Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 -58- 59 60 61 62  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
12.5.2011Kúpna zmluva č. 048801081100 [PDF, 2,1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/35 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6517
Zverejnené dňa: 12.05.2011
12.5.2011Kúpna zmluva č. 048800971100 [PDF, 2,1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/23 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6604
Zverejnené dňa: 12.05.2011
11.5.2011Kúpna zmluva č. 048802521100 [PDF, 1,2 MB]
Predaj pozemku parc.č.597/51- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4m2 oddelená od pozemku registra "C"parc.č. 597/13, k.ú.Dúbravka.
Dátum zverejnenia: 11.05.2011
10.5.2011Kúpna zmluva č. 404 012 11 [PDF, 744 kB]
Predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúcemu k priestoru č. 2-127 a parc. č., 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúcemu k priestoru č. 2-245.
Zverejnené dňa: 10.5.2011
9.5.2011Kúpna zmluva č. 404 025 11 [PDF, 701 kB]
Predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúcemu k priestoru č. 2-108
Dátum zverejnenia: 9.5.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 404 016 11 [PDF, 797 kB]
Predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1624/253826 prislúchajúcemu k priestoru č. 2-023
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 404 015 11 [PDF, 709 kB]
Predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúcemu k priestoru č. 2-244
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 404 014 11 [PDF, 745 kB]
Predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 3160/253826 prislúchajúcemu k priestoru č. 1-1
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800951100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/33 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6513
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800781100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/77 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6656
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800721100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/80 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6650
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048801071100 [PDF, 665 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3146
Zverejnené dňa: 6.5.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048801041100 [PDF, 655 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/73 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3072
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800771100 [PDF, 656 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/33 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3100
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800671100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/78 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6655
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800501100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/71 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6588
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800421100 [PDF, 1,1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/73 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6665
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048810291000 [PDF, 626 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/20 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3162
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800351100 [PDF, 668 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/32 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3161
Zverejnené dňa: 6.5.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800361100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/75 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6660
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800331100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/30 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6591
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800321100
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/69 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6584
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800311100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/12 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6626
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800201100 [PDF, 628 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/31 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3106
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800091100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/67 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3127
Zverejnené dňa: 06.05.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 -58- 59 60 61 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.