Výpožička majetku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 81 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
13.6.2012Dodat.2 por.č.MsP/08/00001 k zml. o výpožičke č. MsP/99/00005 [PDF, 2 MB]
Predmetom je nový zoznam hnuteľného majetku a vypustenie číselného vyjadrenia celkovej hodnoty majetku.
Zverejnené dňa: 13.06.2012
13.6.2012Dodatok 1 por.č.MsP/04/00001 k zml. o výpožičke č. MsP/99/00005 [PDF, 1,5 MB]
Dodatkom sa vypúšťa vyjadrenie číselnej hodnoty majetku, ktoré bolo uvedené v ods. 1 čl. I. zmluvy.
Zverejnené dňa: 13.06.2012
1.6.2022Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/003/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2200029
Objednávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. v skratke: OLO a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00 681 300
Cena: 0
Dátum uzavretia: 25.05.2022
Sekcia sociálnych vecí
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/043/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100032
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/044/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100034
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/045/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100036
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/046/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100038
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/047/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100040
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičku č. SSV/OSP/042/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100029
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
8.4.2022Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/001/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Číslo zmluvy: MAGB02200018
Zmluvná strana: Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava 1, IČO: 00492736
Dátum uzatvorenia: 24.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Sekcia sociálnych vecí
29.3.2022Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/002/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Zmluvná strana: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
Číslo zmluvy: MAGB02200014
Dátum uzatvorenia: 22.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
23.3.2022Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/004/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Číslo zmluvy: MAGB02200006
Zmluvná strana: Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Gunduličova 10,81105 Bratislava IČO: 00603481
Dátum uzatvorenia: 07.03.2022
Dátum zverejnenia: 23.03.2022
Dátum účinnosti: 24.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
21.4.2022Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/005/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Číslo zmluvy: MAGBO2200021
Objednávateľ: Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Primaciálne námestie č.1, 81499 Bratislava IČO: 42259088
Cena: 0
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Sekcia sociálnych vecí
29.3.2022Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/006/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Zmluvná strana: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava 1, IČO: 00179736
Číslo zmluvy: MAGB02200012
Dátum uzatvorenia: 22.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
23.3.2022Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/007/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Číslo zmluvy: MAGB02200008
Zmluvná strana: Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11,81535 Bratislava IČO: 00179752
Dátum uzatvorenia: 15.03.2022
Dátum zverejnenia: 23.03.2022
Dátum účinnosti: 24.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
5.5.2022Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/008/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Číslo zmluvy: MAGBO2200025
Objednávateľ: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava 815 18 IČO: 00179744
Cena: 0
Dátum uzavretia: 13.04.2022
21.12.2012Dodatok k zmluve o výpožičke s DPB, a.s. [PDF, 46 kB]
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa
Zverejnené dňa: 21.12.2012
4.7.2012Dodatok MsP/12/00001 k zmluve o výpožičke MsP/09/00006 [PDF, 1,6 MB]
Predmetom dodatku je zmena zmluvy spočívajúca v zmene hodnoty majetku.
Zverejnené dňa: 4.7.2012
28.2.2022Dohoda o skončení Zmluvy o výpožičke č. MsP/12/00010 [PDF, 427 kB]
Dohoda o skončení Zmluvy o výpožičke č. MsP/12/00010 uzatvorenou medzi Požičiavateľom MČ Bratislava-Vrakuňa, Šíravská ul. č. 7, 82107 Bratislava a Vypožičiavateľom Hlavné mesto Sr Bratislava.
Predmet dohody: Ukončenie Zmluvy o výpožičke.
Cena: 0 €.
Dátum zverejnenia: 28.02.2022.
18.2.2022Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. MsP/19/00020 [PDF, 371 kB]
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. MsP/19/00020 uzatvorenej medzi požičiavateľom Marekom Gemeranom a vypožičiavateľom Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet: pes Boďo.
Cena: -
Dátum zverejnenia: 18.02.2022
28.3.2012M.PROFEX s.r.o. – zmluva o výpožičke [PDF, 752 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
Dátum zverejnenia: 30.03.2012
2.12.2020MsP/20/00040 - Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke so st. inšp. Ľubošom Adamusom na nemeckého ovčiaka menom ADY, nar. 13.09.2019
22.4.2022MsP/22/00014 - Zmluva o výpožičke [PDF, 2,8 MB]
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. vypožičiava na dobu určitú a to do 31.12.2025 mobilné zariadenia Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy.
29.9.2020MsP2000009 - Zmluva o výpožičke [PDF, 884 kB]
MsP/20/00009 - Zmluva o výpožičke s Mestskou časťou Bratislava - Petržalka na imobilizéri pre účely MsP
12.7.2018Zmluva o bezodplatnej výpožičke Lusty MsP/18/00024 [PDF, 1,7 MB]
Zmluva o bezodplatnej výpožičke uzatvorená medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom výpožičky je pes menom Lusty pre služobné potreby Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená: 12.7.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 81 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

  • MsP/22/00014 - Zmluva o výpožičke
    Mestský parkovací systém, spol. s r.o. vypožičiava mobilné zariadenia Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy na dobu do 31.12.2025
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.