Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 48 49 50 51 -52- 53 54 55 56 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.7.2011Kúpna zmluva č. 402006911 [PDF, 1,9 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/173 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 402006711 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/165 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 402006511 [PDF, 1,9 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/169 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 402004211 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/208 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 402002311 [PDF, 1,9 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/72 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 402002011 [PDF, 2,1 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/202 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
26.7.2011Kúpna zmluva č. 048806181100 [PDF, 1,3 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra C v k. ú. Petržalka, parc. č. 1079/49 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho súp. č. 6013.
Zverejnené dňa: 26.7.2011
19.7.2011Kúpna zmluva č. 601064610 [PDF, 1,3 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" parc. č. 4290/22 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2, k.ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 19.7.2011
19.7.2011Kúpna zmluva č. 601008711 [PDF, 1,1 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" parc. č. 3195/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, k.ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 19.7.2011
19.7.2011Kúpna zmluva č. 048803651100 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" parc. č. 3237/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 489 m2, k.ú. Ružinov.
Zverejnené dňa: 19.7.2011
18.7.2011Kúpna zmluva č. 048803371100 [PDF, 2,1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/4 v podiele 1/4, parc. č. 15552/31 v podiele 1/636, parc. č. 15552/82 v podiele 1/318, parc. č. 15552/83 v podiele 1/318, parc. č. 15552/84 v podiele 1/318 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6643
Zverejnené dňa: 18.7.2011
12.7.2011Kúpna zmluva č. 04140711 [PDF, 701 kB]
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 3662/85 - ostatné plochy o výmere 13 m2, pozemok pod budúcou stavbou trafostanice.
Zverejnené dňa: 12.7.2011
7.7.2011Kúpna zmluva č. 048805771100 [PDF, 600 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra C v k. ú. Petržalka, parc. č. 1079/48 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho súp. č. 6014.
Zverejnené dňa: 7.7.2011
4.7.2011Kúpna zmluva č. 048805581100 [PDF, 1,6 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2276/31 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2, parc. č. 2405/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 a parc. č. 4956/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2.
Zverejnené dňa: 04.07.2011
4.7.2011Kúpna zmluva č. 048802451100 [PDF, 1,7 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. č. 475/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, parc. č. 475/34 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2.
Zverejnené dňa: 04.07.2011
4.7.2011Kúpna zmluva č. 402000111 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/73 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho súp. č. 5815.
Zverejnené dňa: 4.7.2011
4.7.2011Kúpna zmluva č. 402003411 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/140 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho súp. č. 5798.
Zverejnené dňa: 4.7.2011
4.7.2011Kúpna zmluva č. 402003511 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/40 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho súp. č. 5724.
Zverejnené dňa: 4.7.2011
4.7.2011Kúpna zmluva č. 402001111 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/84 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho súp. č. 5800.
Zverejnené dňa: 4.7.2011
4.7.2011Kúpna zmluva č. 402000611 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/79 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho súp. č. 5821.
Zverejnené dňa: 4.7.2011
28.6.2011Kúpna zmluva č. 048803261100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/59 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6564
Zverejnené dňa: 28.6.2011
28.6.2011Kúpna zmluva č. 048802971100 [PDF, 644 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3058
Zverejnené dňa: 28.6.2011
28.6.2011Kúpna zmluva č. 048802821100 [PDF, 659 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/72 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3133
Zverejnené dňa: 28.6.2011
28.6.2011Kúpna zmluva č. 048802651100 [PDF, 666 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/43 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3167
Zverejnené dňa: 28.6.2011
28.6.2011Kúpna zmluva č. 048802611100 [PDF, 655 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/25 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3123
Zverejnené dňa: 28.6.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 48 49 50 51 -52- 53 54 55 56 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.