Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 21 22 23 24 -25- 26 27 28 29 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
8.11.2016Kúpna zmluva č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor
Kúpna zmluva č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ a registra „E“, parc. č. 15382/30 a nasl. katastra nehnuteľností v k. ú. Nivy.
Uzatvorené dňa: 20.10.2016
Zverejnené dňa: 8.11.2016
8.11.2016Kúpna zmluva č. 161 02 16 3
Kúpna zmluva č. 161 02 16 3, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“, parc. č. 5476/232 v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorené dňa: 24.10.2016
Zverejnené dňa: 8.11.2016
3.11.2016Kúpna zmluva č. 04 88 0625 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0625 16 00 predmetom ktorej je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5183/22, k. ú. Podunajské Biskupice. Uzatvorené dňa: 3.11.2016
Zverejnené dňa: 3.11.2016
3.11.2016Kúpna zmluva č. 04 88 0624 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0624 16 00 predmetom, ktorej je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5409/17, k. ú. Podunajské Biskupice. Uzatvorené dňa: 3.11.2016
Zverejnené dňa: 3.11.2016
26.10.2016Kúpna zmluva č. 08- 086 -2015
Kúpna zmluva č. 08- 086 -2015, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 4098/4 v k. ú. Petržalka.
Zverejnené dňa: 26.10.2016
21.10.2016Kúpna zmluva č. NDS 30201/KZ-20-1/2016/Pod.Biskupice/1175/1203 číslo Hlavného mesta 048806271600
Kúpna zmluva č. 30201/KZ-20-1/2016/Pod.Biskupice/1175/1203 číslo 04 88 0627 16 00, ktorej premetom je prevod vlastníckeho práva k pozemkom, parcely registra "C" 5936/2, 5936/3, 5750/6, 5750/7, 5750/10, 5939/4, 5939/5, 5939/6, 5939/11 k.ú. Podunajské Biskupice. Uzatvorené dňa: 21.10.2016
Zverejnené dňa: 21.10.2016
21.10.2016Kúpna zmluva č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo Hlavného mesta 048806261600
Kúpna zmluva č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo 04 88 0626 16 00, ktorej premetom je prevod vlastníckeho práva k pozemkom, parcely registra "C" 15420/22, 15420/23, 4027/59, 4027/52, 4027/50, 4027/53, 4027/54, 4027/49, 4027/48, 4027/45, 4027/45, 4027/44, 4027/55, 4027/56, 4027/57, 4027/58, 4027/58, 4027/51, 4027/60, 4027/61, 4027/43, 4027/42, 4027/41, 4027/40, 4027/39, 4027/38, 4027/37, 4031/10, 4027/32, 4027/35, 4027/47, 4031/2, 15382/10, 15420/13, 15425/112, 15429/101, 15420/18 k.ú. Nivy. Uzatvorené dňa: 21.10.2016
Zverejnené dňa: 21.10.2016
19.10.2016Kúpna zmluva č. 4 02 000 3 16
Kúpna zmluva č. 4 02 000 3 16, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku , parcely registra "C", parc. č. 15228/3 k.ú. Ružinov. Uzatvorené dňa: 22.9.2016
Zverejnené dňa: 19.10.2016
19.10.2016Kúpna zmluva č. 4 02 000 6 16
Kúpna zmluva č. 4 02 000 6 16, ktorej premetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku, parcely registra "C", parc. č. 15228/6 k.ú. Ružinov. Uzatvorené dňa: 28.9.2016
Zverejnené dňa: 19.10.2016
11.10.2016Kúpna zmluva č. 30201/ZoMV SO 060-44, SO 060-53/2016/Nivy/1818/Kor, číslo Hlavného mesta: 048806151600
Kúpna zmluva č. 30201/ZOMV SO 060-44, SO 060-53/2016/Nivy/1818/Kor, číslo Hlavného mesta: 048806151600, ktorej predmetom je prevod spevnených plôch nachádzajúcich sa na pozemkoch C-KN parc. č. 23016/139 a parc. č. 4081/26 v k. ú. Nivy. Uzatvorená dňa: 11.10.2016
Zverejnená dňa: 11.10.2016
11.10.2016Kúpna zmluva č. 44/2016
Kúpna zmluva č. 44/2016, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" parc. č. 19046/7 k. ú. Rača. Uzatvorené dňa: 18.7.2016
Zverejnené dňa: 11.10.2016
11.10.2016Kúpna zmluva č. 31/2016 a Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 31/2016
Kúpna zmluva č. 31/2016 a Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 31/2016, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva 1/2 k nehnuteľnosti , stavby so súp. číslom 2454 postavenej na pozemku registra "C" KN parc. č. 17366/4 v k. ú. Rača. Uzatvorené dňa: 18.5.2016 a 15.6.2016
Zverejnené dňa: 11.10.2016
11.10.2016Kúpna zmluva č. 29/2016 a Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 29/2016
Kúpna zmluva č. 29/2016 a Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 29/2016, ktorých predmetom je prevod vlastníckeho práva v podiele 1/2 k nehnuteľnosti, stavby so súp. číslom 2454 postavenej na pozemku registra "C" KN parc. č. 17366/4 v k. ú. Rača. Uzatvorené dňa: 12.5.2016 a 7.6.2016
