Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
16.10.2018Kúpna zmluva č. 409/2018
Kúpna zmluva č. 409/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4797/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 10.10.2018
Zverejnená dňa: 16.10.2018
9.10.2018Kúpna zmluva č. 413 0002 18
Kúpna zmluva č. 413 0002 18, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3707/3, záhrada o výmere 40 m2, k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 18.04.2018
Zverejnená dňa: 9.10.2018
2.10.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 177/2018
Kúpna zmluva č. ÚEZ 177/2018, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12922/2 vo výmere 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 12922/3 vo výmere 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 02.07.2018
Zverejnená dňa: 02.10.2018
2.10.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 161/2018
Kúpna zmluva č. ÚEZ 161/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11290/1 vo výmere 135 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 08.06.2018
Zverejnená dňa: 02.10.2018
2.10.2018Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18, ktorého predmetom je zmena v článku III. Záverečné ustanovenia ods 3) pôvodnej Kúpnej zmluvy č. 409 0072 18.

Uzatvorený dňa: 13.07.2018
Zverejnený dňa: 02.10.2018
2.10.2018Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18, ktorého predmetom je zmena bodu 2.1 a zmena článkov I až VII pôvodnej Kúpnej zmluvy č. 409 0072 18.

Uzatvorený dňa: 24.05.2018
Zverejnený dňa: 02.10.2018
1.10.2018Kúpna zmluva č. 409 0462 18
Kúpna zmluva č. 409 0462 18, ktorej predmetom je predaj pozemku KN registra ,,C“ parc. č. 1833/2 – záhrady vo výmere 33 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 23.07.2018
Zverejnená dňa: 01.10.2018
1.10.2018Kúpna zmluva č. 409 0071 18
Kúpna zmluva č. 409 0071 18, ktorej predmetom je predaj pozemku registra ,,C“ parc. č. 3058/22 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 43 m2 a predaj novovzniknutých pozemkov parc. č. 3058/79 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 11 m2 a parc. č. 3058/80 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 7 m2, v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 19.07.2018
Zverejnená dňa: 01.10.2018
28.9.2018Kúpna zmluva č. 295/2018
Kúpna zmluva č. 295/2018, ktorej predmetom je prevod podielu vo výške 1/1 k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 3063 vo výmere 257 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 3064 vo výmere 629 m2, druh pozemku: záhrady v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 10.09.2018
Zverejnená dňa: 28.09.2018
5.9.2018Kúpna zmluva č. 04 88 05 13 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 05 13 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 11921/57 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 22.08.2018
Zverejnená dňa: 05.09.2018
21.8.2018Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 40/2018/SMI [PDF, 137 kB]
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 40/2018/SMI, ktorým sa mení a dopĺňa predmet Kúpnej zmluvy č. 40/2018/SMI, pozemok registra "C" KN parc. č. 475/170 - ostatné plochy vo výmere 1370 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorený dňa: 02.08.2018
Zverejnený dňa: 21.08.2018
17.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 05 97 18 00 [PDF, 137 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 05 97 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 11921/58 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.08.2018
Zverejnená dňa: 17.08.2018
3.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 05 84 18 00 [PDF, 138 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 05 84 18 00, ktorej predmetom je predaj podielu vo výške 1/8 na nehnuteľnosti - pozemku registra “C” KN parc. č. 1533/2 – záhrady vo výmere 350 m², v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 27.07.2018
Zverejnená dňa: 03.08.2018
3.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 05 83 18 00 [PDF, 140 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 05 83 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra “C” KN parc. č. 3737/20 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m² a parc. č. 3737/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m², v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 27.07.2018
Zverejnená dňa: 03.08.2018
3.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 05 39 18 00 [PDF, 138 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 05 39 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 11921/60 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 27.07.2018
Zverejnená dňa: 03.08.2018
3.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 04 81 18 00 [PDF, 139 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 04 81 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 11921/55 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 27.07.2018
Zverejnená dňa: 03.08.2018
1.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0537 18 00 [PDF, 135 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 0537 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2918/29 – ostatné plochy vo výmere 41 m².

Uzatvorená dňa: 25.07.2018
Zcerejnená dňa: 01.08.2018
25.7.2018Kúpna Zmluva č. 40/2018/SMI [PDF, 558 kB]
Kúpna Zmluva č. 40/2018/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 475/170 - ostatné plochy vo výmere 1370 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 12.07.2018
Zverejnená dňa: 25.07.2018
19.7.2018Kúpna zmluva č. 117 02 18 3 [PDF, 271 kB]
Kúpna zmluva č. 117 02 18 3, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 162/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m2 , nachádzajúci sa v katastrálnom území Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 29.06.2018
Zverejnená dňa: 19.07.2018
16.7.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 183/2018 [PDF, 846 kB]
Kúpna zmluva č. ÚEZ 183/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „E“ KN parc. č. 6502 vo výmere 119 m2, druh pozemku: vinice v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 03.07.2018
Zverejnená dňa: 16.07.2018
12.7.2018Kúpna zmluva č. 145/2018 [PDF, 394 kB]
Kúpna zmluva č. 145/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 2491/203 vo výmere 10 m2 v k.ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 19.06.2018
Zverejnená dňa: 12.07.2018
12.7.2018Kúpna zmluva č. 227/2018 [PDF, 521 kB]
Kúpna zmluva č. 227/2018, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č 2491/1 vo výmere 1759 m2, parc. č. 2492/8 vo výmere 243 m2 a parc.č. 2492/9 vo výmere 29 m2 v k.ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 19.06.2018
Zverejnené dňa: 12.07.2018
11.7.2018Kúpna zmluva č. 048804021800
Kúpna zmluva č. 048804021800, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 443/9 – ostatné plochy vo výmere 8 m2, k. ú. Lamač.

Uzatvorená dňa: 27.06.2018
Zverejnená dňa: 11.07.2018
28.6.2018Kúpna zmluva č. 200/2018 [PDF, 164 kB]
Kúpna zmluva č. 200/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 4289/27 vo výmere 23 m2, druh pozemku: ostatné plochy v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13.06.2018
Zverejnená dňa: 28.06.2018
28.6.2018Kúpna zmluva č. 233/2018 [PDF, 165 kB]
Kúpna zmluva č. 233/2018, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 4560 vo výmere 55 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 4561 vo výmere 588 m2 druh pozemku: záhrady, v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 18.06.2018
Zverejnená dňa: 28.06.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.