Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 47 48 49 50 -51- 52 53 54 55 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
30.8.2011Kúpna zmluva č. 402003011 [PDF, 1,9 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/129 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 1426.
Zverejnené dňa: 30.8.2011
26.8.2011Kúpna zmluva č. 402005811 [PDF, 1,6 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/180 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 1697.
Zverejnené dňa: 26.8.2011
26.8.2011Kúpna zmluva č. 402005511 [PDF, 1,6 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/189 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5860.
Zverejnené dňa: 26.8.2011
26.8.2011Kúpna zmluva č. 402005411 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/184 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 15869.
Zverejnené dňa: 26.8.2011
26.8.2011Kúpna zmluva č. 402003211 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/136 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5794.
Zverejnené dňa: 26.8.2011
26.8.2011Kúpna zmluva č. 402002111 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/204 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5615.
Zverejnené dňa: 26.8.2011
26.8.2011Kúpna zmluva č. 402001011 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/74 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5816.
Zverejnené dňa: 26.8.2011
26.8.2011Kúpna zmluva č. 402000311 [PDF, 1,8 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/82 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5824.
Zverejnené dňa: 26.8.2011
26.8.2011Kúpna zmluva č. 048806541100 [PDF, 1,4 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra C v k. ú. Petržalka, parc. č. 1079/58 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho súp. č. 6005.
Zverejnené dňa: 26.8.2011
24.8.2011Kúpna zmluva č. 402007511 [PDF, 1,8 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/186 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5857.
Zverejnené dňa: 24.8.2011
24.8.2011Kúpna zmluva č. 402006811 [PDF, 1,6 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/176 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 15717.
Zverejnené dňa: 24.8.2011
24.8.2011Kúpna zmluva č. 402006611 [PDF, 1,5 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/158 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5767.
Zverejnené dňa: 24.8.2011
24.8.2011Kúpna zmluva č. 402006211 [PDF, 1,6 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/166 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5921.
Zverejnené dňa: 24.8.2011
24.8.2011Kúpna zmluva č. 402005911 [PDF, 1,6 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/177 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5763.
Zverejnené dňa: 24.8.2011
10.8.2011Dodatok č. 048800190801 ku Kúpnej zmluve č. 048800190800 [PDF, 475 kB]
Dodatok č. 048800190801 ku Kúpnej zmluve č. 048800190800 na predaj novovytvorených pozemkov v k.ú. Staré Meesto, parc. č. 21759/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 a parc. č. 21759/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2.
Zverejnené dňa: 10.8.2011
8.8.2011Kúpna zmluva č. 4 11 001 11 [PDF, 619 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Devín, pozemku registra C, parc. č. 1515/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, k .ú. Devín.
Zverejnené dňa: 8.8.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 048806281100 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra C v k. ú. Petržalka, parc. č. 1079/36 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho súp. č. 6024.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 048806231100 [PDF, 1,4 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3114
Zverejnené dňa: 28.7.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 601001711 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pozemok registra C, parc. č. 8641/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, k .ú. Staré Mesto, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 601002011 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pozemok registra C, parc. č. 9855/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, k .ú. Staré Mesto, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 402007411 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/174 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 402007311 [PDF, 1,9 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/187 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 402007211 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/163 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 402007111 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/168 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 402007011 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/160 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 47 48 49 50 -51- 52 53 54 55 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.