Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 44 45 46 47 -48- 49 50 51 52 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
21.11.2011Kúpna zmluva č. 048809231100 [PDF, 646 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/24 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6034.
Zverejnené dňa: 21.11.2011
18.11.2011Kúpna zmluva č. 167/2011 [PDF, 758 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Vajnory, v k. ú. Vajnory, pozemok parc. č. 2901/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 a parc. č. 2901/5 - záhrady o výmere 133 m2, evidované ako parcely registra "C" na LV č. 2.
Zverejnené dňa: 18.11.2011
14.11.2011Kúpna zmluva č. 048806781100 [PDF, 760 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pozemkov registra C parc. č. 1669/207 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2, parc. č. 1669/577 - ostatné plochy o výmere 131 m2, zapísaných na LV č. 46, ako pozemkov pod trafostanicami.
Zverejnené dňa: 14.11.2011
14.11.2011Kúpna zmluva č. 048807311100 [PDF, 663 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/57 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6006.
Zverejnené dňa: 14.11.2011
11.11.2011Kúpna zmluva č. 048807511100 [PDF, 759 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra C v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pozemku parc. č. 1390/16, parc. č. 613, parc. č. 5478/13, parc. č. 5589, parc. č. 5362/1,3, parc. č. 5351/1,2, LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 11.11.2011
11.11.2011Kúpna zmluva č. 048807531100 [PDF, 734 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra C v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pozemku parc. č. 1149, parc. č. 3641, parc. č. 3680, LV č. 1095.
Zverejnené dňa: 11.11.2011
11.11.2011Kúpna zmluva č. 606000711 [PDF, 873 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, novovytvorený pozemok parc. č. 475/90 - ostatná plocha o výmere 1613 m2 vzniknutý podľa GP č. 60/2011 oddelením od pozemku parc. č. 475/7, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 11.11.2011
11.11.2011Kúpna zmluva č. 048807481100 [PDF, 681 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku registra C parc. č. 21640/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, podľa GP č. 1002/11.
Zverejnené dňa: 11.11.2011
9.11.2011Kupna zmluva na predaj vodných objektov realizovaných v rámci stavby "Rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu 2.časť, Prístupové komunikácie " [PDF, 199 kB]
Kupna zmluva na predaj vodných objektov realizovaných v rámci stavby "Rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu 2.časť, Prístupové komunikácie " bola podpísaná v zmysle Uzn. MsZ č. 251/2011 za cenu 313 611,43 Eur.
Zverejnené dňa: 9.11.2011
3.11.2011Kúpna zmluva č. 048807301100 [PDF, 619 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/40 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6021.
Zverejnené dňa: 3.11.2011
3.11.2011Kúpna zmluva č. 606000411 [PDF, 926 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, pozemkov registra C, parc. č. 17374/90 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v podiele 1/1, parc. č. 17374/108 - ostatné plochy výmere 402 m2 v podiele 1/24, k .ú. Rača.
Zverejnené dňa: 3.11.2011
3.11.2011Kúpna zmluva č. 606000311 [PDF, 821 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, pozemkov registra C, parc. č. 17374/86 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v podiele 1/1, parc. č. 17374/108 - ostatné plochy výmere 402 m2 v podiele 1/24, k .ú. Rača.
Zverejnené dňa: 3.11.2011
3.11.2011Kúpna zmluva č. 606000511 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, pozemkov registra C, parc. č. 17374/62 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/1, parc. č. 17374/110 - ostatné plochy výmere 389 m2 v podiele 6/144, k .ú. Rača.
Zverejnené dňa: 3.11.2011
2.11.2011Kúpna zmluva č. 048807561100 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/32 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, usporiadaný podľa GP č. 16/2011.
Zverejnené dňa: 2.11.2011
28.10.2011Kúpna zmluva č. 048807711100 [PDF, 623 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Vinohrady, pozemkov registra C parc. č. 5620/105 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc. č. 5620/106 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc. č. 5620/107 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 zapísaných na LV č. 2212, ako pozemkov pod garážami.
Zverejnené dňa: 28.10.2011
28.10.2011Kúpna zmluva č. 048804051100 [PDF, 658 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku v k.ú. Devín, pozemku registra C, parc. č. 1972/8 - záhrady o výmere 132 m2.
Zverejnené dňa: 28.10.2011
28.10.2011Kúpna zmluva č. 048804041100 [PDF, 653 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku v k.ú. Devín, pozemku registra C, parc. č. 1966/2 - záhrady o výmere 253 m2.
Zverejnené dňa: 28.10.2011
27.10.2011Kúpna zmluva č. 048807541100 [PDF, 1,9 MB]
Kúpna zmluva na predaj novovytvorených pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1390/30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2 a parc. č. 1390/31 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, oddelené podľa GP č. 74/2011 od pozemku registra C parc. č. 1390/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 7148 m2, LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 27.10.2011
27.10.2011Kúpna zmluva č. 048806481100 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov v k.ú. Nivy, pozemky registra C, parc. č. 15473/9 - záhrady o výmere 1076 m2 a parc. č. 15473/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2.
Zverejnené dňa: 27.10.2011
25.10.2011Kúpna zmluva č. 601039511 [PDF, 97 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pozemok registra C, parc. č. 4744/61 - záhrady o výmere 31 m2, k .ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 25.10.2011
25.10.2011Kúpna zmluva č. 048807701100 [PDF, 1,3 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vinohrady, pozemku registra C parc. č. 5503/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, zapísanom na LV č. 3610, ako pozemok pod garážou súp. č. 4493.
Zverejnené dňa: 25.10.2011
14.10.2011Kúpna zmluva č. 048807471100 [PDF, 681 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6032.
Zverejnené dňa: 14.10.2011
14.10.2011Kúpna zmluva č. 048807461100 [PDF, 712 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/26 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6033.
Zverejnené dňa: 14.10.2011
14.10.2011Kúpna zmluva č. 048807451100 [PDF, 678 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra C parc. č. 1079/23 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísanom na LV č. 1748, ako pozemok pod garážou súp. č. 6035.
Zverejnené dňa: 14.10.2011
14.10.2011Kúpna zmluva č. 048802641100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov registra C v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/61 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6569
Zverejnené dňa: 14.10.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 44 45 46 47 -48- 49 50 51 52 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.