Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
15.12.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0740 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0740 20 00, ktorej predmetom je predaj predaj pozemkov parc. č. 1564/4,1579/1,1580/1 a 1581/1 v k.ú. Devín

Uzatvorená dňa: 14.12.2020
Zverejnená dňa: 15.12.2020
9.12.2020Kúpna zmluva č. 412 000320
Kúpna zmluva č. 412 000320, ktorej predmetom je pedaj pozemku C KN parc. č. 1742/7 v k.ú. Devínska Nová Ves

Uzatvorená dňa: 26.11.2020
Zverejnená dňa: 09.12.2020
3.12.2020DODATOK č. 04 88 0713 20 01 ku Kúpnej zmluve č. 04 88 0713 20 00
DODATOK č. 04 88 0713 20 01 ku Kúpnej zmluve č. 04 88 0713 20 00, ktorého predmetom je odstránenie chyby v písaní v Čl. 2 bod 2

Uzatvorený dňa: 03.12.2020
Zverejnený dňa: 03.12.2020
3.12.2020Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0744 20 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0744 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov C KN parc. č. 563/11 a 573/25 v k.ú. Dúbravka

Uzatvorená dňa: 02.12.2020
Zverejnená dňa: 03.12.2020
3.12.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0711 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0711 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 200/2 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24m2 v k.ú. Rača

Uzatvorená dňa: 03.12.2020
Zverejnená dňa: 03.12.2020
27.11.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0712 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0712 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 3969/9 v k.ú. Vrakuňa

Uzatvorená dňa: 27.11.2020
Zverejnená dňa: 27.11.2020
27.11.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0758 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0758 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 3319/34 v k.ú. Ružinov

Uzatvorená dňa: 27.11.2020
Zverejnená dňa: 27.11.2020
23.11.2020Kúpna zmluva č. 409 0501 20
Kúpna zmluva č. 409 0501 20, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 21 - záhrada vo výmere 295 m2 v k.ú. Dúbravka

Uzatvorená dňa: 05.10.2020
Zverejnená dňa: 23.11.2020
23.11.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0008 20
Kúpna zmluva č. 4 02 0008 20, ktorej predmetom je predaj pozemkov C KN parc. č. 14814/546, 14814/889 a 14814/204 v k.ú. Ružinov

Uzatvorená dňa: 06.11.2020
Zverejnená dňa: 23.11.2020
23.11.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0007 20
Kúpna zmluva č. 4 02 0007 20, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 14814/888, záhrada o výmere 6m2 v k.ú. Ružinov

Uzatvorená dňa: 06.11.2020
Zverejnená dňa: 23.11.2020
19.11.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0713 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0713 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 2680/35 v k.ú. Ružinov

Uzatvorená dňa: 19.11.2020
Zverejnená dňa: 19.11.2020
16.11.2020Kúpna zmluva 048805202000
Kúpna zmluva č. predávajúceho 048805202000 č. kupujúceho KZ-002/2020/Nivy/DPP/555-00(A) na dodatočné pozemky, ktoré sa stanú súčasťou projektovej cestnej komunikácie, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. číslo 4081/24 v k.ú. Nivy

Uzatvorená dňa: 02.11.2020
Zverejnená dňa: 16.11.2020
16.11.2020Kúpna zmluva č. 048805212000
Kúpna zmluva č 048805212000 č. kupujúceho KZ-001/2020/Nivy/DPP/119-00(B) na dodatočné pozemky, ktoré sa stanú súčasťou projektovej cestnej komunikácie, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. číslo 4081/23 v k.ú. Nivy

Uzatvorená dňa: 02.11.2020
Zverejnená dňa: 16.11.2020
13.11.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0714 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0714 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 3668/17 v k.ú. Vrakuňa

Uzatvorená dňa: 11.11.2020
Zverejnená dňa: 13.11.2020
11.11.2020Kúpna zmluva č. KP/002/2020
Kúpna zmluva č. KP/002/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 752 v k.ú. Rusovce

Uzatvorená dňa: 30.10.2020
Uverejnená dňa: 11.11.2020
21.10.2020Kúpna zmluva č.271/2020
Kúpna zmluva č.271/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 3308/18 v k.ú. Podunajské Biskupice

Uzatvorená dňa: 12.10.2020
Uverejnená dňa: 21.10.2020
14.10.2020Kúpna zmluva č. 413 0005 20
Kúpna zmluva č. 413 0005 20, ktorej predmetom sú pozemky registra "C" KN parc. č. 4044/2 - záhrada o výmere 177 m2 a parc. č. 4046/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 01. 07. 2020
Zverejnená dňa: 14. 10. 2020
14.10.2020Kúpna zmluva č. 413 0004 19
Kúpna zmluva č. 413 0004 19, ktorej predmetom sú pozemok registra "C" KN parc. č. 3868/409 - záhrada s výmerou 543 m2 a pozemok registra "C" KN parc. č. 3868/411 - záhrada o výmere 18 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 25. 08. 2020
Zverejnená dňa: 14. 10. 2020
14.10.2020Kúpna zmluva č. 409 0324 20
Kúpna zmluva č. 409 0324 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 1625/16 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 1 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 08. 07. 2020
Zverejnená dňa. 14. 10. 2020
14.10.2020Kúpna zmluva č. 409 0322 20
Kúpna zmluva č. 409 0322 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 3058/135 - ostatné plocha vo výmere 102 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 30. 06. 2020
Zverejnená dňa: 14. 10. 2020
12.10.2020Kúpna zmluva č. 412 000120
Kúpna zmluva č. 412 000120, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 467/1 - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 60 m2 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 05. 10. 2020
Zverejnená dňa: 12. 10. 2020
12.10.2020Kúpna zmluva č. 412 000220
Kúpna zmluva č. 412 000220, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 465 - záhrada o výmere 186 m2 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 05. 10. 2020
Zverejnená dňa: 12. 10. 2020
6.10.2020Kúpna zmluva č. 65/2020/KZ
Kúpna zmluva č. 65/2020/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov C KN parc. č. 2885/1 - záhrada o výmere 261 m2 a parc. č. 2885/2 - záhrada o výmere 12 m2v k.ú. Vajnory

Uzatvorená dňa: 24.09.2020
Zverejnená dňa: 06.10.2020
28.9.2020Kúpna zmluva č. 048804622000
Kúpna zmluva č. 048804622000, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 21644/12- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 31 m2 v k.ú. Vinohrady

Uzatvorená dňa: 28.09.2020
Uverejnená dňa: 28.09.2020
28.9.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0003 20
Kúpna zmluva č. 4 02 0003 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 15344/34 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3m2 v k.ú. Nivy

Uzatvorená dňa: 16.09.2020
Zverejnená dňa: 28.09.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.