Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.8.2019Kúpna zmluva č. KP/009/2019
Kúpna zmluva č. KP/009/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 388/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 01. 08. 2019
Zverejnená dňa: 09. 08. 2019
9.8.2019Kúpna zmluva č. KP/008/2019
Kúpna zmluva č. KP/008/2019, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra "C K parc. č. 1103/5 - záhrada vo výmere 533m2 a parc. č. 1103/10 - zastavené plochy na nádvoria vo výmere 125 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 19. 07. 2019
Zverejnená dňa: 09. 08. 2019
7.8.2019Kúpna zmluva č. 4 02 0001 19
Kúpna zmluva č. 4 02 0001 19, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" parc. č. 15675/92 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m 2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 26. 07. 2019
Zverejnená dňa: 07. 08. 2019
24.7.2019Kúpna zmluva č. 26/2019/SMI
Kúpna zmluva č. 26/2019/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 433/10 ostatná plocha o výmere 321 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 16. 07. 2019
Zverejnená dňa: 24. 07. 2019
24.7.2019Kúpna zmluva č. 048804471900
Kúpna zmluva č. 048804471900, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 563/12 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 12 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 11. 07. 2019
Zverejnená dňa: 24. 07. 2019
17.7.2019Kúpna zmluva č. 23/2019/SMI
Kúpna zmluva č.23/2019/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 433/32 - ostatná plocha vo výmere 247 m2, evidovaný na LV č. 1 v k. ú. Rača, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. č. 433/10 na základe GP č. 5/2011..
Uzatvorená dňa: 10. 07. 2019
Zverejnená dňa: 17. 07. 2019
16.7.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0465 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0465 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 5409/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m2, evidovaný ako pozemok registra "C" KN, evidovaný na LV č. 1395 v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorená dňa: 16. 07. 2019
Zverejnená dňa: 16. 07. 2019
3.7.2019Kúpna zmluva č. 05 88 1062 17 00
Kúpna zmluva č. 05 88 1062 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 2727/34 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 02. 07. 2019
Zverejnená dňa: 03. 07. 2019
3.7.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0731 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0731 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 2725/43 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 313 m2 a parc. č. 2727/82 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 v k. ú. Dúbravka.
Uzatvorená dňa: 02. 07. 2019
Zverejnená dňa: 03. 07. 2019
1.7.2019Kúpna zmluva č. 048803171900
Kúpna zmluva č. 048803171900, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 1259/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 01. 07. 2019
Zverejnená dňa: 01. 07. 2019
25.6.2019Kúpna zmluva č. 188 02 19 3
Kúpna zmluva č. 188 02 19 3, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 5683/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 06. 06. 2019
Zverejnená dňa: 25. 06. 2019
24.5.2019Kúpna zmluva č. 97/2019
Kúpna zmluva č. 97/2019, ktorej predmetom je nebytový priestor č. 2-12, garáž - postavený na pozemku parc. č. 3681/2 v k. ú. Staré Mesto a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch registra "C" parc. č. 3681/2,4,13,14 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 20. 05. 2019
Zverejnená dňa: 24. 05. 2019
16.5.2019Kúpna zmluva č. 4 03 0059 19
Kúpna zmluva č. 4 03 0059 19, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k stavbe súpisné číslo 13500 postavenej na pozemku registra "C" KN parc. č. 3648/152 v k. ú. Vrakuňa a pozemku registra "C" KN parc. č. 3648/152 o výmere 86 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 05. 04. 2019
Zverejnená dňa: 16.05.2019
10.5.2019Kúpna zmluva č. 409 0132 19
Kúpna zmluva č. 409 0132 19, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „E-KN“ parc. č. 101 - záhrady vo výmere 44 m2, v katastrálnom území Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 20.03.2019
Zverejnená dňa: 10.05.2019
29.4.2019Kúpna zmluva č. 05 88 0101 19 00
Kúpna zmluva č. 05 88 0101 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „E“ katastra nehnuteľností parc. č. 3634/1 – záhrady vo výmere 3 347 m², k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa : 10.04.2019
Zverejnená dňa: 29.04.2019
4.4.2019Kúpna zmluva č. 45/2019
Kúpna zmluva č. 45/2019, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti pozemku parcely registra "C" KN parc. č. 8879/1 o výmere 20 m2- zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 3. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
4.4.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0106 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0106 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 22092/5 - záhrada vo výmere 127 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 03. 04. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
28.3.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0107 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0107 19 00, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti v k. ú. Nivy, pozemok registra "E" parc. č. 4015/23 evidovaný na liste vlastníctva č. 4288.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2019
Zverejnená dňa: 28. 03. 2019
26.3.2019Kúpna zmluva č. 412 000119
Kúpna zmluva č. 412 000119, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2007/3, druh pozemku: záhrady o výmere 95 m2, v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 04.03.2019
Zverejnená dňa: 26.03.2019
26.3.2019KÚPNA ZMLUVA č. KP/004/2019
KÚPNA ZMLUVA č. KP/004/2019, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 1103/4 - záhrada vo výmere 345 m2 a parc. č. 1103/11 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 94 m2, katastrálne územie Rusovce.

Uzatvorená dňa: 14.02.2019
Zverejnená dňa: 26.03.2019
26.3.2019KÚPNA ZMLUVA č. KP/003/2019
KÚPNA ZMLUVA č. KP/003/2019, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 1103/2 - záhrada vo výmere 408 m2 a parc. č. 1103/17 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2, katastrálne územie Rusovce.

Uzatvorená dňa: 11.02.2019
Zverejnená dňa: 26.03.2019
25.3.2019KÚPNA ZMLUVA č. KP/002/2019
KÚPNA ZMLUVA č. KP/002/2019, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 1103/3 - záhrada vo výmere 387 m2 a parc. č. 1103/16 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 159 m2, katastrálne územie Rusovce.

Uzatvorená dňa: 07.02.2019
Zverejnená dňa: 25.03.2019
14.3.2019KÚPNA ZMLUVA č. KP/001/2019
KÚPNA ZMLUVA č. KP/001/2019, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 615/38 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2, parc. č. 615/39 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, parc. č. 615/46 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m2 a parc. č. 615/47 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, k.ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 07.02.2019
Zverejnená dňa: 14.03.2019
7.3.2019Kúpna zmluva č. 412 000219
Kúpna zmluva č. 412 000219, ktorej predmetom je predaj novovzniknutých pozemkov registra C KN parc. č. 1671/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 a parc.č. 1671/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 25.02.2019
Zverejnená dňa: 07.03.2019
19.2.2019Dodatok č. 1/14/2019 ku Kúpnej zmluve č.523/2018
Dodatok č. 1/14/2019 ku Kúpnej zmluve č.523/2018, ktorý bol uzatvorený z dôvodu úpravy výmery pozemku, za účelom zosúladenia výmery uvedenej v zmluve s výmerou podľa výpisu z listu vlastníctva sa mení čl.1 bod 1 tak, že slová: o výmere 262 m2, sa nahrádzajú slovami: o výmere 258 m2.

Uzatvorené dňa: 14.02.2019
Zverejnené dňa: 19.02.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.