Výpožička majetku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 81 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
8.7.2020Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke lavičiek s operadlom vo vzore tzv. Pražského mobiliáru – pouličné vybavenie
Typ zmluvy: Výpožička majetku
Číslo: MAGBO2000041
Predmet zmluvy: Zmluva o výpožičke lavičiek za účelom natáčania videa v rámci kampane k predstaveniu mobiliára vo vzore tzv. Pražského mobiliáru – pouličné vybavenie
Prenajímateľ: Hlavné mesto Praha
Ulica, číslo: Mariánské nám. 2
Mesto: 110 00 Praha 1
IČO: 00064581

Dátum uzatvorenia: 03.07.2020
Dátum zverejnenia: 08.07.2020
Dátum účinnosti: 09.07.2020
Dátum ukončenia: 03.08.2020
16.4.2020Zmluva o výpožičke psa Bonnye MsP/20/00017 [PDF, 628 kB]
Zmluva o výpožičke MsP/20/00017 uzatvorená medzi vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a požičiavateľom Matejom Šišulákom, Devín 4051, Bratislava. Predmetom zmluvy je výpožička psa Bonnye pre potreby MsP. Zmluva je bezodplatná. Zverejnené dňa 16.4.2020.
16.12.2019Zmluva o výpožičke monitorovacieho osobného motorového vozidla MsP/19/00050 [PDF, 1 MB]
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a požičiavateľom PosAm s.r.o. Bajkalská 28 Bratislava. Predmetom výpožičky je monitorovacie osobné motorové vozidlo ŠKODA Octavia s monitorovacou výbavou. Zmluva je bezodplatná.
3.7.2019Zmluva o výpožičke psa Boďo MsP/19/00020 [PDF, 74 kB]
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi požičiavateľom Marekom Gemeranom a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislava. Predmetom výpožičky je bezodplatná výpožička psa Boďo, ktorý bol zaradený do stavu služobných psov mestskej polície Bratislava. Zverejnená 3.7.2019.
12.7.2018Zmluva o výpožičke psa Wembley MsP/18/00026 [PDF, 1,7 MB]
Zmluva o bezodplatnej výpožičke uzatvorená medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom výpožičky je pes Wembley pre služobné potreby Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená: 12.7.2018.
12.7.2018Zmluva o výpožičke psa Vanda MsP/18/00025 [PDF, 1,8 MB]
Zmluva o bezodplatnej výpožičke uzatvorená medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom výpožičky je pes menom Vanda, pre služobné potreby Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená: 12.7.2018.
12.7.2018Zmluva o bezodplatnej výpožičke Lusty MsP/18/00024 [PDF, 1,7 MB]
Zmluva o bezodplatnej výpožičke uzatvorená medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom výpožičky je pes menom Lusty pre služobné potreby Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená: 12.7.2018
3.10.2017Zmluva o výpožičke-2 monitory-č. MsP/17/00046 [PDF, 2,8 MB]
Zmluva č. MsP/17/00046 o výpožičke uzatvorená 18.9.2017 medzi požičiavateľom Mestskou časťou Bratislava - Devínska Nová Ves a vypožičiavateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom je prenechanie 1 ks monitora Sony v hodnote 2.136 eur a 1 ks monitora LCD v hodnote 525,60 eura do bezplatného užívania vypožičiavateľa pre potreby Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená: 3.10.2017.
4.3.2016Zmluva o výpožičke vysielača
Výpožička vysielača NAM TSM 452, v.č. C700074A
Dátum zverejnenia: 4.3.2016
13.1.2016Zmluva o výpožičke MAG/PCO/1510003
Výpožička vysielača NAM TSM 452, v.č. C50036A
Dátum zverejnenia: 13.01.2016
4.5.2015Zmluva o výpožičke nebytových priestorov evidenčné číslo MČ: 58/2015
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov evidenčné číslo MČ: 58/2015. Predmetom sú nebytové priestory v objekte Zdravotného strediska na Bebravskej 34 na administratívne účely pre výkon funkcie okrskára Okrskovej stanice Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Ružinov. Uzatvorené dňa: 4.5.2015
Zverejnené dňa: 4.5.2015
6.10.2014Zmluva o výpožičke MsP/14/00024 - kôň Werdon [PDF, 180 kB]
Zmluva o výpožičke MsP/14/00024 uzatvorená 3.10.2014 medzi požičiavateľom Zoltán Pothe, Úzka Ulica 80/6, Šamorín-Čilistov a vypožičiavateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je zapožičanie jedeného koňa menom Werdon pre výkon služby Mestskej polície Bratislava, bezodplatne.
Zverejnené 6.10.2014.
