Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 -61- 62  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
14.3.2011Kúpna zmluva č. 601002111 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 14.3.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9850/2.
Zverejnené dňa: 14.3.2011
24.2.2011Kúpna zmluva č. 048800791100
Predaj pozemku parc. č. 2990/10, k. ú.Karlova Ves
Zverejnené dňa: 24.2.2011
21.2.2011Kúpna zmluva č. 048809851000 [PDF, 2 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/39 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6525
Zverejnené dňa: 21.2.2011
21.2.2011Kúpna zmluva č. 048809831000 [PDF, 2,1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/63 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6573
Zverejnené dňa: 21.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048810211000 [PDF, 2 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/2 v podiele 1/2, parc. č. 15552/14 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/159, parc. č. 15552/82 v podiele 2/159, parc. č. 15552/83 v podiele 2/159, parc. č. 15552/84 v podiele 2/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6646 a ku garáži súp. č. 6622
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048810201000 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/56 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6558
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048809981000 [PDF, 1,3 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/28 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3111
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048810051000 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/51 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6548
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048810021000 [PDF, 2 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/16 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6618
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048810011000 [PDF, 2 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/58 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6562
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048810001000 [PDF, 2 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/19 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6612
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048809961000 [PDF, 2 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/22 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6607
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048809941000 [PDF, 2 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/41 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6528
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048809891000 [PDF, 2 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/49 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6545
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048809881000 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/22 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6606
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048809861000 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/26 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6598
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048809841000 [PDF, 2 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/51 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6549
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048809581000 [PDF, 2 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/20 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6610
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048809791000 [PDF, 2,1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/34 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6514
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Zámenná zmluva č. 038800731100
Zámena pozemku parc. č. 3553/43 oddeleného GP z pozemku parc. č. 3553/39 za pozemok parc. č. 3553/42, k.ú. Vrakuňa
Zverejnené dňa: 18.2.2011
14.2.2011Kúpna zmluva č. 40400711 [PDF, 1,4 MB]
Predaj pozemkov parc. č. 3773 a parc. č. 3774, k. ú. Podunajské Biskupice.
Zverejnené dňa: 14.2.2011
11.2.2011Kúpna zmluva č. 40400411 [PDF, 1,4 MB]
Predaj pozemku parc. č. 5590/42, k. ú. Podunajské Biskupice.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
11.2.2011Kúpna zmluva č. 601000911 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 10.2.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.7985/9.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
11.2.2011Kúpna zmluva č. 601001111 [PDF, 995 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 10.2.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.7985/19.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
11.2.2011Kúpna zmluva č. 601001211 [PDF, 999 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 10.2.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.7985/21.
Zverejnené dňa: 11.2.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 -61- 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.