Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048810761700
Kúpna zmluva č. 048810761700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048800041800
Kúpna zmluva č. 048800041800, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048810811700
Kúpna zmluva č. 048810811700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
1.2.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 2/2018
Kúpna zmluva č. ÚEZ 2/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku “C“ KN parcelné číslo 6647/60 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m² v katastrálnom území Vinohrady, okres Bratislava III, obec Bratislava–Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 19.01.2018
Zverejnené dňa: 01.02.2018
31.1.2018Kúpna zmluva č. 04 88 10 73 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 10 73 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 1022/28 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m² v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 31.1.2018
31.1.2018Kúpna zmluva č. 04 88 10 72 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 10 72 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 3600/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m² v k. ú. Dúbravka.
Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 31.01.2018
30.1.2018Kúpna zmluva č. 048800061800
Kúpna zmluva č. 048800061800, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 30.01.2018
30.1.2018Kúpna zmluva č. 048810791700
Kúpna zmluva č. 048810791700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 30.01.2018
30.1.2018Kúpna zmluva č. 048810741700
Kúpna zmluva č. 048810741700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 30.01.2018
19.1.2018Kúpna zmluva č. 05 88 1063 17 00
Kúpna zmluva č. 05 88 1063 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 2725/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 271 m² v podiele 1/4 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 15.01.2018
Zverejnené dňa: 19.01.2018
19.1.2018Kúpna zmluva č. 05 88 1064 17 00
Kúpna zmluva č. 05 88 1064 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 2725/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 271 m² v podiele 1/4 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 15.01.2018
Zverejnené dňa: 19.01.2018
19.1.2018Kúpna zmluva č. 05 88 1065 17 00
Kúpna zmluva č. 05 88 1065 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 2725/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 271 m² v podiele 1/3 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 15.01.2018
Zverejnené dňa: 19.01.2018
19.1.2018Kúpna zmluva č. 05 88 1066 17 00
Kúpna zmluva č. 05 88 1066 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 2725/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 271 m² v podiele 1/12 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 15.01.2018
Zverejnené dňa: 19.01.2018
19.1.2018Kúpna zmluva č. 05 88 1067 17 00
Kúpna zmluva č. 05 88 1067 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 2725/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 271 m² v podiele 1/24 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 15.01.2018
Zverejnené dňa: 19.01.2018
19.1.2018Kúpna zmluva č. 05 88 1068 17 00
Kúpna zmluva č. 05 88 1068 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 2725/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 271 m² v podiele 1/24 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 15.01.2018
Zverejnené dňa: 19.01.2018
17.1.2018Kúpna zmluva č. predávajúceho 04 88 1043 17 00 a č. kupujúceho 170358-11200-KZ
Kúpna zmluva č. predávajúceho 04 88 1043 17 00 a č. kupujúceho 170358-11200-KZ, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 5421/1 – ostatné plochy vo výmere 312 m² v k. ú. Petržalka.

Uzatvorené dňa: 16.01.2018
Zverejnené dňa: 17.01.2018
17.1.2018Kúpna zmluva č. 413 0001 17
Kúpna zmluva č. 413 0001 17, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 3935/186 - orná pôda vo výmere 483 m2 a parc. č. 3935/226 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorené dňa: 29.11.2017
Zverejnené dňa: 17.01.2018
12.1.2018Kúpna zmluva č. 412 000218
Kúpna zmluva č. 412 000218, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1428/90 – druh pozemku: ostatná plocha o výmere 2 m2, ktorá vznikla odčlenením od pozemku registra „C“KN parc. č. 1428/30 podľa geometrického plánu č. 96/2017 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorené dňa 08.01.2018
Zverejnené dňa: 12.01.2018
12.1.2018Kúpna zmluva č. 412 000118
Kúpna zmluva č. 412 000118, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 360/26 – druh pozemku: ostatné plochy o výmere 9 m2, odčleneného od parcely registra "C" KN parc.č. 360/1 – ostatné plochy o výmere 2 235 m2 a pozemku registra „C“KN parc. č. 360/27 – druh pozemku: ostatné plochy o výmere 50 m2, odčleneného od parcely pred ZMVM č. 360/3 – ostatné plochy o výmere 617 m2 na základe geometrického plánu č. 88/2017 zo dňa 13.6.2017 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorené dňa: 08.01.2018
Zverejnené dňa: 12.01.2018
4.1.2018Kúpna zmluva č. 402 0030 17
Kúpna zmluva č. 402 0030 17, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 15476/28 - záhrady vo výmere 230 m² v spoluvlastníckom podiele 31/100 a parc. č. 15476/53 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 238 m² v spoluvlastníckom podiele 31/100 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 13.12.2017
Zverejnené dňa: 04.01.2018
18.12.2017Kúpna zmluva č. 04 88 1041 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 1041 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 37/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 67 m² v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorené dňa: 14.12.2017
Zverejnené dňa: 18.12.2017
18.12.2017Kúpna zmluva č. 04 88 10 24 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 10 24 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 13655/228 – ostatné plochy vo výmere 99 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 14.12.2017
Zverejnené dňa: 18.12.2017
18.12.2017Kúpna zmluva č. 437/2017
Kúpna zmluva č. 437/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 3096/7 vo výmere 58 m2, druh pozemku: záhrady v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 13.12.2017
Zverejnené dňa: 18.12.2017
13.12.2017Kúpna zmluva č. 429/2017
Kúpna zmluva č. 429/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 4797/9 vo výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 11.12.2017
Zverejnené dňa: 13.12.2017
12.12.2017Kúpna zmluva č. KP/004/2017
Kúpna zmluva č. KP/004/201, ktorej predmetom je predaj stavby so súpis. č. 16 (rodinný dom), situovanej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1088/2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorené dňa: 29.11.2017
Zverejnené dňa: 12.12.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.