Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
10.12.2021KZ č.4 02 0018 21
KZ č.4 02 0018 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15263/5,k.ú.Ružinov vo výmere 19 m2.
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0017 21
KZ č.4 02 0017 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15263/4,k.ú.Ružinov vo výmere 19 m2.
Dátum uzatvorenia: 24.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
7.12.2021Dodatok č. 03 88 0140 21 01
Dodatok č. 03 88 0140 21 01 k zámennej zmluve č. 03 88 0140 21 00. Zmluvné strany uzatvorili zámennú zmluvu č. 03 88 0140 21 00, zo dňa 16.06.2021 (ďalej len „zámenná zmluva"), predmetom ktorej bola zámena nehnuteľností na území Bratislavského samosprávneho kraja. Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor rozhodnutím č. V-23138/21 zo dňa 26.10.2021, prerušil konanie o vklade vlastníckeho práva na základe zámennej zmluvy, na základe čoho zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k zámennej zmluve za účelom odstránenia nedostatkov uvedených v Rozhodnutí Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru V-23138/21 zo dňa 26.10.2021.
Dátum uzatvorenia: 03.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
7.12.2021Kúpna zmluva č.4 02 0033 21
KZ č.4 02 0033 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15281/30,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2.
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
6.12.2021Dodatok č. 04 88 0445 21 01
Dodatok č. 04 88 0445 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0445 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1190/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5061.
Dátum uzatvorenia: 06.12.2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Zmluva o prevode vlastníctva k bytu č. MAGTS2100351
Zmluva o prevode vlastníctva k bytu uzatvorená medzi predávajúcim JUDr. Pavol Kečkéš a kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava
Dátum uzatvorenia: 26.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Sekcia nájomného bývania
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0034 21
KZ č.4 02 0034 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15281/41k.ú.Ružinov vo výmere 13 m2.
Dátum uzatvorenia: 16.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0038 21
KZ č.4 02 0038 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15284/173,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 18.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0037 21
KZ č.4 02 0037 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15281/56,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 16.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0035 21
KZ č.4 02 0035 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15281/46,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 18.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0026 21
KZ č.4 02 0026 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/17,k.ú.Ružinov vo výmere 19 m2
Dátum uzatvorenia: 18.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0025 21
KZ č.4 02 0025 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/5,k.ú.Ružinov vo výmere 5 m2
Dátum uzatvorenia: 09.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
1.12.2021Dodatok č. 04 88 0443 21 01
Dodatok č. 04 88 0443 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0443 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1193/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5068.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0015 21
2. KZ č.4 02 0015 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.1349/20,k.ú.Ružinov vo výmere 1 m2
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0036 21
1. KZ č.4 02 0036 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15281/54,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0022 21
5. KZ č.4 02 022 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č. 15263/40,k.ú.Ružinov vo výmere 19 m2.
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0027 21
4. KZ č.4 02 0027 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/47,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0024 21
3. KZ č.4 02 0024 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/2,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0019 21
2. KZ č.4 02 0019 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15263/27,k.ú.Ružinov vo výmere 19 m2
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0029 21
1. KZ č.4 02 0029 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/73,k.ú.Ružinov vo výmere 16 m2
Dátum uzatvorenia: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 412 000221
Kúpna zmluva č. 412 000221, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 154/2, k. ú. Devínska Nová Ves.
Dátum uzatvorenia: 24.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.11.2021Kúpna zmluva č- 4 02 0030 21
Kúpna zmluva č- 4 02 0030 21, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15278/74, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 03.11.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0032 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0032 21, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15281/24, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0021 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0021 21, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15263/36, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, k.ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.11.2021Kúpna zmluva č. 03 01 0035 21
Kúpna zmluva č. 03 01 0035 21, ktorej predmetom sú pozemky parc. č. 653/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 216 m2, spoluvlastnícky podiel 9/144 (krátenie podielu na základný tvar 1/16),- parc. č. 654/1, druh pozemku záhrada o výmere 89 m2, spoluvlastnícky podiel 9/144, (krátenie podielu na základný tvar 1/16), ktoré sú predmetom prevodu, evidované na LV č. 5235, k.ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené protokolom č. 11/1994 do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.