Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 16 17 18 19 -20- 21 22 23 24 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
12.12.2017Kúpna zmluva č. 68/2017/SMI
Kúpna zmluva č. 68/2017/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 724/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m² v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 30.10.2017
Zverejnené dňa: 12.12.2017
12.12.2017Kúpna zmluva č. 378/2017
Kúpna zmluva č. 378/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 2491/25 o výmere 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 05.12.2017
Zverejnené dňa: 12.12.2017
12.12.2017Kúpna zmluva č. 377/2017
Kúpna zmluva č. 377/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 1457/2 o výmere 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 29.11.2017
Zverejnené dňa: 12.12.2017
6.12.2017Kúpna zmluva č. 048810291700
Kúpna zmluva č. 048810291700, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 23026/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m² v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 06.12.2017
Zverejnené dňa: 06.12.2017
6.12.2017Kúpna zmluva č.048810251700
Kúpna zmluva č.048810251700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1574/4 – záhrady vo výmere 46 m² v k. ú. Vajnory.

Uzatvorené dňa: 06.12.2017
Zverejnené dňa: 6.12.2017
5.12.2017Kúpna zmluva č. 436/2017
Kúpna zmluva č. 436/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 3195/2 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 27.11.2017
Zverejnené dňa: 05.12.2017
5.12.2017Kúpna zmluva č. 379/2017
Kúpna zmluva č. 379/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 3681/5 o výmere 15 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 20.11.2017
Zverejnené dňa: 05.12.2017
5.12.2017Kúpna zmluva č. 380/2017
Kúpna zmluva č. 380/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 3681/10 o výmere 16 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 15.11.2017
Zverejnené dňa: 05.12.2017
5.12.2017Kúpna zmluva č. 376/2017
Kúpna zmluva č. 376/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 3776/5 o výmere 4 m2, druh pozemku: ostatné plochy v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 23.11.2017
Zverejnené dňa: 5.12.2017
4.12.2017Kúpna zmluva č. 04 88 09 65 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 09 65 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 590/6 – záhrady vo výmere 9 m² v k. ú. Rusovce.

Uzatvorené dňa: 30.11.2017
Zverejnené dňa: 4.12.2017
30.11.2017Kúpna zmluva č. 61/2017
Kúpna zmluva č. 61/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 17374/14 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² a spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/24 k pozemku registra „C“ parc. č. 17374/112 - ostatné plochy vo výmere: 400 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.09.2017
Zverejnené dňa: 30.11.2017
30.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 09 64 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 09 64 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 126/10 – záhrady vo výmere 71 m² v k. ú. Jarovce.

Uzatvorené dňa: 27.11.2017
Zverejnené dňa: 30.11.2017
30.11.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0001 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0001 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15263/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa 25.10.2017
Zverejnené dňa: 30.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 60/2017
Kúpna zmluva č. 60/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 17374/95 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k.ú. Rača a spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/24 k pozemku registra „C“ parc. č. 17374/108 - ostatné plochy vo výmere 402 m2 v k.ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.09.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 59/2017
Kúpna zmluva č. 59/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 17374/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k.ú. Rača a spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/24 k pozemku registra „C“ parc. č. 17374/112 - ostatné plochy vo výmere 400 m2 v k.ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 25.09.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0024 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0024 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15281/67 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 25.10.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0021 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0021 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15281/34 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 17.10.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0018 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0018 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15281/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 25.10.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0014 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0014 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15278/44 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 25.10.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0017 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0017 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15278/75 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa 24.10.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 4 03 0237 17
Kúpna zmluva č. 4 03 0237 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 737/123, druh pozemku záhrady vo výmere 20 m² v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorené dňa: 20.10.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
22.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0878 17 00
Kúpna zmluva č. 048808781700, predmetom ktorej je predaj pozemkov parc. č. 1035/2 a parc. č. 1035/4, k. ú. Dúbravka, vzniknuté GP č. 20/2016. Geometrickým plánom č. 20/2016 úradne overeným dňa 2. 12. 2016 pod. č. 2607/2016 vznikli tri nové pozemky, parc. č. 1035/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 137 m2, odčlenením dielu č. 1 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920, parc. č. 1035/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m2, odčlenením dielu č. 2 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920 a parc. č. 1035/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, odčlenením dielu č. 3 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920.

Dátum uzatvorenia : 16.11.2017
Dátum zverejnenia : 22.11.2017
22.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0879 17 00
Kúpna zmluva č. 048808791700, predmetom ktorej je predaj pozemku parc. č. 1035/3, k. ú. Dúbravka, vzniknutý GP č. 20/2016. Geometrickým plánom č. 20/2016 úradne overeným dňa 2. 12. 2016 pod. č. 2607/2016 vznikli tri nové pozemky, parc. č. 1035/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 137 m2, odčlenením dielu č. 1 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920, parc. č. 1035/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m2, odčlenením dielu č. 2 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920 a parc. č. 1035/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, odčlenením dielu č. 3 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920

Dátum uzatvorenia : 16.11.2017
Dátum zverejnenia : 22.11.2017
10.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0863 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0863 17 00, predmetom ktorej je predaj nehnuteľností v okrese Bratislava II, obec BA-mč Ružinov k. ú. Trnávka, a to pozemkov registra „C“ katastrálnej mapy parc. č. 22225/24 - ostatné plochy vo výmere 112 m2 a novovytvoreného pozemku parc. č. 22225/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1400 m2 v celosti

Dátum uzatvorenia : 9.11.2017
Dátum zverejnenia : 10.11.2017
7.11.2017Kúpna zmluva č. 409 0620 17
Kúpna zmluva č. 409 0620 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ par. č. 737/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 88 m2 v k.ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 20.07.2017
Zverejnené dňa: 07.11.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 16 17 18 19 -20- 21 22 23 24 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.