Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 20 21 22 23 -24- 25 26 27 28 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
20.12.2016KÚPNA ZMLUVA č. KP/005/2016
KÚPNA ZMLUVA č. KP/005/2016, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 773/2 v k. ú. Bratislava – Rusovce.
Uzatvorené dňa: 5.12.2016
Zverejnené dňa: 20.12.2016
16.12.2016KÚPNA ZMLUVA č. 30201/KZ-4405-2/2016/Nivy/1818/1203 číslo: 048809671600
KÚPNA ZMLUVA č. 30201/KZ-4405-2/2016/Nivy/1818/1203 číslo: 048809671600, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 23016/148 a nasl. v k. ú. Nivy.
Uzatvorené dňa: 16.12.2016
Zverejnené dňa: 16.12.2016
14.12.2016Kúpna zmluva č. 30201/KZ-02/2016/Nivy/1931/Kor číslo 048809471600
Kúpna zmluva č. 30201/KZ-02/2016/Nivy/1931/Kor číslo 048809471600, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15420/24 v k. ú. Nivy.
Uzatvorené dňa: 14.12.2016
Zverejnené dňa: 14.12.2016
13.12.2016Kúpna zmluva č. 04 88 0929 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0929 16 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 1806/3 v k. ú. Vrakuňa.
Uzatvorené dňa: 12.12.2016
Zverejnené dňa: 13.12.2016
9.12.2016Kúpna zmluva č. 412 000816
Kúpna zmluva č. 412 000816, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 2678/2 v k. ú. Devínska Nová Ves. Uzatvorené dňa: 21.11.2016
Zverejnené dňa: 9.12.2016
9.12.2016Kúpna zmluva č. 412 000716
Kúpna zmluva č. 412 000716, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 2679 v k. ú. Devínska Nová Ves. Uzatvorené dňa: 21.11.2016
Zverejnené dňa: 9.12.2016
9.12.2016Kúpna zmluva č. 412 000616
Kúpna zmluva č. 412 000616, ktorej predmetom je predaj parcely registra „C“ KN parc. č. 2878/732, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Uzatvorené dňa: 21.11.2016
Zverejnené dňa: 9.12.2016
7.12.2016Kúpna zmluva č. 684/2016
Kúpna zmluva č. 684/2016, ktorej predmetom je prevod pozemku parc. č. 2876/88 a 2876/89 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorená dňa: 21. 11. 2016
Zverejnená dňa: 7. 12. 2016
2.12.2016Kúpna zmluva č. 04 88 0893 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0893 16 00, ktorej predmetom je kúpa pozemku parc. č. 2669/3 v k. ú. Vajnory.
Uzatvorená dňa: 2. 12. 2016
Zverejnená dňa: 2. 12. 2016
1.12.2016Kúpna zmluva č. 04 88 0899 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0899 16 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 829/3, 2672/7 v k. ú. Vajnory.
Uzatvorená dňa: 28. 11. 2016
Zverejnená: 1. 12. 2016
1.12.2016Kúpna zmluva č. 637/2016
Kúpna zmluva č. 637/2016, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti - pozemku parcely registra „C“ KN, parc. č. 2876/87 v k. ú. Staré mesto. Uzatvorené dňa: 21.11.2016
Zverejnené dňa: 1.12.2016
28.11.2016Kúpna zmluva č. 290 0 12 06 16
Kúpna zmluva č. 290 0 12 06 16, ktorej predmetom predaj pozemkov parc. č. 1200 a 1214 v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorená dňa: 06. 09. 2016
Zverejnená dňa: 28.11.2016
25.11.2016Kúpna zmluva č. 04-14-72-2016
Kúpna zmluva č. 04-14-72-2016, ktorej predmetom je kúpa novovytvorených pozemkov parc. č. 5834/8 a 5834/7 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 11. 11. 2016
Zverejnená dňa: 25. 11. 2016
22.11.2016Kúpna zmluva č. 048808721600
Kúpna zmluva č. 048808721600, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 1488/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2.
Uzatvorené dňa: 21.11.2016
Zverejnené dňa: 22.11.2016
18.11.2016Kúpna zmluva č. 308/2016
Kúpna zmluva č. 308/2016, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 17374/41 a nasl. katastra nehnuteľností v k. ú. Rača.
