Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
8.1.2019Kúpna zmluva č. 413 0003 18
Kúpna zmluva č. 413 0003 18, ktorej predmetom je prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch registra "C" parc. č. 3868/300, 299, 298, 296 a 294 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 23. 11. 2018
Zverejnená dňa: 08. 01. 2019
21.12.2018Kúpna zmluva Roomster MsP/18/00045 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi kupujúcim Michalom Kišom a predávajúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho a predmetom kúpy je motorové vozidlo Škoda Roomster.
Cena predmetu kúpy je 520,85 €.

Zverejnená: 21.12.2018
19.12.2018Kúpna zmluva č. 413 0003 18
Kúpna zmluva č. 413 0003 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 2164/90,91, 2165/10,9 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 11. 10. 2018
Zverejnená dňa: 19. 12. 2018
13.12.2018Kúpna zmluva č. 536/2018
Kúpna zmluva č. 536/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 3491/8 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 28. 11. 2018
Zverejnená dňa: 13. 12. 2018
13.12.2018Kúpna zmluva č. 284/2018MČ BA NM [PDF, 381 kB]
Kúpna zmluva č. 284/2018MČ BA NM, ktorej predmetom je prevod pozemku registra C KN parc. č. 7244/2, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 9. 11. 2018
Zverejnená dňa: 13. 12. 2018
13.12.2018Kúpna zmluva č. 76/2018/SMI [PDF, 143 kB]
Kúpna zmluva č. 76/2018/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 976/2,6 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 26. 11. 2018
Zverejnená dňa: 13. 12. 2018
13.12.2018Kúpna zmluva č. 413 0001 18 [PDF, 1,3 MB]
Kúpna zmluva č. 413 0001 18, ktorej predmetom je odplatný prevod pozemkov registra C katastra nehnuteľností parc. č. 3868/177,182,146,178,179 a 180 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 15. 10. 2018
Zverejnená dňa. 13. 12. 2018
4.12.2018KÚPNA ZMLUVA č. KP/002/2018
KÚPNA ZMLUVA č. KP/002/2018, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN par. č. 1088/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 314 m2, par. č. 1088/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 98 m2 a par. č. 1088/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2, v k.ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 15.11.2018
Zverejnená dňa: 04.12.2018
4.12.2018Kúpna zmluva č. 04 88 1069 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 1069 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 3157/12, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m², a parc. č. 3157/13, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m², v k.ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 26.11.2018
Zverejnená dňa: 04.12.2018
29.11.2018Kúpna zmluva č. 048810121800
Kúpna zmluva č. 048810121800, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 513/129 – ostatná plocha vo výmere 10 m2, v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 20.11.2018
Zverejnená dňa: 29.11.2018
27.11.2018Kúpna zmluva č. 4 03 0207 18
Kúpna zmluva č. 4 03 0207 18, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1791/5 vo výmere 8 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 31.10.2018
Zverejnená dňa: 27.11.2018
27.11.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0005 18
Kúpna zmluva č. 4 02 0005 18, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15675/100 vo výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 29.10.2018
Zverejnená dňa: 27.11.2018
27.11.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0003 18
Kúpna zmluva č. 4 02 0003 18, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15675/84 vo výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 23.10.2018
Zverejnená dňa: 27.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 520/2018
Kúpna zmluva č. 520/2018, ktorej predmetom je predaj novovytvorených pozemkov registra C KN parc. č. 4339/3, ostatné plochy o výmere 2 m2 a parc.č. 4344/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 19.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 523/2018
Kúpna zmluva č. 523/2018, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku registra C KN č. 4344/7 o výmere 35 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 522/2018
Kúpna zmluva č. 522/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 8641/3 o výmere 14 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 521/2018
Kúpna zmluva č. 521/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 3491/6 o výmere 17 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. KP/001/2018
Kúpna zmluva č. KP/001/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 76, záhrada vo výmere 165 m2, k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 25.10.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
6.11.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0923 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0923 18 00, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 12006/4 – záhrady vo výmere 67 m2, v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 31.10.2018
Zverejnená dňa: 06.11.2018
6.11.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0924 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0924 18 00, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 21664/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2, v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 31.10.2018
Zverejnená dňa: 06.11.2018
6.11.2018Kúpna zmluva č. 410/2018
Kúpna zmluva č. 410/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1364/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 29.10.2018
Zverejnená dňa: 06.11.2018
31.10.2018Kúpna zmluva č. 1 10 002 18
Kúpna zmluva č. 1 10 002 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1562/2 – záhrady o výmere 23 m² a parc. č. 1558/4 – záhrady o výmere 3 m² v k. ú. Devín.

Uzatvorená dňa: 08.10.2018
Zverejnená dňa: 31.10.2018
18.10.2018Kúpna zmluva č. 411/2018
Kúpna zmluva č. 411/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3653/12, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 15.10.2018
Zverejnená dňa: 18.10.2018
18.10.2018Kúpna zmluva č. 422/2018
Kúpna zmluva č. 422/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3653/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 15.10.2018
Zverejnená dňa: 18.10.2018
16.10.2018Kúpna zmluva č. 408/2018
Kúpna zmluva č. 408/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4886/5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 10.10.2018
Zverejnená dňa: 16.10.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.