Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 46 47 48 49 -50- 51 52 53 54 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402004911 [PDF, 742 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/181 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 1714.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402004811 [PDF, 748 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/182 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 1690.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402004711 [PDF, 706 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/171 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5757.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402004611 [PDF, 756 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/188 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5859.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402004511 [PDF, 755 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/175 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5761.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402004411 [PDF, 706 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/162 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5771.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402004111 [PDF, 788 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/122 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5843.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402004011 [PDF, 791 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/121 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5844.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402003711 [PDF, 754 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/114 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5851.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402002911 [PDF, 834 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/127 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 7518.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402002211 [PDF, 682 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/99 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5837.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402001911 [PDF, 992 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/185 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5856 a pozemok registra C, parc. č. 1207/201 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5612.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402001811 [PDF, 774 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/200 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5611.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402001711 [PDF, 772 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/197 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5608.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402001611 [PDF, 820 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/196 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5607.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402001511 [PDF, 791 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/194 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5605.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402001411 [PDF, 708 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/150 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5782.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402001311 [PDF, 767 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/142 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 16728.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402001211 [PDF, 766 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/195 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5606.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402000911 [PDF, 778 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/75 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5817.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402000811 [PDF, 769 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/77 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5819.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402000711 [PDF, 767 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/78 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 15976.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402000411 [PDF, 694 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/81 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5823.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402000211 [PDF, 797 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/83 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5825.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
30.8.2011Kúpna zmluva č. 402003811 [PDF, 2,1 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/116 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5849.
Zverejnené dňa: 30.8.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 46 47 48 49 -50- 51 52 53 54 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.