Uzatvorené dňa: 24.10.2016
Zverejnené dňa: 18.11.2016
18.11.2016Kúpna zmluva č. 186 02 16 3
Kúpna zmluva č. 186 02 16 3, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“, parc. č. 2294/2 v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorené dňa: 7.11.2016
Zverejnené dňa: 18.11.2016
18.11.2016Kúpna zmluva č. 191 02 16 3
Kúpna zmluva č. 191 02 16 3, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“, parc. č. 5008/2 a nasl. v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorené dňa: 4.11.2016
Zverejnené dňa: 18.11.2016
16.11.2016Kúpna zmluva č. 185 02 16 3 č. 30201/KZ-9/2016/Pod. Biskupice/1818/1203
Kúpna zmluva č. 185 02 16 3 č. 30201/KZ-9/2016/Pod. Biskupice/1818/1203, ktorej predmetom kúpa spoluvlastníckych podielov na pozemkoch parc. č. 6281/26 a 34 v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorená dňa: 4. 11. 2016
Zverejnená dňa: 16. 11. 2016
16.11.2016Kúpna zmluva č. 184 02 16 3 č. 30201/KZ-5/2016/Pod. Biskupice/1818/1203
Kúpna zmluva č. 184 02 16 3 č. 30201/KZ-5/2016/Pod. Biskupice/1818/1203, ktorej predmetom je kúpa spoluvlastníckych podielov na pozemkoch parc. č. 6355/14,48 v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorená dňa: 4. 11. 2016
Zverejnená dňa: 16. 11. 2016
16.11.2016Kúpna zmluva č. 183 02 16 3 č. 30201/KZ-20/2016/Pod. Biskupice/1175/1203
Kúpna zmluva č. 183 02 16 3 č. 30201/KZ-20/2016/Pod. Biskupice/1175/1203, ktorej predmetom je kúpa spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach parc. č. 5761/31,91 a nasl. v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorená dňa: 4. 11. 2016
Zverejnená dňa? 16. 11. 2016
15.11.2016Kúpna Zmluva č. 30201/KZ-6242a/2016/Nivy,Ružinov/1818/SimJa číslo: 04 02 0008 16
Kúpna Zmluva č. 30201/KZ-6242a/2016/Nivy,Ružinov/1818/SimJa číslo: 04 02 0008 16, ktorej predmetom je kúpa pozemkov parc. č. 3544/10,177 a nasl. v k. ú. Ružinov a Nivy.
Uzatvorená dňa: 27. 10. 2016
Zverejnená dňa: 15. 11. 2016
15.11.2016Kúpna Zmluva č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1818/Kor číslo: 04 88 0655 16 00
Kúpna Zmluva č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1818/Kor číslo: 04 88 0655 16 00, ktorej predmetom je kúpa pozemkov parc. č. 4081/48, 49 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 14. 11. 2016
Zverejnená dňa: 15. 11. 2016
15.11.2016Kúpna zmluva č. 30201/KZ-6242/1/2016/Ružinov/1818/SimJa číslo: 04 88 0818 16 00
Kúpna Zmluva č. 30201/KZ-6242/1/2016/Ružinov/1818/SimJa číslo: 04 88 0818 16 00, ktorej predmetom je kúpa pozemkov parc. č. 23102/2,78 a nasl. v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 14. 11. 2016
Zverejnená dňa: 15. 11. 2016
15.11.2016Kúpna zmluva č. 30201/KZ-4405-1/2016/Nivy/1818/SimJa číslo: 04 88 0817 16 00
Kúpna zmluva č. 30201/KZ-4405-1/2016/Nivy/1818/SimJa číslo: 048808171600, ktorej predmetom je kúpa spoluvlastníckych podielov na pozemkoch parc. č. 3782/4,5 nasl. v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 14. 11. 2016
Zverejnená dňa: 15. 11. 2016
15.11.2016Kúpna zmluva č. 305/2016 MČ BA NM
Kúpna zmluva č. 305/2016 MČ BA NM, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“, parcelné číslo 6134 v katastrálnom území Vinohrady, okres Bratislava III, obec Bratislava – Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 6.10.2016
Zverejnené dňa: 15.11.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 20 21 22 23 -24- 25 26 27 28 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.