Výpožička majetku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 81 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
1.6.2022Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/003/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2200029
Objednávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. v skratke: OLO a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00 681 300
Cena: 0
Dátum uzavretia: 25.05.2022
Sekcia sociálnych vecí
5.5.2022Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/008/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Číslo zmluvy: MAGBO2200025
Objednávateľ: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava 815 18 IČO: 00179744
Cena: 0
Dátum uzavretia: 13.04.2022
22.4.2022MsP/22/00014 - Zmluva o výpožičke [PDF, 2,8 MB]
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. vypožičiava na dobu určitú a to do 31.12.2025 mobilné zariadenia Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy.
21.4.2022Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/005/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Číslo zmluvy: MAGBO2200021
Objednávateľ: Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Primaciálne námestie č.1, 81499 Bratislava IČO: 42259088
Cena: 0
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Sekcia sociálnych vecí
8.4.2022Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/001/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Číslo zmluvy: MAGB02200018
Zmluvná strana: Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava 1, IČO: 00492736
Dátum uzatvorenia: 24.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Sekcia sociálnych vecí
29.3.2022Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/006/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Zmluvná strana: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava 1, IČO: 00179736
Číslo zmluvy: MAGB02200012
Dátum uzatvorenia: 22.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
29.3.2022Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/002/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Zmluvná strana: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
Číslo zmluvy: MAGB02200014
Dátum uzatvorenia: 22.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
23.3.2022Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/007/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Číslo zmluvy: MAGB02200008
Zmluvná strana: Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11,81535 Bratislava IČO: 00179752
Dátum uzatvorenia: 15.03.2022
Dátum zverejnenia: 23.03.2022
Dátum účinnosti: 24.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
23.3.2022Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/004/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Číslo zmluvy: MAGB02200006
Zmluvná strana: Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Gunduličova 10,81105 Bratislava IČO: 00603481
Dátum uzatvorenia: 07.03.2022
Dátum zverejnenia: 23.03.2022
Dátum účinnosti: 24.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
16.3.2022Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/083/2021 zo dňa 18.2.2022
Zmluva o výpožičke prístrojov č. SSV/OSP/083/2021 zo dňa 18.2.2022
Číslo zmluvy: MAGBO2100109
Dátum uzatvorenia: 18.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
16.3.2022Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/082/2021 zo dňa 18.2.2022
Zmluva o výpožičke prístrojov č. SSV/OSP/082/2021 zo dňa 18.2.2022
Číslo zmluvy: MAGBO2100108
Dátum uzatvorenia: 18.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
16.3.2022Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/081/2021 zo dňa 18.2.2022
Zmluva o výpožičke prístrojov č. SSV/OSP/081/2021 zo dňa 18.2.2022
Číslo zmluvy: MAGBO2100107
Dátum uzatvorenia: 18.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
16.3.2022Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/080/2021 zo dňa 18.2.2022
Zmluva o výpožičke prístrojov č. SSV/OSP/080/2021 zo dňa 18.2.2022
Číslo zmluvy: MAGBO2100106
Dátum uzatvorenia: 18.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
16.3.2022Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/079/2021 zo dňa 18.2.2022
Zmluva o výpožičke prístrojov č. SSV/OSP/079/2021 zo dňa 18.2.2022
Číslo zmluvy: MAGBO210015
Dátum uzatvorenia: 18.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
16.3.2022Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/078/2021 zo dňa 18.2.2022
Zmluva o výpožičke prístrojov č. SSV/OSP/078/2021 zo dňa 18.2.2022
Číslo zmluvy: MAGBO210014
Dátum uzatvorenia: 18.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
16.3.2022Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/077/2021 zo dňa 18.02.2022
Zmluva o výpožičke prístrojov č. SSV/OSP/077/2021 zo dňa 18.02.2022
Číslo zmluvy: MAGBO2100103
Dátum uzatvorenia: 18.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
28.2.2022Dohoda o skončení Zmluvy o výpožičke č. MsP/12/00010 [PDF, 427 kB]
Dohoda o skončení Zmluvy o výpožičke č. MsP/12/00010 uzatvorenou medzi Požičiavateľom MČ Bratislava-Vrakuňa, Šíravská ul. č. 7, 82107 Bratislava a Vypožičiavateľom Hlavné mesto Sr Bratislava.
Predmet dohody: Ukončenie Zmluvy o výpožičke.
Cena: 0 €.
Dátum zverejnenia: 28.02.2022.
18.2.2022Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. MsP/19/00020 [PDF, 371 kB]
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. MsP/19/00020 uzatvorenej medzi požičiavateľom Marekom Gemeranom a vypožičiavateľom Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet: pes Boďo.
Cena: -
Dátum zverejnenia: 18.02.2022
28.12.2021Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/076/2021
Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/076/2021
Číslo zmluvy: MAGBO2100102
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Sekcia sociálnych vecí
28.12.2021Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/075/2021
Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/075/2021
Číslo zmluvy: MAGBO2100101
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Sekcia sociálnych vecí
28.12.2021Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/074/2021
Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/074/2021
Číslo zmluvy: MAGBO21000100
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Sekcia sociálnych vecí
28.12.2021Zmluva o výpožičke tabletu SSV/OSP/073/2021
Zmluva o výpožičke tabletu SSV/OSP/073/2021
Číslo zmluvy: MAGBO2100099
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Sekcia sociálnych vecí
28.12.2021Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/072/2021
Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/072/2021
Číslo zmluvy: MAGBO2100098
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Sekcia sociálnych vecí
28.12.2021Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/071/2021
Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/071/2021
Číslo zmluvy: MAGBO2100097
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Sekcia sociálnych vecí
28.12.2021Zmluva o výpožičke č. 248307752100
Predmet zmluvy: výpožička kamenných prvkov balustrádového múrika pozostávajúceho z travertínových blokov
Dátum uzatvorenia: 23.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 81 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

  • MsP/22/00014 - Zmluva o výpožičke
    Mestský parkovací systém, spol. s r.o. vypožičiava mobilné zariadenia Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy na dobu do 31.12.2025
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.