Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 48 49 50 51 -52- 53 54 55 56 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000713
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013.
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000813 [PDF, 88 kB]
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000913 [PDF, 87 kB]
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k pozemkom v k. ú. Devínska Nová Ves: parc. č. 10/30, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
5.4.2013Kúpna zmluva č. 412001013
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorená dňa: 25.3.2013
Zverejnené dňa: 4.4.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412001113
Prevod vlastníckych práv k nehnutelnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. c. 10/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnutelností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská cast Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“.Uzatvorené dňa: 14.3.2013.
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412001213
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412001313
Kúpna zmluva na prevod vlastníckych práv k nehnutelnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnutelností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská cast Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorená dňa: 14.3.2012
Zverejnené dňa. 20.3.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412001413
Kúpna zmluva na prevod valstníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 20.3.2013
10.4.2013Kúpna zmluva č. 412001513
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Podpísané dňa: 3.4.2013
Zverejnené dňa: 10.4.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412001613
Kúpna zmluva na prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnutelností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorená dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 20.3.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412001813
Kúpna zmluva na prevod vlastníckych práv k nehnutelnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnutelností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorená dňa: 14.3.2013
Zverejnená dňa: 20.3.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412001913
Kúpna zmluva na prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorená dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 20.3.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 412002013
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 10.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 412002113
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
11.4.2013Kúpna zmluva č. 412002213
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves:
- pozemku parc. č. 10/29, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
8.4.2013Kúpna zmluva č. 412002313
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorená dňa: 25.3.2013
Zverejnené dňa: 8.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 412002413
Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. 10/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 412002513
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 5.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 412002613
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 5.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
18.12.2013Kúpna zmluva č. 412002813
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra „C" KN parc. č. 2294/150 - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m2, z ktorej je podľa geometrického plánu č. 2040/2012 zo dňa 30.09.2012, odčlenený diel č. 2 a pričlenený k pozemku registra „C"KN parc.č. 2294/120, druh pozemku záhrada, výmera 698 m2, vo vlastníctve kupujúceho, zapísaný na liste vlastníctva č. 3626 v k.ú. Devínska Nová Ves. Uzatvorené dňa: 25.11.2013
Zverejnené dňa: 18.12.2013
17.1.2018Kúpna zmluva č. 413 0001 17
Kúpna zmluva č. 413 0001 17, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 3935/186 - orná pôda vo výmere 483 m2 a parc. č. 3935/226 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorené dňa: 29.11.2017
Zverejnené dňa: 17.01.2018
13.12.2018Kúpna zmluva č. 413 0001 18 [PDF, 1,3 MB]
Kúpna zmluva č. 413 0001 18, ktorej predmetom je odplatný prevod pozemkov registra C katastra nehnuteľností parc. č. 3868/177,182,146,178,179 a 180 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 15. 10. 2018
Zverejnená dňa. 13. 12. 2018
11.2.2020Kúpna zmluva č. 413 0001 19
Kúpna zmluva č. 413 0001 19, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 2708/13 - orná pôda o výmere 300 m2 a parc. č. 2708/14 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 18. 12. 2019
Zverejnená dňa: 11. 02. 2020
26.5.2021Kúpna zmluva č. 413 0001 21
Kúpna zmluva č. 413 0001 21, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 741/4 v k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum uzatvorenia: 21.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.05.2021
Dátum účinnosti: 27.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
4.5.2022Kúpna zmluva č. 413 0001 22
Kúpna zmluva č. 413 0001 22 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica ako predávajúcimi a Danielou Blechovou ako kupujúcou, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica, a to pozemky reg. „C“, parc. č. 1350/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 63 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 7161 a parc. č. 1350/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 159 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 7161, ako aj stavba rodinného domu súp. č.7579 na parc. č. 1350/1, v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 1818.
Číslo zmluvy: 413 0001 22
Objednávateľ: Daniela Blechová, Pútnická 70, 841 06 Bratislava
Cena: 16550,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 48 49 50 51 -52- 53 54 55 56 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.