29.11.2011
25.11.2011Kúpna zmluva č. 048809601100 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vinohrady, pozemku registra C parc. č. 5503/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, zapísanom na LV č. 3610, ako pozemok pod garážou súp. č. 4946.
Zverejnené dňa: 25.11.2011
25.11.2011Kúpna zmluva č. 4 03 0151 11 [PDF, 794 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, v k. ú. Vrakuňa, pozemok parc. č. 2906 - záhrady o výmere 392 m2 evidovaný ako parcela registra "C" na LV č. 1.
Zverejnené dňa: 25.11.2011
25.11.2011Kúpna zmluva č. 4 03 0140 11
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, v k. ú. Vrakuňa, pozemok parc. č. 631/103 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2 evidovaný ako parcela registra "C" na LV č. 1.
Zverejnené dňa: 25.11.2011
24.11.2011Kúpna zmluva č. 048809571100 [PDF, 2,6 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pozemkov registra C, parc. č. 540/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2, parc. č. 540/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, parc. č. 540/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2.
Zverejnené dňa: 24.11.2011
24.11.2011Kúpna zmluva č. 048809541100 [PDF, 1,4 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov registra C, parc. č. 1079/53 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6009 a parc. č. 1079/54 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6008.
Zverejnené dňa: 24.11.2011
24.11.2011Kúpna zmluva č. 048809591100 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/46 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6016.
Zverejnené dňa: 24.11.2011
24.11.2011Kúpna zmluva č. 048809531100 [PDF, 1,4 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/60 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6003.
Zverejnené dňa: 24.11.2011
23.11.2011Kúpna zmluva č. 048809481100 [PDF, 631 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/56 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6007.
Zverejnené dňa: 23.11.2011
23.11.2011Kúpna zmluva č. 048809041100 [PDF, 649 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/44 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6017.
Zverejnené dňa: 23.11.2011
22.11.2011Kúpna zmluva č. 048809061100/0099 [PDF, 824 kB]
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - projekt TEN-T, k.ú. Vrakuňa, k. ú. Ružinov.
Zverejnené dňa: 22.11.2011
22.11.2011Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 048809021100/0099 [PDF, 1,3 MB]
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - projekt TEN-T, k.ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 22.11.2011
21.11.2011Kúpna zmluva č. 048808431100 [PDF, 656 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 836/2 - záhrady o výmere 52 m2, zapísanom na LV č. 3098.
Zverejnené dňa: 21.11.2011
21.11.2011Kúpna zmluva č. 048807551100 [PDF, 591 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1390/29 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2, zapísanom na LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 21.11.2011
21.11.2011Kúpna zmluva č. 048807721100 [PDF, 643 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku registra C parc. č. 3617/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, zapísanom na LV č. 1656.
Zverejnené dňa: 21.11.2011
21.11.2011Kúpna zmluva č. 048809251100 [PDF, 635 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/61 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6002.
Zverejnené dňa: 21.11.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 43 44 45 46 -47- 48 49 50 51 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.