Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 62  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
28.11.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0782 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0782 19 00, ktorej predmetom je kúpa novovytvorených pozemkov registra "C" KN parc. č. 2669/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 118 m2 a parc. č. 2669/22 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 28. 11. 2019
Zverejnená dňa: 28. 11. 2019
26.11.2019Kúpna zmluva č. 77/2019
Kúpna zmluva č. 77/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 459 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 40 m2 v k. ú. Jarovce.

Uzatvorená dňa: 07. 08. 2019
Zverejnená dňa: 26. 11. 2019
26.11.2019Kúpna zmluva č. KP/015/2019
Kúpna zmluva č. KP/015/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 965/41 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 14. 11. 2019
Zverejnená dňa: 26. 11. 2019
25.11.2019Kúpna zmluva č. Z201935168_Z
Kúpna zmluva č. Z201935168_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorej predmetom je nákup skríň na mapy a plány.

Dátum uzatvorenia: 21.11.2019
Dátum zverejnenia: 25.11.2019
22.11.2019Kúpna zmluva č. 048807881900
Kúpna zmluva č. 048807881900, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti v k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, pozemky registra „C“ parc. č. parc. č. 22198/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 61 m², parc. č. 22198/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 440 m², zapísané na LV č. 797.


Dátum uzatvorenia : 22.11.2019
Dátum zverejnenia : 22.11.2019
6.11.2019Kúpna zmluva č. KP/012/2019
Kúpna zmluva č. KP/012/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 1142/10 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 663 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 23. 10. 2019
Zverejnená dňa: 06. 11. 2019
4.11.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0635 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0635 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 5409/18 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 166 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 04. 11. 2019
Zverejnená dňa: 04. 11. 2019
31.10.2019Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. KZ-01/2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. KZ-01/2019, ktorým sa mení pôvodné znenie Kúpnej zmluvy a nahrádza sa novým textom.

Uzatvorený dňa: 22. 10. 2019
Zverejnený dňa: 31. 10. 2019
24.10.2019Dodatok č. 2/301/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019 [PDF, 80 kB]
Dodatok č. 2/301/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019, uzatvorený za účelom odstránenia nedostatkov zmluvy.

Uzatvorený dňa: 30. 09. 2019
Zverejnený dňa: 24. 10. 2019
24.10.2019Dodatok č. 1/252/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019 [PDF, 80 kB]
Dodatok č. 1/252/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019, ktorého predmetom je odstránenie nedostatkov zmluvy.

Uzatvorený dňa: 06. 09. 2019
Zverejnený dňa: 24. 10. 2019
24.10.2019Kúpna zmluva č. KZ-01/2019
Kúpna zmluva č. KZ-01/2019, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku registra "C" KN parc. č. 698/322 - zastavaná plocha o výmere 1 m2 v k. ú. Čunovo.

Uzatvorená dňa: 16. 09. 2019
Zverejnená dňa: 24. 10. 2019
21.10.2019Kúpna zmluva č. ÚEZ 246/2019
Kúpna zmluva č. ÚEZ 246/2019, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" parc. č. 6675/3 - ostatné plochy o výmere 9 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 15. 10. 2019
Zverejnená dňa: 21. 10. 2019
11.10.2019Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 23/2019/SMI zo dňa 10. 07. 2019
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 23/2019/SMI zo dňa 10. 07. 2019, ktorým sa dopĺňa kúpna zmluva o prílohu č. 1a - Notárska zápisnica č. N 312/2019, Nz 28173/2019 zo dňa 04. 09. 2019.

Uzatvorený dňa: 10. 09. 2019
Zverejnený dňa: 11. 10. 2019
10.10.2019Kúpna zmluva č. 412 000319
Kúpna zmluva č. 412 000319, predmetom ktorej je kúpa časti pozemku parc. č. 2078/26 - ostatná plocha o výmere 10 m2 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 02. 10. 2019
Zverejnená dňa: 10. 10. 2019
7.10.2019Kúpna zmluva č. 42/2019/SMI
Kúpna zmluva č. 42/2019/SMI, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" parc. č. 992 - vinica o výmere 34 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 25. 09. 2019
Zverejnená dňa: 07. 10. 2019
2.10.2019Kúpna zmluva č. 39/2019/SMI
Kúpna zmluva č. 39/2019/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" parc. č. 17374/66 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 a parc. c. 17374/110 - ostatná plocha vo výmere 16,21 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 12. 08. 2019
Zverejnená dňa: 02. 10. 2019
2.10.2019Kúpna zmluva č. 409 0131 19
Kúpna zmluva č. 409 0131 19, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 1735/30 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, parc. č. 1735/31 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, parc. č. 1735/32 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 a parc. č. 1735/35 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 17. 05. 2019
Zverejnená dňa: 02. 10. 2019
25.9.2019Kúpna zmluva č. 205 02 19 3
Kúpna zmluva č. 205 02 19 3, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 3164 - záhrady o výmere 483 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 13. 09. 2019
Zverejnená dňa: 25. 09. 2019
20.9.2019Kúpna zmluva č. 120/2019/KZ
Kúpna zmluva č. 120/2019/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" parc. č. 2020/1 - záhrada o výmere 410 m2 a parc. č. 2020/2 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 31 m2 v k. ú. Vajnory.

Uzatvorená dňa: 09. 09. 2019
Zverejnená dňa: 20. 09. 2019
18.9.2019Kúpna zmluva č. 048807321800
Kúpna zmluva č. 048807321800, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" parc. č. 2725/45 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 61 m2 a parc. č. 2725/8 - zastavené plochy a nádvoria vo výmere 124 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 18. 09. 2019
Zverejnená dňa: 18. 09. 2019
3.9.2019Kúpna zmluva č. 048804961900
Kúpna zmluva č. 048804961900, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra "C" parc. č. 3416/7 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 354m2, pac. č. 3416/181 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 77 m2, parc. č. 3416/182 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 167 m2 a parc. č. 3417/4 - ostatná plocha vo výmere 148 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 02. 09. 2019
Zverejnená dňa: 03. 09. 2019
3.9.2019Kúpna zmluva č. 4 02 0003 19
Kúpna zmluva č. 4 02 0003 19, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" parc. č. 2707/5 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa 14. 08. 2019
Zverejnená dňa: 03. 09. 2019
22.8.2019Kúpna zmluva č. 4 02 0002 19
Kúpna zmluva č. 4 02 0002 19, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" parc. č. 2707/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 12. 08. 2019
Zverejnená dňa: 22. 08. 2019
19.8.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0466 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0466 19 00, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" parc. č. 2471/51 - vinice vo výmere 27 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 09. 08. 2019
Zverejnená dňa: 19. 08. 2019
19.8.2019Kúpna zmluva č. ÚEZ 179/2019
Kúpna zmluva č. ÚEZ 179/2019, ktorej predmetom je prevod rodinného domu so súp. č. 847 na pozemku parc. č. 12930/1 o výmere 237 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 31. 07. 1019
Zverejnená dňa: 19. 08. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.