Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP 21/00039 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00039 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Blanka Gurová, Heyrovského 12, 841 03 Bratislava.
Predmet zmluvy: predaj koňa Perla, nar. 01.01.2005, životné číslo: 703002006188405.
Cena: 388,18 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00038 [PDF, 1,9 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00038 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Soňa Marečková, Blagoevova 10, Bratislava.
Predmet zmluvy: predaj koňa Linda, nar. 10.03.2003, životné číslo: 7030023361068303.
Cena: 388,18 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00037 [PDF, 510 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00037 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim Blanka Gurová, Heyrovského 12, 841 03 Bratislava.
Predmet zmluvy: drezúrne sedlo S2RDCLI-17-34SW zn. Prestige, používaného na sedlanie koňa Perla.
Cena: 960 € s DPH
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00036 [PDF, 524 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00036 uzatvorená mezi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Ing. Adriana Kureková, Veternicová 3158/18, 84105 Bratislava.
Predmet zmluvy: všestranné sedlo S5R30-18-31-P1CM-SW, použíané na sedlanie koňa DORMANE du PIUY.
Cena: 960 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00034 [PDF, 550 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00034 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Soňa Marečková, Blagoevová 10, 85104 Bratislava.
Predmet zmluvy: sedlo zn. Prestige, používané na sedlanie koňa Linda.
Cena: 960 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
20.7.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0386 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0386 21 00, ktorej predmetom sú pozemky reg. C KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2245 – zastavaná plochy a nádvorie vo výmere 623 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 a parc. č. 2246 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2792 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1
Dátum uzatvorenia: 20.07.2021
Dátum zverejnenia: 20.07.2021
Dátum účinnosti: 21.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
20.7.2021Kúpna zmluva č. 46/2021/KZ
Kúpna zmluva č. 46/2021/KZ predmetom ktorej je predaj pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 609/9, podľa GP č. 4/2021, v k. ú. Vajnory.
Dátum uzatvorenia: 09.07.2021
Dátum zverejnenia: 20.07.2021
Dátum účinnosti: 21.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.7.2021Kúpna zmluva č. 0488 0415 21 00
Kúpna zmluva č. 0488 0415 21 00, ktorej predmetom sú pozemky reg. C KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 4313 – orná pôda vo výmere 60 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/12 a parc. č. 4314 – orná pôda vo výmere 65 m2, spoluvlastníckom podiele 1/12.
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.7.2021Kúpna zmluva č. 412 000121
Kúpna zmluva č. 412 000121, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 480/14, k. ú. Devínska Nová Ves podľa GP č. 76/2014
Dátum uzatvorenia: 12.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
6.7.2021Kúpna zmluva MsP/21/00035
Kúpna zmluva medzi predávajúcim Hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim SR, zastúpená MV SR.
Predmet zmluvy: kôň Dormane du PUY.
Cena: 2800 € s DPH
Dátum zverejnenia: 06.07.2021.
23.6.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0342 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0342 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 498/2 a parc. č. 535/46, k. ú. Karlova Ves a zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ KN parc. č. 498/2, k. ú. Karlova Ves.
Dátum uzatvorenia: 22.06.2021
Dátum zverejnenia: 23.06.2021
Dátum účinnosti: 24.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
23.6.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0343 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0343 21 00,ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 490/2 a parc. č. 490/3, k. ú. Karlova Ves.
Dátum uzatvorenia: 22.06.2021
Dátum zverejnenia: 23.06.2021
Dátum účinnosti: 24.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
7.6.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0250 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0250 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 1173/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 871 m2 a novovytvorených pozemkov podľa GP č. 9/2021, parc. č. 1173/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2, parc. č. 1173/23 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m2, parc. č. 1173/24 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 76 m2 v k.ú. Vrakuňa.

Dátum uzatvorenia: 7.6.2021
Dátum zverejnenia: 7.6.2021
Dátum účinnosti: 8.6.2021
3.6.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0254 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0254 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku parc . č. 14963/2 v k.ú. Trnávka

Dátum uzatvorenia: 3.6.2021
Dátum zverejnenia: 3.6.2021
Dátum účinnosti: 4.6.2021
2.6.2021Kúpna zmluva Fedič
Kúpna zmluva Fedič, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 11299/2 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 13.05.2021
Dátum zverejnenia: 02.06.2021
Dátum účinnosti: 03.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.5.2021Dodatok č. 04 88 0120 21 01 ku Kúpnej zmluve č. 04 88 0120 21 00
Dodatok č. 04 88 0120 21 01 ku Kúpnej zmluve č. 04 88 0120 21 00, ktorého predmetom je zmena pôvodného textu v čl. 1 ods. 3 Kúpnej zmluvy
Dátum uzatvorenia: 27.05.2021
Dátum zverejnenia: 28.05.2021
Dátum účinnosti: 29.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.5.2021Kúpna zmluva č. 413 0001 21
Kúpna zmluva č. 413 0001 21, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 741/4 v k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum uzatvorenia: 21.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.05.2021
Dátum účinnosti: 27.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 71/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 71/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/108 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 73/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 73/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/107 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 70/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 70/2021,ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/109 a parc. č. . 18437/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 69/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 69/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/110 a parc. č. 18437/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 72/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 72/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/106 a 18437/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 76/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 76/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/104 a 18437/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 75/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 75/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/105 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
14.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. KZ-01/2021
KÚPNA ZMLUVA č. KZ-01/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 103/1 v k.ú. Čunovo
Dátum uzatvorenia: 03.05.2021
Dátum zverejnenia: 14.05.2021
Dátum účinnosti: 15.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.