Zverejnené dňa: 11.10.2016
5.10.2016Kúpna zmluva č. 048804671600
Kúpna zmluva č. 048804671600, ktorej predmetom sú novovytvorené pozemky parc. č. 2088/6 , parc. č. 2090/4 , parc. č. 2381/10, vzniknuté geometrickým plánom č. 130/2014 odčlenením pozemku reg. „E“ parc. č. 3122/401, evidovaného na liste vlastníctva č. 5920, ako aj novovytvorený pozemok parc. č. 2381/11, vzniknutý geometrickým plánom č. 130/2014 odčlenením od pozemku reg. „E“ parc. č. 3039 a dva pozemky reg. „E“ parc. č. 3038 a parc. č. 3122/301, evidované na liste vlastníctva č. 5920 v k. ú. Dúbravka. Uzatvorené dňa: 16.8.2016
Zverejnené dňa: 5.10.2016
22.9.2016Kúpna zmluva č. 4 02 000 5 16
Kúpna zmluva č. 4 02 000 5 16, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku parcely registra "C" k.ú. Ružinov, parc. č. 15228/5. Uzatvorené dňa: 5.9.2016
Zverejnené MČ Bratislava-Ružinov dňa: 7.9.2016
22.9.2016Kúpna zmluva č. 4 02 000 4 16
Kúpna zmluva č. 4 02 000 4 16, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku parcely registra "C" k.ú. Ružinov, parc. č. 15228/4. Uzatvorené dňa: 5.9.2016
Zverejnené MČ Bratislava-Ružinov dňa: 7.9.2016
22.9.2016Kúpna zmluva č. 4 02 000 2 16
Kúpna zmluva č. 4 02 000 2 16, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku parcely registra "C" k.ú. Ružinov, parc. č. 15228/2. Uzatvorené dňa: 5.9.2016
Zverejnené MČ Bratislava-Ružinov dňa: 7.9.2016
22.9.2016Kúpna zmluva č. 357/2016
Kúpna zmluva č. 357/2016, ktorej predmetom je stavba so súp. č. 6423, postavená na pozemku parcely registra C KN č. 1678/5 a pozemok registra C KN parc. č. 1678/5 k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 9.8.2016
Zverejnené dňa: 22.9.2016
22.9.2016Kúpna zmluva č. 475/2016
Kúpna zmluva č. 475/2016, ktorej predmetom je stavba so súp. č. 6421, postavená na pozemku parcely registra C KN č. 1678/3 a pozemok registra C KN parc. č. 1678/3 k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 8.9.2016
Zverejnené dňa: 22.9.2016
19.9.2016Kúpna zmluva č. 412 000516
Kúpna zmluva č. 412 000516, ktorej predmetom je stavba - rodinný dom na Bystrickej ul. č. 34, súp. č. 5897 k.ú. Devínska Nová Ves a pozemky registra "C" KN parc. č. 841 a parc. č. 842/2 k.ú. Devínska Nová Ves. Uzatvorené dňa: 9.8.2016
Zverejnené dňa: 19.9.2016
8.9.2016Kúpna zmluva č. KP/003/2016
Kúpna zmluva č. KP/003/2016, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ KN parc. č. 1180/67 – záhrada vo výmere 204 m2 a parc. č. 1180/66 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2, k. ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 18.7.2016
Zverejnené MČ Bratislava - Rusovce dňa: 20.7.2016
8.9.2016Kúpna zmluva č. KP/002/2016
Kúpna zmluva č. KP/002/2016, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ KN parc. č. 1180/21 – záhrada vo výmere 241 m2 a parc. č. 1180/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2, k. ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 13.7.2016
Zverejnené MČ Bratislava - Rusovce dňa: 13.7.2016
17.8.2016Kúpna zmluva č. 048804661600
Kúpna zmluva č. 048804661600, ktorej predmetom je pozemok registra „E“ v k. ú. Devín, parc. č. 1502/2 – orná pôda o výmere 129 m2. Uzatvorená dňa: 17.8.2016
Zverejnené dňa: 17.8.2016
5.8.2016Kúpna zmluva č. 11802163 (evidencia v mestskej časti), č. 30201/KZ-0014/2016/Pod.Biskupice_KO-074/1175/2708 (evidencia v NDS)
Kúpna zmluva č. 11802163 (evidencia v mestskej časti), č. 30201/KZ-0014/2016/Pod.Biskupice_KO-074/1175/2708 (evidencia v NDS), ktorej predmetom sú spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach – pozemkoch v zmysle geometrického plánu č. 3-10/2013, podľa špecifikácie uvedenej v Čl. III. bod 3.1. tejto Zmluvy. Uzatvorené dňa: 8.7.2016
Zverejnené dňa: 5.8.2016
4.8.2016Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 12002163
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 12002163, ktorého predmetom sú zmeny v Kúpnej zmluve č. 12002163, a to: v Čl. I. Úvodné ustanovenia ods.1 a v Čl. II. Predmet zmluvy - v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. 1 tohto Dodatku. Uzatvorené dňa: 21.7.2016
Zverejnené dňa: 4.8.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 21 22 23 24 -25- 26 27 28 29 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.