Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 49 50 51 52 -53- 54 55 56 57 ... 62  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
28.6.2011Kúpna zmluva č. 048802601100 [PDF, 1,1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/50 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6547
Zverejnené dňa: 28.6.2011
28.6.2011Kúpna zmluva č. 048802551100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/45 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6536
Zverejnené dňa: 28.6.2011
28.6.2011Kúpna zmluva č. 048802401100 [PDF, 674 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/78 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3071
Zverejnené dňa: 28.6.2011
28.6.2011Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 601005911 [PDF, 261 kB]
Dodatok ku kúpnej zmluve vo veci prevodu pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3874/9.
Zverejnené dňa: 28.6.2011
28.6.2011Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 18.2.2009 č. OO/2009/1998/TAP [PDF, 903 kB]
Dodatok ku kúpnej zmluve vo veci kúpy pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8590/33.
Zverejnené dňa: 28.6.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048803271100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/4 v podiele 1/4, parc. č. 15552/31 v podiele 1/636, parc. č. 15552/82 v podiele 1/318, parc. č. 15552/83 v podiele 1/318, parc. č. 15552/84 v podiele 1/318 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6643 v podiele 1/2
Zverejnené dňa: 24.6.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048804001100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/17 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6616
Zverejnené dňa: 24.6.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048803381100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/17 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6617
Zverejnené dňa: 24.6.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048802801100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/40 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6526
Zverejnené dňa: 24.6.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048802791100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/29 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6593
Zverejnené dňa: 24.6.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048802811100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/73 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6664
Zverejnené dňa: 24.6.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048802571100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/2 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6647
Zverejnené dňa: 24.6.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048800531100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/41 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6529
Zverejnené dňa: 24.6.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048803251100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/11 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6628
Zverejnené dňa: 24.6.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048803211100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/38 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6522
Zverejnené dňa: 24.6.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048802731100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/58 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6563
Zverejnené dňa: 24.6.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048802711100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/5 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6640
Zverejnené dňa: 24.6.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048802621100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/36 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6518
Zverejnené dňa: 24.6.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048802591100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/54 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6554
Zverejnené dňa: 24.6.2011
24.6.2011Kúpna zmluva č. 048801401100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/43 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č.6533
Zverejnené dňa: 24.6.2011
23.6.2011Kúpna zmluva č. 048802931100 [PDF, 663 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/77 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3135
Zverejnené dňa: 23.6.2011
23.6.2011Kúpna zmluva č. 048802631100 [PDF, 659 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/73 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3132
Zverejnené dňa: 23.6.2011
23.6.2011Kúpna zmluva č. 048800401100 [PDF, 675 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3169
Zverejnené dňa: 23.6.2011
20.6.2011Kúpna zmluva č. 048803221100 [PDF, 664 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/39 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3145
Zverejnené dňa: 20.6.2011
20.6.2011Kúpna zmluva č. 048802921100 [PDF, 652 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/53 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3092
Zverejnené dňa: 20.6.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 49 50 51 52 -53- 54 55 56 57 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.