Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 45 46 47 48 -49- 50 51 52 53 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
7.10.2011Kúpna zmluva č. 048807041100 [PDF, 920 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pozemku registra C parc. č. 1304 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 242 m2, LV č. 847, a novovytvoreného pozemku parc. č. 1306/2 - ostatné plochy o výmere 85 m2 vytvoreného podľa GP č. 133/2007-2 oddelením od pozemku registra C parc. č. 1306, LV č. 847.
Zverejnené dňa: 7.10.2011
7.10.2011Kúpna zmluva č. 048807111100 [PDF, 653 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/59 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6004.
Zverejnené dňa: 7.10.2011
6.10.2011Kúpna zmluva č. 412000311 [PDF, 1,9 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, pozemok registra C v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1613/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, vytvorený GP č. 25/10.
Zverejnené dňa: 6.10.2011
27.9.2011Kúpna zmluva č. 04140911 [PDF, 1,6 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Petržalka, pozemok registra C, parc. č. 5834/2 - ostatná plocha o výmere 356 m2, k .ú. Petržalka.
Zverejnené dňa: 27.9.2011
27.9.2011Kúpna zmluva č. 048806741100 [PDF, 633 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/21 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6037.
Zverejnené dňa: 27.9.2011
27.9.2011Kúpna zmluva č. 048806711100 [PDF, 629 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/29 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6030.
Zverejnené dňa: 27.9.2011
27.9.2011Kúpna zmluva č. 606000211 [PDF, 751 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, pozemok registra C, parc. č. 4741/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2, k .ú. Rača.
Zverejnené dňa: 27.9.2011
27.9.2011Kúpna zmluva č. 048806271100 [PDF, 681 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vinohrady, pozemku registra C parc. č. 19477/43 - ostatné plochy o výmere 156 m2, zapísanom na LV č. 3495.
Zverejnené dňa: 27.9.2011
26.9.2011Kúpna zmluva č. 402003611 [PDF, 973 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/105 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov.
Zverejnené dňa: 26.9.2011
26.9.2011Kúpna zmluva č. 402003111 [PDF, 951 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/134 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov.
Zverejnené dňa: 26.9.2011
26.9.2011Kúpna zmluva č. 601027311 [PDF, 580 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pozemok registra C, parc. č. 9053/15 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, k .ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 26.9.2011
26.9.2011Kúpna zmluva č. 601031311 [PDF, 507 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pozemok registra C, parc. č. 2631/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, k .ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 26.9.2011
22.9.2011Kúpna zmluva č. 048805711100 [PDF, 662 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pozemku registra C parc. č. 2937/18, zapísanom na LV č. 46.
Zverejnené dňa: 22.9.2011
19.9.2011Kúpna zmluva č. 404 075 11 [PDF, 666 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, pozemok registra C, parc. č. 65 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, k .ú. Podunajské Biskupice.
Zverejnené dňa: 19.9.2011
6.9.2011Kúpna zmluva č. 048802741100 [PDF, 2,3 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov registra C, parc. č. 1395, 5185, 1374, 207, 1426, 115, 181, 224, 462, 545, 671, 650, 2255, 2254, 2204, 2062, 2471, 373,3256, 3419, 4475, 4709/15, 4761, 120, 1888, 1411 na LV č. 1748, ako aj pozemkov na LV č. 2644 parc. č. 405, 2844/6 zastavaných trafostanicami.
Zverejnené dňa: 6.9.2011
5.9.2011Kúpna zmluva č. 402003911 [PDF, 1,6 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/117 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5848.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402006411 [PDF, 635 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/178 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5764.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402006311 [PDF, 703 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/69 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5753.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402006111 [PDF, 670 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/157 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5766.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402006011 [PDF, 692 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/207 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 15059.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402005711 [PDF, 698 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/172 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5758.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402005611 [PDF, 722 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/190 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5861.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402005211 [PDF, 797 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/179 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 1734.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402005111 [PDF, 710 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/170 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5756.
Zverejnené dňa: 2.9.2011
2.9.2011Kúpna zmluva č. 402005011 [PDF, 714 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, pozemok registra C, parc. č. 1207/161 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k .ú. Ružinov, ako pozemok pod garážou súp. č. 5770.
Zverejnené dňa: 2.9.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 45 46 47 48 -49- 50 51 52 53 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.