Výpožička majetku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 81 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
6.12.2021Zmluva o výpožičke
Číslo zmluvy: MAGBO2100096
Zmluva o výpožičke umeleckého diela - prútené tanečnice, ktoré boli vytvorené na festivale majstrov Dni ÚĽUV 2019

Dátum uzatvorenia: 06.12:2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
12.11.2021Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke medzi vypožičiavateľom Hlavné mesto SR Bratislava a požičiavateľom Bratislavská organizácia cestovného ruchu.
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 12.11.2021
Dátum účinnosti: 13.11.2021
Dátum zániku: 31.12.2025
Oddelenie vnútornej správy
5.11.2021Zmluva o výpožičke majetku č. MsP/21/00064 [PDF, 2,2 MB]
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzatvorená medzi požičiavateľom Slovenskou republikou zastúpenou ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava a vypožičiavateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Predmet zmluvy: hnuteľný majetok štátu, výpočtová technika podľa Prílohy č. 1 Zmluvy.
Cena: 0 €
Dátum zverejnenia: 05.11.2021.
23.9.2021Zmluva o výpožičke č. MsP/58/00021 [PDF, 495 kB]
Zmluva o výpožičke medzi požičiavateľom Bc. Roman Korienek, Vrakunská cesta 4, 82102 Bratislava a vypožičiavateľom Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet výpožičky: pes, plemeno nemecký ovčiak, mikročip: 941000016076771, meno KAMO.
Cena: 0 €
Dátum zverejnenia: 23.09.2021.
23.9.2021Zmluva o výpožičke č. MsP/57/00021 [PDF, 496 kB]
Zmluva o výpožičke medzi požičiavateľom Gabrielom Katonom, Richtárska 11, 94101 Bánov a Hlavným mestom SR Bratislava.
Predmet výpožičky: pes, plemeno nemecký ovčiak, mikročip 203164000022155, meno AKIM od Zaječického potoka.
Cena: 0 €.
Dátum zverejnenia: 23.09.2021.
26.7.2021Zmluva o výpožičke č. MsP/21/00050 [PDF, 869 kB]
Zmluva o výpožičke medzi vypožičiavateľom Hlavné mesto SR Bratislava a požičiavateľom Mestská časť Bratislava - Petržalka.
Predmet zmluvy: 10 ks. mobilných zariadení s príslušenstvom, 10 ks. externých HD kamier s nočným prísvitom a USB-C konektorom, 5 ks. notebookov s príslušenstvom, 4 ks. ochranných odevov, 4 ks. ochrannej obuvi, 4 ks. reflexných viest.
Cena: -
Dátum zverejnenia: 26.07.2021.
1.6.2021Zmluva o výpožičke č. MAGBO2100047/2021 - SO 06 Káblové rozvody a verejné osvetlenie
Zmluva o výpožičke časti stavebného objektu „SO 06 Káblové rozvody NN a verejné osvetlenie“ ktorý bol realizovaný v rámci projektu „Devín Záhradky – Bratislava“

Dátum uzatvorenia: 31.5.2021
Dátum zverejnenia: 1.6.2021
Dátum účinnosti: 2.6.2021
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/047/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100040
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/046/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100038
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/045/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100036
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/044/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100034
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/043/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100032
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičku č. SSV/OSP/042/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100029
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
8.4.2021Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/009/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Dátum uzatvorenia: 23.03.2021
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum účinnosti: 09.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
8.4.2021Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/008/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Dátum uzatvorenia: 22.03.2021
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum účinnosti: 09.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
8.4.2021Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/007/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2021
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum účinnosti: 09.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
8.4.2021Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/006/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Dátum uzatvorenia: 24.03.2021
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum účinnosti: 09.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
8.4.2021Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/005/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Dátum uzatvorenia: 24.03.2021
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum účinnosti: 09.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
8.4.2021Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/004/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Dátum uzatvorenia: 24.03.2021
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum účinnosti: 09.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
8.4.2021Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/003/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Dátum uzatvorenia: 29.03.2021
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum účinnosti: 09.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
8.4.2021Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/002/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Dátum uzatvorenia: 07.04.2021
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum účinnosti: 09.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
8.4.2021Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/001/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Dátum uzatvorenia: 30.03.2021
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum účinnosti: 09.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
22.1.2021Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke vozidiel na celoplošné skríningové testovanie COVID
Predmet zmluvy: Poskytovanie vozidiel na celoplošné skríningové testovanie COVID
Cena: 0
Dodávateľ: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Kancelária primátora
2.12.2020MsP/20/00040 - Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke so st. inšp. Ľubošom Adamusom na nemeckého ovčiaka menom ADY, nar. 13.09.2019
29.9.2020MsP2000009 - Zmluva o výpožičke [PDF, 884 kB]
MsP/20/00009 - Zmluva o výpožičke s Mestskou časťou Bratislava - Petržalka na imobilizéri pre účely MsP

Zobrazených je 25 z celkového počtu 81 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

  • MsP/22/00014 - Zmluva o výpožičke
    Mestský parkovací systém, spol. s r.o. vypožičiava mobilné zariadenia Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy na dobu do 31.12.2025
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.