Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 19 20 21 22 -23- 24 25 26 27 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
26.5.2017Kúpna zmluva č. 091 02 17 3
Kúpna zmluva č. 091 02 17 3, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 6070/8, 6070/9, 6070/10, 6070/11, 6070/12 v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorené dňa: 19.05.2017
Zverejnené dňa: 26.05.2017
25.5.2017Kúpna zmluva č. 412 000117
Kúpna zmluva č. 412 000117, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 547/8 v k. ú. Devínska Nová Ves.
Uzatvorené dňa: 11.05.2017
Zverejnené dňa: 25.05.2017
25.5.2017Kúpna zmluva č. 138/2017
Kúpna zmluva č. 138/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku a stavby registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1678/4 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorené dňa: 16.05.2017
Zverejnené dňa: 25.05.2017
10.5.2017KÚPNA ZMLUVA č. 30201/KZ-7280/2015/Jarovce/1175/2583
KÚPNA ZMLUVA č. 30201/KZ-7280/2015/Jarovce/1175/2583, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 891/152 a 895/139 v k. ú. Jarovce.
Zverejnené dňa: 10.5.2017
26.4.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0264 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0264 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 15515/46 v k. ú. Nivy.
Uzatvorené dňa: 26.04.2017
Zverejnené dňa: 26.04.2017
25.4.2017Kúpna zmluva č. 048800791700
Kúpna zmluva č. 048800791700, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „E“ katastra nehnuteľností parc. č. 2134/8 a parc. č. 2170/24 v k. ú. Dúbravka.
Uzatvorené dňa: 20.03.2017
Zverejnené dňa: 25.04.2017
3.3.2017ODSTÚPENIE od Kúpnej zmluvy č. 404 016 12
ODSTÚPENIE od Kúpnej zmluvy č. 404 016 12, ktorej predmetom mal byť predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5590/141 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 44 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorené dňa: 2.2.2017
Zverejnené dňa: 3.3.2017
2.3.2017Kúpna zmluva č. 60/2016
Kúpna zmluva č. 60/2016, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 17374/4 a 17374/112 v k. ú. Rača.
Uzatvorené dňa: 10.11.2016
Zverejnené dňa: 2.3.2017
2.3.2017KÚPNA ZMLUVA Č. 61/2016/SMI
KÚPNA ZMLUVA Č. 61/2016/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 17374/71 a 17374/110 v k. ú. Rača.
Uzatvorené dňa: 14.11.2016
Zverejnené dňa: 2.3.2017
23.2.2017Kúpna zmluva č. 409 0782 16
Kúpna zmluva č. 409 0782 16, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č.18/5 v k. ú. Dúbravka.
Uzatvorené dňa: 9.1.2017
Zverejnené dňa: 23.2.2017
23.2.2017Kúpna zmluva č. 409 0781 16
Kúpna zmluva č. 409 0781 16, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností par. č. 1804/7, 1804/10 a 1804/14 v k. ú. Dúbravka.
Uzatvorené dňa: 10.1.2017
Zverejnené dňa: 23.2.2017
22.2.2017Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti č. 8/2017
Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti č. 8/2017, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku pod garážou registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2758/19 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorené dňa: 9.2.2017
Zverejnené dňa: 22.2.2017
20.2.2017Kúpna zmluva č. 222 02 16 3
Kúpna zmluva č. 222 02 16 3, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 3308/14, 3308/32, 3308/36 v katastrálnom území Podunajské Biskupice.
Uzatvorené dňa: 11.1.2017
Zverejnené dňa: 20.2.2017
15.2.2017Kúpna zmluva č. 10/2017
Kúpna zmluva č. 10/2017, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 19477/17 a 19477/28 v k. ú. Vinohrady.
Uzatvorené dňa: 30.1.2017
Zverejnené dňa: 15.2.2017
7.2.2017Kúpna zmluva č. 04 88 1024 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 1024 16 00, ktorej predmetom predaj novovytvorených pozemkov parc. č. 1809/3, 1809/4 a 1809/5 v k. ú. Vrakuňa.
Uzatvorená dňa: 7. 2. 2017
Zverejnená dňa: 7. 2. 2017
1.2.2017Kúpna zmluva č. 30201/KZ-5964a/2016/Nivy/1818/Kor a číslo: 4 02 0009 16
Kúpna zmluva č. 30201/KZ-5964a/2016/Nivy/1818/Kor číslo Mestskej časti Bratislava - Ružinov 4 02 0009 16, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra “C” KN parc. č. 23016/296 a nasl. v k. ú. Nivy.
Uzatvorené dňa: 17.1.2017
Zverejnené dňa: 1.2.2017
30.1.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0421 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0421 16 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 22105/3 v k. ú. Trnávka.
Uzatvorené dňa: 26.1.2017
Zverejnené dňa: 30.1.2017
27.1.2017Kúpna zmluva č. 328/2015 MČ BA NM
Kúpna zmluva č. 328/2015 MČ BA NM, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 12807/2, 12807/3 a 12787/8 v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 27.1.2017
23.1.2017KÚPNA ZMLUVA č. 30201/KZ-01b/2016/Nivy/1931/Kor
KÚPNA ZMLUVA č. 30201/KZ-01b/2016/Nivy/1931/Kor číslo Mestskej časti Bratislava - Ružinov 4 02 0010 16, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15425/189 a nasl. v k. ú. Nivy.
Uzatvorené dňa: 11.1.2017
Zverejnené dňa: 23.1.2017
20.1.2017Kúpna zmluva č. 048810431600
Kúpna zmluva č. 048810431600, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „E“ KN parc. č. 739/2, parc. č. 746/2, parc. č. 747/3, parc. č. 1497/3, parc. č. 1497/6 v k. ú. Rača.
Uzatvorené dňa: 20.1.2017
Zverejnené dňa: 20.1.2017
19.1.2017Kúpna zmluva č. 048800281700
Kúpna zmluva č. 048800281700, ktorej predmetom je predaj pozemkov reg. „E“ KN parc. č. 2983/1, 2985, 2986/1, 2987/1, 2988, 2989, 2990/203, 3122/101 v k.ú. Dúbravka.
Uzatvorené dňa: 19.01.2017
Zverejnené dňa: 19.01.2017
12.1.2017KÚPNA ZMLUVA č. 30201/KZ-4613/2015/Jarovce/1175/2583
KÚPNA ZMLUVA č. 30201/KZ-4613/2015/Jarovce/1175/2583, ktorej predmetom je predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 877/45 a nasl. v k. ú. Jarovce.
Uzatvorené dňa: 31.10.2016
Zverejnené dňa: 12.1.2017
27.12.2016Kúpna zmluva č. 169/2016/KZ
Kúpna zmluva č. 169/2016/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 2900/25 v k. ú. Bratislava-Vajnory. Uzatvorené dňa: 28.11.2016
Zverejnené dňa: 27.12.2016
27.12.2016Kúpna zmluva č. 048809181600
Kúpna zmluva č. 048809181600, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1461/2 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorené dňa: 20.12.2016
Zverejnené dňa: 27.12.2016
27.12.2016Kúpna zmluva č. 048809751600
Kúpna zmluva č. 048809751600, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1461/3 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorené dňa: 20.12.2016
Zverejnené dňa: 27.12.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 19 20 21 22 -23- 24 25 26 27 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.