Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 7 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 -121-  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
21.6.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503462200
Uzatvorená dňa 21.06.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty pre stavbu ,,Obytný dom Baltská 5“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 5242/1 a 5311/3 v k.ú. Podunajské Biskupice.
Číslo zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503462200
Objednávateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov "Baltská 5", Baltská 5, 821 07 Bratislava, IČO: 31811426
Dátum uzatvorenia: 21.06.2022
Cena: 720.- eur
Oddelenie dopravných povolení
22.6.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra C-KN parc.č. 89/2 v k.ú. Rusovce
Číslo zmluvy: 28650374220/0099
Objednávateľ: EV Rusovce, s.r.o., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, IČO: 47257954
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 161.- eur
Oddelenie dopravných povolení
22.6.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503512200/0099
Uzatvorená dňa 21.06.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rodinné domy Sliačska“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22296/1, LV č. 1, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: 286503512200/0099
Objednávateľ: JUDr. Katarína Sucharová
Dátum uzatvorenia: 21.06.2022
Cena: 284.- eur
Oddelenie dopravných povolení
22.6.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501502200/0099
Uzatvorená dňa 21.06.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rodinný dom, Na kopci 14, Bratislava“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1965/4, LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: 286501502200/0099
Objednávateľ: Mgr. art. Filip Tůma, Nela Pocisková
Dátum uzatvorenia: 21.06.2022
Cena: 192.- eur
Oddelenie dopravných povolení
27.6.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503112200
uzatvorený za účelom odstránenia chyby v písaní, uloženie VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 21968/1, k.ú. Nové Mesto
27.6.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503422200
uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu na Bulharskej ulici, na pozemku reg. C-KN parc č. 22140/1, k.ú. Trnávka
29.6.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1743/1, 1744, 1747/1, 1740/16 v k.ú Petržalka
Číslo zmluvy: 286503842200/0099
Objednávateľ: SYNERGAS, s.r.o., Ďatelinová 10, 821 01 Bratislava, IČO:46691537
Dátum uzatvorenia: 29.06.2022
Cena: 2350
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 7 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 -121-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.