24.9.2014Zmluva o výpožičke koňa MsP/14/00019 [PDF, 193 kB]
Zmluva o výpožičke koňa č. MsP/14/00019 uzatvorená dňa 22.9.2014 medzi požičiavateľom Petrom Petrovičom a vypožičiavateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je bezodplatné zapožičanie jedeného koňa pre výkon služby Mestskej polície Hl. m. SR Bratislavy na dobu jedeného mesiaca odo dňa jeho prevzatia.
Zverejnená 24.9.2014.
13.8.2014Zmluva o výpožičke koňa MsP/14/00015 [PDF, 157 kB]
Zmluva o výpožičke č. MsP/14/00015 uzatvorená medzi požičiavateľom Miroslava Kaščáková, byt. Mierová 1094/40, 06401 Stará Ľubovňa a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je zapožičanie jedného koňa pre výkon služby Mestskej polície Hl. m. SR Bratislavy.
Požičiavateľ koňa požičiava bezodplatne.
Zverejnené: 13.8.2014.
10.1.2014Zmluva o výpožičke psa ESO č.MsP/14/00001 [PDF, 923 kB]
Zmluva o výpožičke č. MsP/14/00001 uzatvorená dňa 10.1.2014 medzi požičiavateľom Gabrielou Hajdinovou, príslušníčkou MsP Bratislava a vypožičiavateľom Hl.m.SR Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je bezodplatné zapožičanie psa ESO v hodnote 273 eur pre výkon služby v MsP Bratislava.
Zverejnené 10.1.2014.
9.8.2013Zmluva o výpožičke psa MsP/13/00019.
Predmetom zmluvy ja zapožičanie psa OGAR pre výkon služby MsP Bratislava.
DÁTUM: 9.8.2013.
3.6.2013Zmluva o výpožičke MsP/13/00011.
Predmetom zmluvy je vypožičanie nahrávacieho zariadenia, ovládacieho pultu a monitorov umiestnených na CD MsP BA, Gunduličova 10.
DÁTUM: 3.6.2013
21.12.2012Dodatok k zmluve o výpožičke s DPB, a.s. [PDF, 46 kB]
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa
Zverejnené dňa: 21.12.2012
4.7.2012Dodatok MsP/12/00001 k zmluve o výpožičke MsP/09/00006 [PDF, 1,6 MB]
Predmetom dodatku je zmena zmluvy spočívajúca v zmene hodnoty majetku.
Zverejnené dňa: 4.7.2012
22.6.2012Zmluva o výpožičke [PDF, 810 kB]
Popis: predmetom zmluvy je užívanie fototechniky vypožičiavateľom , ktorým je Hl. m. SR Bratislava - MsP, požičiavateľom je MČ Bratislava Vrakuňa.
Dátum: 22.6.2012
13.6.2012Dodat.2 por.č.MsP/08/00001 k zml. o výpožičke č. MsP/99/00005 [PDF, 2 MB]
Predmetom je nový zoznam hnuteľného majetku a vypustenie číselného vyjadrenia celkovej hodnoty majetku.
Zverejnené dňa: 13.06.2012
13.6.2012Dodatok 1 por.č.MsP/04/00001 k zml. o výpožičke č. MsP/99/00005 [PDF, 1,5 MB]
Dodatkom sa vypúšťa vyjadrenie číselnej hodnoty majetku, ktoré bolo uvedené v ods. 1 čl. I. zmluvy.
Zverejnené dňa: 13.06.2012
13.6.2012Zmluva o výpožičke [PDF, 830 kB]
Predmetom zmluvy je zakúpený hnuteľný majetok pre potreby Msp Bratislava.
Zverejnené dňa: 13.06.2012
28.5.2012Zmluva o výpožičke [PDF, 33 kB]
Predmetom zmluvy je výpožička lekárskeho prístroja na meranie cholesterolu, sériové číslo 401 53 44, evidenčné číslo magistrátu 5397/2L zn. REFLOTRON IV.
Dátum zverejnenia: 28.5.2012
18.5.2012Zmluva o bezodplatnom užívaní priestorov [PDF, 1,5 MB]
Zmluvou o bezodplatnom užívaní priestorov IPP dáva užívateľovi do užívania nasledovné priestory nachádzajúce sa v podzemných garážach (t.j. v stavbe súp. č. 7623 na parc. č. 1151/4, LV č. 9537, k.ú. Staré Mesto): miestnosti č. 01.16, 01.17 a 01.18 o celkovej zastavanej ploche 35,03 m2 na I. nadzemnom podlaží vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, a ďalej miestnosti č. 01.11, 01.12, 01.13, 01.14 a 01.15 o celkovej zastavanej ploche 39,02 m2 na . nadzemnom podlaží vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva.
Zverejnené dňa 18.5.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 81 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

  • MsP/22/00014 - Zmluva o výpožičke
    Mestský parkovací systém, spol. s r.o. vypožičiava mobilné zariadenia Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy na dobu do 31.12.2025
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.